Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A
Wydrukuj Email red. | 2010-02-25 19:56 | Rozmiar tekstu: A A A

„Nowy Horyzont” olsztyńskiego MOPS-u

Olsztyn24
MOPS w Olsztynie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie w styczniu 2010 roku rozpoczął III edycję projektu systemowego „Nowy Horyzont”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem  głównym  projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych mieszkańców Olsztyna, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez wzmocnienie  zdolności klientów pomocy społecznej do prawidłowego funkcjonowania i pełnienia ról społecznych oraz zatrudnienia.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu „Nowy Horyzont” będzie grupa 528 osób korzystających z pomocy społecznej, w tym m.in. osoby  bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione – o niskich dochodach, uzależnione i współuzależnione, niepełnosprawne, opiekunowie zastępczy, rodzice samotnie wychowujący dzieci, rodzice o niskich umiejętnościach opiekuńczych i wychowawczych, młodzież w wieku lat 15-25, wychowankowie rodzin zastępczych i osoby opuszczające placówkiopiekuńczo-wychowawcze.
R E K L A M A
banner
W zależności od potrzeb, predyspozycji, kwalifikacji oraz planów kariery zawodowej, uczestnicy mają możliwość skorzystania z oferowanego w ramach projektu wsparcia. Każdy beneficjent będzie uczestniczył w trzech formach oddziaływań w zakresie aktywizacji społecznej,zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej.

W tym roku beneficjenci ostateczni realizują zaplanowane działania na podstawie kontraktów socjalnych, aneksów do indywidualnych programów usamodzielnienia oraz deklaracji uczestnictwa w Programach Aktywności Lokalnej. Programy Aktywności Lokalnej opracowane zostały na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród klientów pomocy społecznej określających ich potrzeby oraz oczekiwania.

W oparciu o analizy danych ankietowych przygotowane zostały dwa Programy Aktywności Lokalnej, w tym dla osób po 45. roku życia, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dla niepełnoletnich wychowanków olsztyńskich rodzin zastępczych.
Komentarze [0]
Nikt nie skomentował jeszcze tego artykułu...
Będziesz pierwszy?
Dodaj komentarz
Komentarze w Olsztyn24 pojawiają się po akceptacji moderatora.
Autor komentarza
Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami] - ochronie dóbr osobistych służą również pojęcia zniesławienia i zniewagi, które to działania są przestępstwami i popełnienie ich pociąga odpowiedzialność karną. Karane są one karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, w zależności od charakteru przestępstwa. Redakcja Olsztyn24 nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
R E K L A M A
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
Najczęściej czytane
Ostatnie komentarze
Najnowsze galerie
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
23.09 - Na terenie Olsztyna emitowany był dźwięk syreny alarmowej znajdującej się na ul. Towarowej. Portal Bezpieczny Olsztyn informuje, że doszło do awarii urządzenia emitującego (zwarcia instalacji elektrycznej).     |