Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A
Stodoła Kultury | Dobre Miasto, ul. Górna 1a
» Dobromiejski Dzień Ziemi
Rozpoczęcie: Środa, 25-04-2018 o godz. 09:00 | Zakończenie: Środa, 25-04-2018 ok. godz. 14:00
W tym roku Dobromiejski Dzień Ziemi odbędzie się pod hasłem List do Ziemi. Jest to największe święto ekologiczne obchodzone w 192 krajach świata, a jego ideą jest uświadomienie ludziom problemów związanych ze zmianą klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków roślin i zwierząt czy brakiem wody. Wszyscy, którym bliska jest idea troski o naszą planetę, na całym świecie świętują ten szczególny dzień niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy innych kategorii.Tegorocznym obchodom towarzyszyły gry, zabawy, konkursy z nagrodami, a także prezentacje stoisk.
Urząd Miasta (s. 215) | Olsztyn, ul. Wyzwolenia 30
» XLVII sesja Rady Miasta Olsztyna
Rozpoczęcie: Środa, 25-04-2018 o godz. 10:00 | Zakończenie: Środa, 25-04-2018 ok. godz. 15:00
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Olsztyna z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2017.
3. Ocena zasobów pomocy społecznej.
4. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2018 rok. (nr rob. 920/18)
5. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna. (nr rob. 921/18)
6. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Olsztyna. (nr rob. 938/18)
7. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie przebiegu drogi gminnej nr 301053N w Olsztynie. (nr rob. 925/18)
8. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu budynku stanowiącego własność Gminy Olsztyn, na okres 1 roku (nr rob. 926/18)
9. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umów najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. M. S. w Olsztynie stanowiącego własność Gminy Olsztyn, na czas nieoznaczony (nr rob. 939/18)
10. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (nr rob. 936/18)
11. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (nr rob. 937/18)
12. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie zmian w podziale Miasta Olsztyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (nr rob. 922/18)
13. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Miasta Olsztyna (nr rob. 923/18)
14. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie zmiany statutu i połączenia wybranych filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie: Filii nr 1 przy ul. Smętka 28A z Filią nr 4 przy al. Przyjaciół 15, Filii nr 7 przy ul. Kołobrzeskiej 5 z Filią „Planeta 11” przy al. Piłsudskiego 38 oraz przeniesienia Biblioteki Ekonomiczno-Technicznej (BET) do lokalu Filii nr 18 przy ul. Żytniej 71 (nr rob. 924/18)
15. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej poświęconej Polskim Dzieciom Wojny (nr rob. 927/18)
16. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 125-126/3, 125-127/2 i 125-3005/5 w Olsztynie przy ul. Wincentego Witosa, w sąsiedztwie ulic Bajkowej oraz Jasia i Małgosi” (nr rob. 928/18)
17. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Leśną, południową granicą Lasu Miejskiego i brzegiem Rzeki Łyny, w rejonie skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Jacka Kuronia w Olsztynie” (nr rob. 929/18)
18. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 w Olsztynie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (nr rob. 930/18)
19. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Miejskiemu Zespołowi ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (nr rob. 931/18)
20. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Olsztynie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (nr rob. 932/18)
21. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Olsztyn a Olsztyńską Spółdzielnią Mieszkaniową (nr rob. 933/18)
22. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Olsztyn z dotychczasowym dzierżawcą (nr rob. 934/18)
23. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej przy ul. D. w Olsztynie (nr rob. 935/18)
24. Interpelacje i zapytania radnych
25. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
26. Sprawy różne
Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji | Olsztyn, ul. Jagiellońska 91a
» Podpisanie umów na dofinansowanie projektów
Rozpoczęcie: Środa, 25-04-2018 o godz. 10:00 | Zakończenie: Środa, 25-04-2018 ok. godz. 11:00
W Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji zostaną podpisane kolejne umowy na dofinansowanie projektów ze środków unijnych.

13 umów dotyczy rozbudowy i modernizacji instytucji kultury, jedna – infrastruktury drogowej w powiecie elbląskim, dwie infrastruktury dydaktycznej szkół wyższych. Gminy Reszel, Górowo Iławeckie, Nidzica i Bisztynek otrzymają środki na rewitalizację obszarów miejskich.

