Olsztyn24 - https://www.olsztyn24.com/
Erwin Kruk laureatem WAWRZYNU 2015 Literackiej Nagrody Warmii i Mazur

WAWRZYN 2015 i nagrodzona książka
W Starym Ratuszu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie poznaliśmy dzisiaj (18.05) wyniki konkursu na Literacką Nagrodę Warmii i Mazur. Zdobywcą najważniejszego lauru - WAWRZYNU 2015, został Erwin Kruk za książkę „Nieobecność”. WAWRZYN PUBLICZNOŚCI zdobyła Joanna Żamejć, autorka powieści „Nawrócenie wiedźmy”.

Konkurs na Literacką Nagrodę Warmii i Mazur w tym roku został zorganizowany po raz 12. 13 kwietnia kapituła Nagrody nominowała do WAWRZYNU 5 wydanych w 2015 roku książek:

» „Miasto wewnętrzne: latopis” Marcina Cieleckiego, wydaną przez Homini Wydawnictwo Benedyktynów,
» „Nieobecność” Erwina Kruka, wydaną przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Olsztynie,
» „Zaduch: trzydziestolatkowie z małych miasteczek w wielkim mieście” Marty Szarejko, wydaną przez PWN,
» „Mazur” Jerzego Woźniaka, wydaną przez Wydawnictwo „Akces”,
» „Nawrócenie wiedźmy: magiczno-historyczna powieść z czasów pruskich” Joanny Żamejć, wydaną przez Pracownię Wydawniczą „ElSet”.

Wyróżnienie honorowe otrzymała książka „Smerek życie za trzech” pod redakcją Agnieszki Kacprzyk i Oresta Kantora, wydana przez BWA Galerię Sztuki w Olsztynie, Agencję Smerek-Kantor i Wydawnictwo Czarna Łapa.

Ostatecznie decyzją Kapituły z dnia 16 maja, WAWRZYN 2015 przyznano Erwinowi Krukowi, natomiast głosami oddanymi przez czytelników stron internetowych regionalnych mediów WAWRZYN CZYTELNIKÓW przypadł Joannie Żamejć. Niestety, do nagrodzonej książki Erwina Kruka czytelnikom nie będzie łatwo dotrzeć. Pozycja jako dofinansowana ze środków publicznych nie może być sprzedawana w księgarniach. Można ją uzyskać jedynie przez kontakt z wydawcą - olsztyńskim oddziałem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Takich problemów raczej nie będzie z pozostałymi nominowanymi do WAWRZYNU pozycjami. Dzisiaj ich egzemplarze można było kupić w zorganizowanym w Starym Ratuszu przez Książnicę Polską stoisku  

Gala w Starym Ratuszu, jak również zakończony 15 maja Ogólnopolski Dzień Bibliotek, były okazją do nagrodzenia wyróżniających się czytelników, bibliotekarzy i bibliotek z regionu.   

Za wieloletnie wzbogacanie księgozbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie książkami o tematyce związanej z Polakami na Litwie, przesiedleniami po wojnie, kulturą i literaturą polską poza granicami kraju oraz na Ziemiach Odzyskanych oraz dostarczanie Magazynu Wileńskiego w formie prenumeraty z Wilna, WBP przyznało tytuł Amici Librorum Krzysztofowi Jankowskiemu, związanemu z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.

Dyrektor WBP Andrzej Marcinkiewicz wyróżnił także dwie wolontariuszki: Joannę Jastrzębską i Małgorzatę Pieniak - uczennice II LO w Olsztynie, które na co dzień wspierają działalność biblioteki oraz Damiana Wesołka, który od kilku lat prowadzi przy WBP w Olsztynie spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki Niemieckiej.

Tytułem Czytelnika Roku WBP uhonorowano Luizę Chomicz-Wajdę, która w minionym roku wypożyczyła (i jak sama zapewniła - przeczytała) 245 książek ze zbiorów WBP w Olsztynie.  

Po raz ósmy bibliotekarze WBP przyznali też trzy nagrody „Bibliotheca Bona 2015” najlepszym bibliotekom publicznym z województwa:

» w kategorii bibliotek miejskich nagrodę otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie,
» w kategorii bibliotek miejsko-gminnych nagrodę otrzymała Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mikołajki,
» w kategorii bibliotek gminnych nagrodę otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Jedwabnie.

Jak co roku podczas Gali Literackiej Nagrody Warmii i Mazur wyróżnienia i nagrody otrzymali również bibliotekarze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Bibliotekarzem Roku 2015 WBP została Danuta Kazanecka. Dyrektor WBP awansował też 6. pracowników merytorycznych i 1 specjalistę.

Przebieg gali zarejestrowaliśmy na filmach wideo, któe niebawem będą dostępne w sieci.
2016-05-18 17:55, WB

Więcej informacji znajdziesz na Olsztyn24