Olsztyn24 - https://www.olsztyn24.com/
Starostwo oddaje jeziora w dzierżawę

Starosta olsztyński Mirosław Pampuch oraz przedstawiciele stowarzyszenia podpisują umowę

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie starosta olsztyński Mirosław Pampuch podpisał dzisiaj (1.08) umowę z przedstawicielami Stowarzyszenia Wędkarskiego Jeziora Linowskiego w Łęgajnach na wydzierżawienie Jeziora Linowskiego położonego w obrębie Łęgajn w gminie Barczewo. Umowę zawarto na 10 lat (czynsz dzierżawny będzie wynosił ok. 1500 zł).

Jezioro jest jednym z siedemnastu pozostających w dyspozycji starostwa jako przedstawiciela skarbu państwa. Ulegało postępującej degradacji od lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to zlikwidowano Państwowe Gospodarstwa Rybackie. Mieszkańcy Łęgajn postanowili jednak przeciwdziałać - utworzyli stowarzyszenie i zwrócili się do starostwa o wydzierżawienie jeziora.

- Starostwo z dniem 1 stycznia 2012 roku przejęło od Agencji Nieruchomości Rolnych 54 akweny tzw. stojące i od tamtego czasu próbujemy je zagospodarować - wyjaśnia starosta Mirosław Pampuch. - W tym roku formalnie możemy szukać chętnych dla 17. jezior. Przekazane jeziora mogą być przedmiotem sprzedaży, jednak stoimy na stanowisku, że w pierwszej kolejności powinny być one zagospodarowane na rzecz społeczności lokalnych, ponieważ to te społeczności najlepiej będą wiedziały, jak dane jezioro najlepiej zagospodarować.

Mieszkańcy Łęgajn już rozpoczęli pierwsze prace porządkowe przy jeziorze - sprzątnęli brzegi, wykosili trawy i chwasty. W planach na przyszłość mają zaadaptowanie terenu wokół jeziora pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Dlatego też poprzez stowarzyszenie starają się o przejęcie gruntów wokół jeziora od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie. Chcą utworzyć na nich plażę, boiska do siatkówki, pomost, parking samochodowy, miejsca pod namioty i ogniska. Dzięki nawiązanej współpracy z naukowcem z Katedry Biologii i Hodowli Ryb UWM w Olsztynie mają także nadzieję na ożywienie roślinności oraz zarybienie.

Środki na założone przez stowarzyszenie cele będą pochodziły ze składek członkowskich oraz sponsorów. Stowarzyszenie chce również wystąpić z wnioskiem o dotację unijną.


2013-08-01 15:46, D.

Więcej informacji znajdziesz na Olsztyn24