Olsztyn24 - https://www.olsztyn24.com/
Są chętni do budowy S61 Szczuczyn - Raczki

Droga ekspresowa (fot. K. Głębocki)

W siedzibie GDDKiA w Olsztynie otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na budowę trzech odcinków drogi ekspresowej S61 Szczuczyn-Raczki o łącznej długości ok. 66 km. Część tej drogi przebiegać będzie po terenie województwa warmińsko-mazurskiego, m.in. w okolicach Ełku.

Na poszczególne zadania złożono następującą liczbę ofert:

Zadanie nr 1 – Szczuczyn – węzeł Ełk Południe (ok. 23 km) -  6 ofert. Najniższą cenę 534,2 mln zł zaproponowała firma POLAQUA Sp. z o. o., najwyższą 777,6 mln zł – konsorcjum firm Strabag Sp. z o. o.  i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania – 725,1 mln zł.

Zadanie nr 2 - węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie (ok. 20 km wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 3 km) -  6 ofert. Najtańsza oferta z kwotą 565,4 mln zł to propozycja konsorcjum firm Metrostav Polska SA i Metrostav a.s., najdroższa z kwotą 973,4 mln zł – to oferta konsorcjum firm Strabag Sp. z o. o.  i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania – 729,6 mln zł.

Zadanie nr 3 - węzeł Wysokie - Raczki (ok. 20 km) - 8 ofert. Najniższą cenę 370,7 mln zł zaoferowało konsorcjum firm Metrostav Polska SA i Metrostav a.s., najwyższą – 709,1 mln zł zaoferowało  konsorcjum firm Strabag Sp. z o. o.  i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania – 637,8 mln zł.

Oprócz ceny, zamawiający przyjął jako drugie kryterium termin realizacji. Wykonawcy mogli zaproponować wykonanie zamówienia w terminie krótszym niż maksymalny wymagany okres 35 miesięcy, jednak nie krótszym niż 29 miesięcy. Wszyscy wykonawcy zaoferowali wykonanie zadanie w terminie 29 miesięcy.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”.  Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

Karol Głębocki

GDDKiA O/Olsztyn


2017-11-07 19:17, Karol Głębocki

Więcej informacji znajdziesz na Olsztyn24