Olsztyn24 - https://www.olsztyn24.com/
Miasto i olsztyńska policja zawarły porozumienie z powiatem na rzecz ochrony seniorów

Sygnatariusze porozumienia

W olsztyńskim ratuszu przedstawiciele Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego oraz Komendy Miejskiej Policji, w obecności członków Rady Olsztyńskich Seniorów, podpisali dzisiaj (30.11) porozumienie dotyczące rozszerzenia programu Bezpieczny Senior na Powiat Olsztyński.

Osoby w wieku emerytalnym, często mieszkające samotnie, narażone są na działanie przestępców. Ich ufność do drugiego człowieka i potrzeba kontaktu z innymi sprawia, że często padają ofiarą oszustw.

Od 2013 roku Urząd Miasta Olsztyna wspólnie z Komendą Miejską Policji w Olsztynie realizuje projekt Bezpieczny Senior. Jego celem jest przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz zmniejszenie liczby ofiar przestępstw wśród seniorów.

- Zależy nam, aby mieszkający w Olsztynie seniorzy czuli się w nim bezpiecznie - mówił podczas spotkania prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. - W tym celu, w ramach programu Bezpieczny Olsztyn, prowadzimy szereg działań profilaktyczno-edukacyjnych. Zdając sobie sprawę ze skali problemu, postanowiliśmy zaprosić do współpracy sąsiednie gminy.

W powiecie olsztyńskim żyje około 23 tys. osób powyżej 60. roku życia. Do nich skierowane będą przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa - debaty, akcje, kampanie, projekty, konkursy czy warsztaty.

- Spotkania odbywać się będą m.in. na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, w domach pomocy społecznej, domach kultury czy placówkach leczniczych – poinformowała Małgorzata Chyziak, starosta olsztyński. - Podczas spotkań edukacyjnych omawiane będą zagrożenia, z jakimi na co dzień stykają się osoby starsze.

Celem twórców programu jest wyposażenie seniorów w wiedzę na temat metod działania w sytuacji zagrożenia oraz ewentualnych miejsc pozyskania pomocy. Podczas spotkań poruszony zostanie również temat przemocy w rodzinie.

- Postaramy się uwrażliwić seniorów na symptomy przemocy domowej, przedstawić im możliwości pomocy - stwierdził komendant miejski Policji insp. Mieczysław Wójcik. - Przede wszystkim jednak chcemy uświadomić, że przemoc doświadczana ze strony najbliższych nie jest jedynie sprawą rodzinną i nie należy wstydzić się szukania pomocy.

Program jest działaniem długofalowym, a jego rezultaty organizatorzy oceniać będą na podstawie liczby przestępstw przeciwko osobom starszym oraz doniesień o seniorach, którzy właściwie zareagowali podczas próby ich oszukania.

Więcej o programie w zapisie wideo dzisiejszego spotkania. Zapraszamy do jego obejrzenia.


2016-11-30 16:56, d.

Więcej informacji znajdziesz na Olsztyn24