Olsztyn24 - https://www.olsztyn24.com/
Grand Prix XIII Festiwalu „O Warmio moja miła” dla grupy „Absolwent”

Dorota Obijalska (w środku) kieruje Grupą Smyczkową „Absolwent”

W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie odbył się wczoraj (3.06) koncert z okazji trzynastej edycji Festiwalu „O Warmio moja miła” - wydarzenia organizowanego z inicjatywy Barbary Kaczorowskiej-Rytwińskiej, prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, w celu promowania muzyki chóralnej i hymnu Olsztyna, a przede wszystkim zaś promowania wartości moralnych płynących z muzyki i wnoszenia wkładu do kultury narodowej.

Tegoroczną edycję festiwalu zorganizowały wspólnie Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie i Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia z partnerami, przy wsparciu finansowym samorządu Olsztyna oraz Warmińskiego Banku Spółdzielczego.

Do zaprezentowania się przed publicznością podczas koncertu zaproszono: Mogileńską Orkiestrę Dętą pod dyrekcją Mariusza Mikołajczaka, Zespół Wokalno-Instrumentalny PSM I i II st. w Olsztynie pod dyrekcją Grażyny Kazanowskiej-Grygoruk i Wiktora Żołnierka, Zespół Por que no z Łodzi w składzie: Karol Janik i Agnieszka Grabowska, Brass Quartet z Wrocławia, Chór Passionata z Morąga pod dyrekcją Ewy Łuszcz, Grupę Smyczkową Absolwent pod dyrekcją Doroty Obijalskiej i Macieja Wierzchołowskiego (organy).

Głównym punktem koncertu było rozstrzygnięcie konkursu zespołów na aranżacje pieśni Feliksa Nowowiejskiego. Konkursowe przesłuchania chórów i zespołów odbyły przed koncertem galowym, w sali koncertowej PSM w Olsztynie.

Zgodnie z decyzją komisji konkursowej w składzie: prof. Katarzyna Bojaruniec - przewodnicząca komisji konkursu, dyrektor artystyczny festiwalu, Instytut Muzyki Wydziału Sztuki UWM Olsztyn; Teresa Taradejna - dyrektor PSM Ii II ST; Barbara Rytwińska - dyrektor organizacyjny festiwalu, prezes W-M Oddziału PZChiO w Olsztynie; prof. Józef Wojtkowiak - dyrygent, wykładowca Instytut Muzyki Wydziału Sztuki UWM w Olsztynie i Maciej Wierzchołowski - muzyk organista i wykładowca - najważniejsza nagroda - Grand Prix Prezydenta Olsztyna, na którą złożyły się dyplom, statuetka i nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł trafiła w ręce Grupy Smyczkowej „Absolwent” pod dyrekcją Doroty Obijalskiej.

Komisja konkursowa postanowiła też przyznać inne nagrody i wyróżnienia:

» Złoty Dyplom -
- Grupa Smyczkowa „Absolwent”
- Brass Quartet z Wrocławia.

» Srebrny Dyplom -
- Nonet fletowy PSM I i II st. w Olsztynie
- Chór Passionata z Morąga
- Mogileńska Orkiestra Dęta z Mogilna.

» Brązowy Dyplom -
- Zespół Wokalno-Instrumentalny PSM I i II st. w Olsztynie
- Zespół Por qué no z Łodzi.

» Dyplom za debiut - Nonet fletowy PSM w Olsztynie

» Puchar Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego w Jonkowie - Brass Quartet z Wrocławia
» Puchar Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - Mogileńska Orkiestra Dęta z Mogilna
» Puchar Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Olsztynie - Nonet fletowy PSM I i II st. w Olsztynie
» Puchar Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie - Grupa Smyczkowa „Absolwent”.

» Statuetka Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Olsztynie - Chór Passionata z Morąga dyr. Ewa Łuszcz.

» Nagroda Specjalna 1000 zł za najlepsze wykonanie pieśni Feliksa Nowowiejskiego - Brass Quartet z Wrocławia.

» 4 Nagrody Specjalne po 500 zł za najlepsze aranżacje pieśni Feliksa Nowowiejskiego -
- Wiktor Żołnierek
- Mariusz Obijalski
- Ewa Łuszcz
- Aleksandra Zinkiewicz.


2017-06-04 18:47, D.

Więcej informacji znajdziesz na Olsztyn24