Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A
Sąd Okręgowy | Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 44
» Wystawa plakatów uczniów w Sądzie Okręgowym w Olsztynie
Rozpoczęcie: Wtorek, 23-05-2017 o godz. 08:15 | Zakończenie: Wtorek, 23-05-2017 ok. godz. 09:15
Z okazji Dnia Wymiaru Sprawiedliwości wystawa plakatów uczniów olsztyńskiej Szkoły Podstawowej nr 13, która zostanie zaprezentowana w holu budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie. Wszystkie zaprezentowane prace zostały przygotowane w ramach projektu „Dzieciaki z Zatorza przedstawiają: Prawa Ludzi Dużych i Małych” zrealizowanego wspólnie przez Oddział Terenowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” w Olsztynie, Sąd Okręgowy w Olsztynie oraz Szkołę Podstawową nr 13 w Olsztynie.
Urząd Marszałkowski (sala sesyjna) | Olsztyn, ul. Plater 1
» Sesja Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego d
Rozpoczęcie: Wtorek, 23-05-2017 o godz. 11:00 | Zakończenie: Wtorek, 23-05-2017 ok. godz. 15:00
Porządek obrad:

1. otwarcie sesji,
2. rozpatrzenie wniosków do porządku obrad,
3. sprawozdanie marszałka z prac zarządu między sesjami,
4. interpelacje i zapytania,
5. sprawozdanie z realizacji programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021 w roku 2016 – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,
6. sprawozdania z realizacji programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016 – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,
7. informacja o stanie realizacji strategii rozwoju Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w latach 2015-2022 – referuje członek zarządu Marcin Kuchciński,
8. informacja Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu nt. funkcjonowania i osiągnięć Regionalnej Pracowni Digitalizacji – referuje wicemarszałek Wioletta Śląska-Zyśk,
9. uchwała w sprawie udzielenia powiatowi giżyckiemu pomocy finansowej na dofinansowanie w 2017 roku działań w zakresie kultury – referuje wicemarszałek Wioletta Śląska-Zyśk,
10. uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mrągowskiemu na zakup sprzętu żeglarskiego Zespołowi Oświatowo-Sportowemu Baza w Mrągowie – referuje wicemarszałek Wioletta Śląska-Zyśk,
11. uchwała w sprawie udzielenia gminom województwa warmińsko-mazurskiego pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,
12. uchwała w sprawie udzielenia gminom województwa warmińsko-mazurskiego pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,
13. uchwała w sprawie udzielenia pomocy na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2017 roku – referuje członek zarządu Sylwia Jaskulska,
14. uchwała w sprawie utworzenia w granicach województwa warmińsko-mazurskiego obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim – JW1128 Malbork/Krasnołęka oraz uchylenia uchwały nr IV/112/15 sejmiku województwa z 16 lutego 2015 roku – referuje członek zarządu Sylwia Jaskulska,
15. uchwała w sprawie wezwania sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXIV/465/08 sejmiku z 27 listopada 2008 roku w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie – referuje członek zarządu Sylwia Jaskulska,
16. uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej województwa na lata 2017-2039 – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,
17. uchwała w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,
18. sprawy organizacyjne sejmiku,
19. odpowiedzi na zapytania i interpelacje,
20. wnioski i oświadczenia radnych,
21. przyjęcie protokołu z sesji sejmiku z 25 kwietnia 2017 roku,
22. sprawy różne,
23. zamknięcie sesji.
Urząd Marszałkowski (sala 325) | Olsztyn, ul. Emilii Plater 1
» Podpisanie umówy na dofinansowanie projektu
Rozpoczęcie: Wtorek, 23-05-2017 o godz. 13:30 | Zakończenie: Wtorek, 23-05-2017 ok. godz. 14:00
Rusza realizacja drugiego etapu projektu zakładającego poprawę powiązania Zatorza – strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego – z centrum Elbląga. Dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Inwestycja będzie polegała na budowie dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulic Lotniczej i Skrzydlatej. Koszt prac szacuje się na ponad 33 mln zł, z czego ponad 12 mln zł to środki europejskie. Modernizacja ulic, budowa łącznic i rond, tworzenie infrastruktury dla pieszych i rowerzystów oraz uzupełnianie kanalizacji, uzbrojenia i zieleni potrwa do końca 2018 roku.
Urząd Wojewódzki (s. 52) | Olsztyn, al. Piłsudskiego 7/9
» Podsumowanie konkursu „Uruchom serce bliźniemu”
Rozpoczęcie: Wtorek, 23-05-2017 o godz. 14:00 | Zakończenie: Wtorek, 23-05-2017 ok. godz. 14:30
Konkurs „Uruchom serce bliźniemu” z udziałem ok. stu zawodników. W zakończeniu konkursu weźmie udział wojewoda Artur Chojecki.
Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego | Olsztyn, ul. Jagiellońska 91a
» Obchody 27-lecia samorządów w Polsce w
Rozpoczęcie: Wtorek, 23-05-2017 o godz. 15:00 | Zakończenie: Wtorek, 23-05-2017 ok. godz. 17:30
Samorząd województwa uczci 27. rocznicę powstania samorządów w Polsce, przyznając wójtom, burmistrzom i starostom „Złote Runo” – nagrody za gospodarność. We wtorek 23 maja odbędzie się również debata nad kształtem samorządności i możliwościami usprawnienia obowiązujących rozwiązań. Forum Samorządowe Warmii i Mazur „Złote Runo” otworzy marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Program forum:

