Olsztyn24 - https://www.olsztyn24.com/
Nowy komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Od lewej: płk SG Tomasz Semeniuk, gen. bryg. SG Tomasz Praga i ppłk SG Robert Inglot (fot. WMOSG - wszystkie)

W Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie nastąpiła dzisiaj (25.07) zmiana na stanowisku komendanta tego oddziału. Nowym szefem WMOSG został ppłk SG Robert Inglot, którego przedstawił zastępca komendanta głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga.

Dotychczasowy komendant Warmińsko–Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Tomasz Semeniuk pożegnał się ze sztandarem oddziału. Podziękował pracownikom i funkcjonariuszom za współpracę i osiągnięte w służbie sukcesy. Słowa podziękowania skierował również do przedstawicieli instytucji samorządowych i rządowych oraz do szefów służb mundurowych w regionie.

Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Marek Łapiński powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku komendanta Warmińsko–Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk. SG Robertowi Inglotowi.

Nowy komendant przywitał się z funkcjonariuszami i pracownikami oddziału oraz z zaproszonymi gośćmi.

W trakcie uroczystości zastępca komendanta głównego SG wspólnie z odchodzącym komendantem oddziału wręczyli emblemat pamiątkowy Warmińsko–Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej nowemu szefowi WMOSG.

Ppłk SG Robert Inglot od 1991 roku związany był z Bieszczadzkim Odziałem Straży Granicznej w Przemyślu. Doświadczenie zawodowe zdobywał na różnych stanowiskach służbowych. W 2013 roku został Komendantem Placówki Straży Granicznej w Medyce, natomiast w 2015 roku został komendantem największego drogowego przejścia granicznego na Podkarpaciu - w Korczowej. Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany za wzorową służbę, m. in. Brązowym Krzyżem Zasługi (2016), Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę (2014), Srebrnym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej (2015), Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju (2010) i Odznaką Straży Granicznej (2013).


2017-07-25 16:51, WMOSG

Więcej informacji znajdziesz na Olsztyn24