Wartość podpisywanych umów to ponad 116 mln zł, wysokość unijnego dofinansowania – 86 mln zł.
Biblioteka Multimedialna Planeta 11 | Olsztyn, al. Piłsudskiego 38
» Spotkanie z doradcą zawodowym OHP
Rozpoczęcie: Środa, 25-04-2018 o godz. 13:00 | Zakończenie: Środa, 25-04-2018 ok. godz. 15:00
Zapisy i informacje: d.czapiewski@ohp.pl
Stary Ratusz WBP (pokój z widokiem, II piętro) | Olsztyn, ul. Stare Miasto 33
» Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki rozmawia o książce „Paw królowej”
Rozpoczęcie: Środa, 25-04-2018 o godz. 17:00 | Zakończenie: Środa, 25-04-2018 ok. godz. 18:00
Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki rozmawia o książce „Paw królowej” Doroty Masłowskiej

Prowadzenie: Katarzyna Guzewicz i Monika Nadolska
Muzeum Przyrody | Olsztyn, ul. Metalowa 8
» Spotkanie filmowe z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi
Rozpoczęcie: Środa, 25-04-2018 o godz. 17:30 | Zakończenie: Środa, 25-04-2018 ok. godz. 18:30
Prezentacja filmu pt. „Od bieguna do bieguna”, ukazującego bogactwo przyrodnicze naszej planety, zaczynając od Arktyki, a kończąc na Antarktyce.

Wstęp wolny.
Biblioteka Multimedialna Planeta 11 | Olsztyn, al. Piłsudskiego 38
» Gawędy Krzyśka Leśnego Mikundy
Rozpoczęcie: Środa, 25-04-2018 o godz. 18:00 | Zakończenie: Środa, 25-04-2018 ok. godz. 19:00
Spotkanie poświęcone będzie Krukowi
Sowa | Olsztyn, ul. Zamkowa 2A
» Robert & Żaneta Lubera Nie-Bo
Rozpoczęcie: Środa, 25-04-2018 o godz. 19:30 | Zakończenie: Środa, 25-04-2018 ok. godz. 21:00
Żaneta Lubera - półfinalistka programu The Voice Of Poland, autorka piosenek, stypendystka Miasta Krakowa, laureatka World Independent Music Award. Współpracowała z wieloma artystami na szerokim polu gatunków muzycznych. Występowała min. z Patrycją Markowską, Piotrem Nalepą, Mattem Kowalskym, Jarosławem Śmietaną, Wojciechem Karolakiem, Maciejem Balcarem i wieloma innymi.

Na koncercie usłyszymy piosenki autorskie Roberta z wszystkich autorskich projektów (Sagittarius the end nie-bo) oraz piosenki Żanety z jej autorskiej płyty...oczywiście nie zabraknie także piosenek z Voice of Poland i Tribute Too Breakout...
Szkoła Policealna im. Prof. Religi | Olsztyn, ul. Mariańska 3A
» Sadzenie Dębu Pamięci poświęconego asp. PP Michałowi Kłoczewskiemu +
Rozpoczęcie: Czwartek, 26-04-2018 o godz. 11:00 | Zakończenie: Czwartek, 26-04-2018 ok. godz. 12:00
Dyrekcja oraz społeczność Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie zapraszają na uroczystość posadzenia Dębu Pamięci ku czci aspiranta Policji Polskiej Michała Kłoczewskiego w ramach projektu „Katyń... ocalić od zapomnienia”.
Szkołą Podstawowa | Dywity, ul. Spółdzielcza 4
» X Gminne Forum Przedsiębiorców w Dywitach
Rozpoczęcie: Czwartek, 26-04-2018 o godz. 11:00 | Zakończenie: Czwartek, 26-04-2018 ok. godz. 14:00
Program forum:

» 11.00 - powitanie
» 11.10 - część artystyczna - młode talenty z Gminy Dywity - Wiktoria Przęczek, Julian Wilk
» 11.30 - wręczenie nagrody Warmianki - Osobowośc Roku
» 11.45 - Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Dywity - Jacek Szydło, wójt gminy Dywity
» 12.10 - Konstytucja Biznesu 2018 - Marcin Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości i technologii
» 12.30 - Fundusze na rozwój przedsiębiorczości - Małgorzata Ofierska, prezes LGD Warmiński Zakątek
» 12.45 - Możliwości wsparcia przedsiębiorców przez Urząd Pracy - Krystyna Dudzińska, dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego
» 13.05 - Wspieranie startupów, czyli rozwój przedsiębiorczości technologicznej - Paweł harajda, prezes stowarzyszenia Olcamp
» 13.30 - drukarka 3D - od pomysłu do biznesu - Daniel Mańkowski, prezes firmy Graften
» 13.45 - dyskusja
» 14.00 - poczęstunek
Starostwo Powiatowe | Olsztyn, Pl. Bema 5
» Spotkanie autorskie z Izabelą Lewandowską i Edwardem Cyfusem +
Rozpoczęcie: Czwartek, 26-04-2018 o godz. 11:00 | Zakończenie: Czwartek, 26-04-2018 ok. godz. 12:00
Starostwo Powiatowe w Olsztynie zaprasza wszystkich zainteresowanych nową książką Izabeli Lewandowskiej i Edwarda Cyfusa pt. „Magiczne wsie południowej Warmii” do sali sesyjnej starostwa.

Publikacja jest nowym przewodnikiem historycznym, który ma za zadanie poszerzać wiedzę na temat Warmii. Głównym tematem przewodnim są wsie, których niejednokrotnie bogaty rodowód sięga XIV wieku. Przepięknie położone wśród lasów, jezior i polodowcowego krajobrazu z zachwycającą starą architekturą, stanowią urokliwe miejsca niezwykle atrakcyjne turystycznie.
Muzeum J. G. Herdera | Morąg
» Otwarcie wystawy „Cierpliwością i pracą…”
Rozpoczęcie: Czwartek, 26-04-2018 o godz. 12:00 | Zakończenie: Czwartek, 26-04-2018 ok. godz. 13:00
Prezentowane na wystawie zabytki mają za zadanie nawiązanie do etosu pracy oraz zilustrowanie procesu: przymus pracy - praca - gratyfikacja finansowa – gratyfikacja uznaniowa – zaspokojenie wybranych potrzeb w zależności od statusu społecznego - wypoczynek i zabawa – negacja.

Kurator wystawy - M. Kumorowicz.

Otwarcie wystawy – wstęp wolny, pozostałe dni bilet wstępu.
I Liceum Ogólnokształcące | Olsztyn, ul. Mickiewicza 6
» Zakończenie roku szkolnego klas III
Rozpoczęcie: Czwartek, 26-04-2018 o godz. 15:30 | Zakończenie: Czwartek, 26-04-2018 ok. godz. 16:30
Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III w I Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie.
SSP 101 | Olsztyn, ul. Mroza 25
» Piknik majowy w Społecznej Szkole Podstawowej nr 101
Rozpoczęcie: Czwartek, 26-04-2018 o godz. 16:30 | Zakończenie: Czwartek, 26-04-2018 ok. godz. 18:30
Program:

1) Pobudka dla mieszkańców Jarot
2) Polonez w wykonaniu uczniów i nauczycieli SSP 101
3) Przedstawienie „Witaj majowa jutrzenko”
4) Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
5) Biało-czerwona w każdym oknie (chorągiewki do odebrania podczas pikniku)
6) Selfie z bohaterem
Planeta 11 | Olsztyn. al. Piłsudskiego 38
» Damian Lange w Planecie 11
Rozpoczęcie: Czwartek, 26-04-2018 o godz. 17:00 | Zakończenie: Czwartek, 26-04-2018 ok. godz. 18:00
Spotkanie z Damianem Lange, liderem zespołów Romantycy Lekkich Obyczajów i Transsexdisco, który opowie, czym jest dla niego tekst i co jest najważniejsze w operowaniu słowem.
Piątka - Biblioteka Dzieci i Młodzieży | Olsztyn, ul. Żołnierska 11C
» Pojedynek na kropki – spotkanie trzecie.
Rozpoczęcie: Czwartek, 26-04-2018 o godz. 17:00 | Zakończenie: Czwartek, 26-04-2018 ok. godz. 18:00
Biblioteka zaprasza uczestników konkursu, którzy chcą zdobyć dodatkowy punkt na swojej Karcie Uczestnika. Zajęcia dla dzieci w wieku 8-12 lat.

Informacje i zapisy do 25 kwietnia, tel.: 89 512 06 52, e-mail: piatka@wbp.olsztyn.pl
1234
Media społecznościowe
Olsztyn24 w Google+
R E K L A M A
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
Najczęściej czytane
Ostatnie komentarze
Najnowsze galerie
Mapa Olsztyna
mapa
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pracuj.pl