» 15.00-15.05 - otwarcie i prowadzenie prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
» 15.05-15.15 - wystąpienie Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego,
» 15.15-16.00 - wykład „Samorząd terytorialny fundamentem nowoczesnego państwa”, prof. dr hab. Hubert Izdebski,
» 16.00-17.15 - panel dyskusyjny - moderator Wiktor Marek Leyk, szef Kancelarii Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z udziałem:
- Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego,
- prof. dr hab. Hubert Izdebski, dyrektor Instytutu Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego w Warszawie,
- Wacław Strażewicz, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- Stanisław Trzaskowski, przewodniczący Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich,
- Grzegorz Zapadka, wójt gminy Wielbark,
» 17.15-17.30 - rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie wyróżnień.
Biblioteka Multimedialna Planeta 11 | Olsztyn, al. Piłsudskiego 38
» Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – Zaczytani
Rozpoczęcie: Wtorek, 23-05-2017 o godz. 17:15 | Zakończenie: Wtorek, 23-05-2017 ok. godz. 18:15
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – Zaczytani
Instytut Kultury Chrześcijańskiej | Olsztyn, ul. Kopernika 47
» Prelekcja „W pułapce zazdrości”
Rozpoczęcie: Wtorek, 23-05-2017 o godz. 18:00 | Zakończenie: Wtorek, 23-05-2017 ok. godz. 19:00
Prelekcję wygłosi Magdalena Lipińska – absolwentka IKCh i doktorantka UWM.
Urząd Wojewódzki (s. 203) | Olsztyn, al. Piłsudskiego 7/9
» Podpisanie umów w Urzędzie Wojewódzkim
Rozpoczęcie: Środa, 24-05-2017 o godz. 11:00 | Zakończenie: Środa, 24-05-2017 ok. godz. 12:00
Podpisanie umów z powiatami i gminami na modernizację dróg o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Park Centralny w Olsztynie
» Czytanie w Altanie
Rozpoczęcie: Środa, 24-05-2017 o godz. 12:00 | Zakończenie: Środa, 24-05-2017 ok. godz. 13:00
W razie brzydkiej pogody spotkanie odbędzie się w bibliotece Abecadło w Aurze.

Uwaga! Oferta nie dotyczy grup zorganizowanych. | więcej »
Biblioteka Multimedialna Planeta 11 | Olsztyn, al. Piłsudskiego 38
» Spotkanie z doradcą zawodowym OHP
Rozpoczęcie: Środa, 24-05-2017 o godz. 13:00 | Zakończenie: Środa, 24-05-2017 ok. godz. 15:00
Zapisy i informacje: d.czapiewski@ohp.pl
Gabinet wojewody | Olsztyn, al. Piłsudskiego 7/9
» Wizyta konsula honorowego Republiki Słowacji
Rozpoczęcie: Środa, 24-05-2017 o godz. 13:00 | Zakończenie: Środa, 24-05-2017 ok. godz. 14:00
Wizyta u wojewody konsula honorowego Republiki Słowacji w Bydgoszczy Wiesława Olszewskiego
Stary Ratusz WBP (pokój z widokiem, II piętro) | Olsztyn, ul. Stare Miasto 33
» Spotkanie z Istvánem Kovácsem
Rozpoczęcie: Środa, 24-05-2017 o godz. 16:00 | Zakończenie: Środa, 24-05-2017 ok. godz. 17:00
Spotkanie z węgierskim dyplomatą, historykiem i pisarzem | więcej »
Instytut Kultury Chrześcijańskiej | Olsztyn, ul. Kopernika 47
» Wieczornica „O Sienkiewiczu niecodziennie”
Rozpoczęcie: Środa, 24-05-2017 o godz. 18:00 | Zakończenie: Środa, 24-05-2017 ok. godz. 19:00
Wieczornica w wykonaniu zespołu ŻYWE SŁOWO.
Siedziba Fundacji Szalony Krasnolud | Olsztyn, ul. Kołobrzeska 30 nasz patronat
» Półfinał Olimpiady Ekologicznej
Rozpoczęcie: Czwartek, 25-05-2017 o godz. 09:00 | Zakończenie: Czwartek, 25-05-2017 ok. godz. 14:00
Konkurs półfinałowy Olimpiady Ekologicznej ph. Parki Narodowe i Krajobrazowe dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

Bloki konkursowe: 9.00 - 11.00 i 12.00 - 14.00. | więcej »
Tor pumptrack | Olsztyn, ul. Grunwaldzka
» OLSZTYN. AKTYWNIE! - Kolarstwo Pumptrack
Rozpoczęcie: Czwartek, 25-05-2017 o godz. 17:30 | Zakończenie: Czwartek, 25-05-2017 ok. godz. 18:30
Jazda po torze Pumptrack jest dostępna dla wszystkich bez względu na wiek, poziom umiejętności, posiadany sprzęt (podczas warsztatów zapewniamy wypożyczenie kasków, ochraniaczy oraz profesjonalnych rowerów).
Biblioteka Multimedialna Planeta 11 | Olsztyn, al. Piłsudskiego 38
» Kawiarenka z języka angielskiego
Rozpoczęcie: Czwartek, 25-05-2017 o godz. 17:45 | Zakończenie: Czwartek, 25-05-2017 ok. godz. 18:45
Kawiarenka z języka angielskiego
12345
R E K L A M A
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
R E K L A M A
Najczęściej czytane
Ostatnie komentarze
Najnowsze galerie
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.