Olsztyn24 - https://www.olsztyn24.com/
Miasto zaprasza na konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Miasto Olsztyn (fot. UM)

Urzędnicy chcą poznać pomysły przedstawicieli sektora pozarządowego na współpracę z miastem. Konsultacje ruszą 20 września.  

- Chcielibyśmy zachęcić organizacje pozarządowe do współtworzenia programu współpracy - mówi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. - Zależy nam, aby przyszłe wspólne działania były efektywne i odpowiadały potrzebom mieszkańców.

Sektor pozarządowy jest realizatorem wielu zadań własnych gminy. Organizacje wyłaniane są w konkursach, a działania finansowane z budżetu miasta. Mając na uwadze budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, miasto zaprasza przedstawicieli sektora pozarządowego do udziału w konsultacjach. Te rozpoczną się 20 września i potrwają do 24 listopada.

Przedstawiciele trzeciego sektora mogą przedstawić swoje pomysły oraz propozycje zadań pisemnie: w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy wysłany na adres ngo@olsztyn.eu lub wersji papierowej złożonej w Wydziale Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych, lub w kancelarii Urzędu Miasta. Opinie w formie pisemnej przyjmowane będą do 10 października.

Swoje sugestie na temat współpracy z miastem organizacje pozarządowe będą mogły wyrazić również na spotkaniach konsultacyjnych z Radą Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna lub tematycznych spotkaniach z pracownikami Urzędu Miasta. Pierwsze zebranie dotyczyć będzie tematyki sportowej i odbędzie się w środę (20.09) o 15.30 w Wydziale Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych.

Więcej o konsultacjach: http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/programu-wspolpracy-gminy-olsztyn-z-organizacjami-pozarzadowymi-w-2018-r

Harmonogram spotkań:
1. Sport - 20.09.2017, godz. 15.30 (ul. Knosały 3, bud. A, sala 19)
2. Rewitalizacja podwórek - 21.09.2017, godz. 16.00, (ul. Knosały 3, bud. A, sala 19)
3. Kultura, ochrona zabytków 25.09.2017, godz. 16.00 (ratusz, sala 220)
4. Bezpieczeństwo publiczne - 26.09.2017, godz. 16.00, (ul. Knosały 3, bud. A, sala 19)
5. Pomoc społeczna, zdrowie, seniorzy - 02.10.2017, godz. 16.00, (ul. Knosały 3, bud. A, sala 19)
6. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariat - 03.10.2017 godz. 15.30 (ul. Knosały 3/5, bud. A, sala 19).


2017-09-19 15:36, AS/UM

Więcej informacji znajdziesz na Olsztyn24