Olsztyn24 - https://www.olsztyn24.com/
Skanska wygrała przetarg na modernizację skrzyżowania

To skrzyżowanie będzie niebawem przebudowane

Urząd Miasta Olsztyna ogłosił dziś (6.09) wyniki przetargu na przebudowę skrzyżowania ulic Warszawska - Obrońców Tobruku i Armii Krajowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła znana już z realizacji kilku inwestycji w Olsztynie firma Skanska, której oddział znajduje się w Gutkowie.

Przetarg na modernizację skrzyżowania, mającą być ostatnim etapem modernizacji ulicy Warszawskiej, Urząd Miasta ogłosił 20 lipca br. W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, tj. do 29 sierpnia wpłynęły dwie oferty. Oprócz firmy Skanska, inwestycję chciał przeprowadzić również znany w Olsztynie międzynarodowy koncern Strabag. Korzystniejszą cenowo ofertę złożyła jednak Skanska, która za wykonanie zadania zażądała nieco ponad 13,4 mln złotych. Oferta konkurencji była droższa. Strabag wycenił swoją pracę 15,8 mln złotych.  

Jeżeli nie będzie odwołań, jeszcze w tym miesiącu powinna być podpisana umowa na przeprowadzenie inwestycji i będą mogły ruszyć roboty. Skanska będzie miała 9 miesięcy na wykonanie przebudowy, wliczając to okres zimowy.

Zakres robót w ramach tej inwestycji obejmuje:

» przedłużenie pasa skrętu w prawo z Al. Warszawskiej w ul. Obrońców Tobruku - od przejazdu przez pas rozdzielający przy wjeździe na teren byłej jednostki wojskowej,
» dobudowanie pasa skrętu w prawo z ul. Armii Krajowej w Al. Warszawską o długości wynikającej z analizy ruchu wraz z budową nowego chodnika o długości przebudowy oddzielonego od jezdni pasem zieleni,
» dobudowanie pasa skrętu w prawo z ul. Obrońców Tobruku w Al. Warszawską o długości wynikającej z analizy ruchu, przeniesienie kolidującego pomnika oraz zagospodarowanie terenu wokół pomnika,
» przedłużenie pasa skrętu w prawo z Al. Warszawskiej w ul. Armii Krajowej – od zatoki autobusowej oraz wydłużenie zatoki autobusowej do 40 m,
» budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej na ul. Armii Krajowej wzdłuż jezdni na kierunku od przebudowywanego skrzyżowanie do końca przebudowy związanej z dobudową pasa skrętu wraz z budową  brakującego chodnika od skrzyżowania do wjazdu na teren stacji paliw oraz przebudową istniejącego chodnika na pozostałym chodniku,
» wszelkie niezbędne przebudowy  oświetlenia ulicznego, odwonienia, sygnalizacji świetlnej oraz innych, kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.

Jeżeli prace przeprowadzone zostaną terminowo, skrzyżowanie powinno być całkowicie przebudowane w połowie przyszłego roku.


2013-09-06 22:01, wb

Więcej informacji znajdziesz na Olsztyn24