Olsztyn24 - https://www.olsztyn24.com/
Zbigniew Waszkielewicz laureatem Wawrzynu 2012 i Wawrzynu Czytelników

Zbigniew Waszkielewicz z Wawrzynem i nagrodzoną książką
W Starym Ratuszu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie ogłoszono dziś (22.05) wyniki 9. edycji WAWRZYNU - Literackiej Nagrody Warmii i Mazur. Laureatem konkursu został mieszkający we wsi Radzie w Gminie Wydminy Zbigniew Waszkielewicz. Waszkielewicz otrzymał również WAWRZYN - Nagrodę Czytelników.

Wawrzyn - Litetarcka Nagroda Warmii i Mazur przyznawana jest autorom lub wydawcom książek o tematyce regionalnej, wyróżniających się pod względem artystycznym lub poznawczym i edytorskim. Decyzja o przyznaniu Wawrzynu należy do Kapituły powoływanej z inicjatywy Zarządu Polskiego Towarzystwa Czytelniczego oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Podstawą rozpatrzenia przez Kapitułę zasadności przyznania nagrody jest biograficzny, tematyczny lub twórczy związek książki z Warmią i Mazurami.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać dziennikarze, wydawcy, księgarze, bibliotekarze, instytucje kultury i czytelnicy. Nominowane do nagrody książki są prezentowane w mediach. Głosami czytelników przynawana jest „Nagroda Czytelników”.

W tym roku Kapituła nagrody w składzie: Marek Barański, Bernadetta Darska, Sławomir Fafiński, Jarosław Kowalski, Andrzej Marcinkiewicz, Wojciech Ogrodziński i Joanna Wilengowska, do Wawrzynu nominowała następujące książki:

» Chiazma - Kazimierza Brakonieckiego wydaną przez Towarzystwo Przyjaciół Sopotu,
» Ludzie moralni - Włodzimierza Kowalewskiego wydaną przez Wydawnictwo Literackie z Krakowa,
» Dom pod Lutnią - Kazimierza Orłosia wydaną również przez Wydawnictwo Literackie z Krakowa,
» Spowiedź śpiacej królewny - Mariusza Sieniewicza wydaną przez Wydawnictwo Znak z Krakowa,
» Wujek Ziuniek: na długie zimowe wieczory - Zbigniewa Waszkielewicza wydaną przez Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne z Gdyni.

W tym gronie autorów nominowanych do nagrody debiutantem był jedynie Zbigniew Waszkielewicz, pozostali byli już laureatami konkursu w poprzednich edycjach. Zdaniem większości członków Kapituły (przy zdaniu odrębnym Bernadetty Darskiej), właśnie Waszkielewicz zasłużył na nagrodę Wawrzyna za 2012 rok. Werdykt Kapituły był zgodny z wynikami głosowania czytelników, którzy także najczęściej głosowali na „Wujka Ziunka...”.
2013-05-22 14:24, wb

Więcej informacji znajdziesz na Olsztyn24