Olsztyn24 - https://www.olsztyn24.com/
Wiesława Gadomska o „Nowojorskich parkach z recyklingu” w Starym Ratuszu

Wernisaż wystawy „Nowojorskie parki z recyklingu”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie i Katedra Architektury Krajobrazu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprosiły dzisiaj (5.10) do Galerii Stary Ratusz WBP na wernisaż wystawy pt.: „Nowojorskie parki z recyklingu” Wiesławy Gadomskiej.

Wiesława Gadomska jest architektem, adiunktem w Katedrze Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autorka wielu publikacji z zakresu urbanistyki i architektury krajobrazu. Prowadzone przez nią obecnie badania dotyczą roli i znaczenia przestrzeni publicznych w mieście oraz warunków jej rozwoju. Swoje doświadczenia zawodowe i naukowe zgłębia w czasie studialnych pobytów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ich rezultatem są publikacje o parkach Nowego Jorku i prezentowana wystawa.

Autorka o wystawie:

Ekspozycja przedstawia charakterystyczne przykłady miejskiego recyklingu realizowanego w poszczególnych dzielnicach Nowego Jorku, prowadzącego do wpisania nowej funkcji parku miejskiego w zdewaluowaną przestrzeń z zachowaniem jej charakterystycznych środowiskowych uwarunkowań i tożsamości miejsca.

Problematyka recyklingu przestrzeni miejskiej, poza podstawowym zagadnieniem adaptacji terenu do nowej funkcji, wymaga szczególnego odniesienia się do kulturowego dziedzictwa miejsca – w tym jego materialnej spuścizny, niejednokrotnie trudnej w zachowaniu i ekspozycji.

Zasada poszanowania przestrzennego kontekstu ponownie zagospodarowywanej tkanki miejskiej jest obecna zarówno w dobrze eksponowanych, śródmiejskich lokalizacjach (The High Line - Manhattan), jak również w realizacjach peryferyjnych o trudnych, lokalnych uwarunkowaniach kulturowo-przestrzennych (Concrete Plant Park - Bronx, Erie Basin Park - Brooklyn). Przeprowadzone inwestycje, poza poprawą bilansu powierzchni terenów zieleni miejskiej, w konsekwencji prowadzą do rewitalizacji i gentryfikacji znacznych obszarów sąsiedzkich oraz poprawy środowiskowych warunków ich funkcjonowania.

Więcej na temat wystawy w zapisie wideo jej wernisażu. Zapraszamy do zapoznania się z nim.


2017-10-05 22:35, d.

Więcej informacji znajdziesz na Olsztyn24