Olsztyn24 - https://www.olsztyn24.com/
Czterdziestka nowych policjantów na Warmii i Mazurach

Ślubowanie policjantów w KWP Olsztyn
Czterdziestka nowych funkcjonariuszy Policji, w tym siedem pań, złożyło dziś (15.11) ślubowanie. Uroczystość z udziałem rodzin ślubujących policjantów oraz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych miasta i województwa odbyła się w hali sportowej policyjnego obiektu przy ul. Pstrowskiego 3 w Olsztynie.  

Przyjęci do służby policjanci rozpoczną teraz półroczny kurs podstawowy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Po zakończeniu kursu powrócą do swoich macierzystych jednostek. Najwięcej, bo aż 11 osób uzupełni stan etatowy Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, Komenda Miejska Policji w Elblągu pozyska 6 osób,  Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie 4 osoby, Komenda Miejska Policji w Olsztynie i Komenda Powiatowa w Ełku po 3 osoby, do Komend w Bartoszycach, Olecku i Szczytnie trafi po 2 funkcjonariuszy, a do Komend Powiatowych w Braniewie, Działdowie, Gołdapi, Kętrzyna, Mrągowa, i Pisza trafi po 1 osobie.

Tym roku do jednostek Policji w województwie warmińsko-mazurskim przyjętych zostało 127 nowych funkcjonariuszy.  W grudniu planowane jest ostatnie w tym roku przyjęcie 50 policjantów.
2016-11-15 15:21, waclawbr

Więcej informacji znajdziesz na Olsztyn24