Olsztyn24 - https://www.olsztyn24.com/
Jak się żyje w Olsztynie?

Centrum Olsztyna (fot. UM)
Zgodnie z rankingiem Otodom, Olsztyn to bezpieczne miasto, a olsztynianie żyją w dobrych relacjach z sąsiadami. Spośród 100 rekomendowanych do zamieszkania miejscowości, stolica Warmii i Mazur uplasowała się na 8. miejscu.

Które dzielnice Olsztyna są najatrakcyjniejsze? Gdzie jest najbardziej zielono, gdzie czysto, a gdzie bezpiecznie? Jak stolica Warmii i Mazur wypada w porównaniu z innymi dużymi miastami? Na te pytania odpowiada Ranking Dzielnic Otodom, który z uwagi na reprezentatywność pod lupę wziął 15 olsztyńskich osiedli.

- Jak sądzę, ranking ma wspomagać cele gospodarcze jego zleceniodawców - mówi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. - Jednakże dla mnie równie ważne jest, że badanie przynosi sporą dawkę informacji, jak swoje miejsce zamieszkania oceniają mieszkańcy i jakie w związku z tym zadania stają przed nami w najbliższej przyszłości.

Z przeprowadzonych badań wynika, że Olsztyn należy do najbezpieczniejszych miast Polski. Wśród 100 największych miejscowości znalazłby się na 11. pozycji. Zdaniem ankietowanych, najbezpieczniejszą dzielnicą Olsztyna jest Osiedle Nad Jeziorem Długim. Osiągnęło ono bardzo wysoki wynik – 6,40, w skali 1-7 – drugi w całym kraju. Niewiele gorszym rezultatem może poszczycić się Osiedle Likusy, które oceniono na 6,30. Według rankingu najmniej bezpieczne są osiedla: Mazurskie, Grunwaldzkie i Zatorze.

Na poczucie bezpieczeństwa bez wątpienia wpływają relacje z sąsiadami. Ranking Dzielnic Otodom wskazuje, że olsztynianie nie tylko czują się bezpiecznie, ale własnych sąsiadów darzą sporym zaufaniem i sympatią. Na tle wyników ogólnopolskich Olsztyn wypada pod tym względem bardzo dobrze. Wśród 100 największych miast znalazł się na 10. miejscu. Szczególnie przyjazny stosunek do mieszkańców okolicy zaobserwować możemy na Likusach. Najniższą ocenę wystawili mieszkańcy osiedli Mazurskie i Śródmieście.

Nie bez znaczenia dla jakości życia jest zielone otoczenie. Jak wynika z badania, ocena jaką olsztynianie wystawili swojej okolicy pod względem dostępu do zieleni jest bardzo zbliżona do średniej ogólnopolskiej. Gdyby jednak wziąć pod uwagę tylko100 największych miast, stolica Warmii i Mazur znalazłaby się po raz kolejny w czołówce, zajmując 12. miejsce. Zdecydowanie najwyżej ocenioną dzielnicą Olsztyna jest Osiedle Nad Jeziorem Długim. Otrzymało ono ocenę 6,70. Jest to trzeci wynik w Polsce. Na mniej niż 5 pobliską zieleń ocenili tylko mieszkańcy Śródmieścia, które zamyka olsztyński ranking.

Choć Olsztyn w dotychczas omawianych kategoriach znajdował się w czołówce, jeśli chodzi o czystość, zdaniem ankietowanych, jest przeciętnie. W kategorii „czysta okolica” najwyżej oceniono Osiedle Nagórki, najsłabiej natomiast wypadło Śródmieście.

Niebagatelne znaczenie w codziennym życiu mieszkańców każdego miasta ma łatwość dojazdów. Jak wynika z odpowiedzi ankietowanych, komunikacja w Olsztynie oceniana jest różnie - w zależności od dzielnicy. Bardzo dobry wynik osiągnęło Osiedle Pojezierze. Od wyrównanej stawki pozostałych osiedli odbiega jedynie ocena Gutkowa.

Tworząc Ranking Dzielnic, Otodom nie zapomniał o temacie, od którego zależy przyszłość każdego miasta: infrastruktury dla dzieci. Pod tym względem na tle innych polskich miejscowości Olsztyn wypada nienajgorzej i zajmuje 33. miejsce w Polsce. Najlepiej w tej kategorii wypadły osiedla: Nagórki, Nad Jeziorem Długim, Pieczewo i Pojezierze. Na drugim biegunie znajdują się dzielnice Gutkowo i Śródmieście.

Badanie kończył wskaźnik rekomendacji - polecenie okolicy jako miejsca do zamieszkania - mierzony w skali od – 100 do + 100. Według badania średni współczynnik rekomendacji w Olsztynie wynosi 17,6 pkt., podczas gdy średnia ogólnopolska to – 4,3 pkt. W tej kategorii Olsztyn znalazł się w pierwszej dziesiątce miast - na wysokim 8. miejscu! Wśród olsztyńskich osiedli na pierwszym miejscu, ze znakomitym wynikiem 73 pkt., uplasowały się Nagórki.

Ranking Dzielnic Otodom powstał na podstawie badania przeprowadzonego przez Otodom i OLX pod nadzorem Agencji Badawczej PBS. W ankiecie internetowej wzięło udział ponad 141 193 respondentów z całej Polski, w tym 1038 mieszkańców Olsztyna.


2017-09-25 18:30, inf. pras.

Więcej informacji znajdziesz na Olsztyn24