Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A
Wydrukuj
FWM | 2016-03-14 20:11 | Rozmiar tekstu: A A A

Pasja wg św. Jana w filharmonii i w bazylice

Olsztyn24
Chór kameralny Ruskij Partes z Filharmonii Twerskiej | Więcej zdjęć »
W piątek (18.03) o godz. 19.00 w sali koncertowej filharmonii, a następnie w niedzielę (20.03) o godz. 20.00, w Bazylice Katedralnej św. Jakuba w Olsztynie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego wraz solistami i chórami zaprezentuje Pasję wg św. Jana Johanna Sebastiana Bacha.

Wystąpią:

» Piotr Sułkowski – dyrygent
» Katarzyna Dondalska – sopran
» Olga Atrochowa – alt
» Wiaczesław Worobiew – tenor
» Sebastian Szumski – bas/baryton
» Ewa Mrowca – organy
» Krzysztof Koziatek – continuo
R E K L A M A
banner
» Chór kameralny „Ruskij Partes" z Filharmonii Twerskiej pod dyrekcją Andrieja Krużkowa
» Koncertowy Chór Chłopięco-Młodzieżowy Szkoły Chóralnej miasta Konakowa w regionie Twerskim,
- dyrygent - Wadim Machnowski
- chórmistrzowie: Natalia Machnowska, Piotr Zotow, Kristina Zotowa
» Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej

W programie: Johann Sebastian Bach – Pasja wg św. Jana, BWV 245

W dniu 18 marca w filharmonii zostanie wykonane cała bachowska Pasjam, a w Bazylice Katedralnej św.

Jakuba w Olsztynie wybrane jej fragmenty.

******

Narodziny Pasji wg. św. Jana wiążą się z rozpoczęciem przez Bacha pracy w charakterze kantora kościoła św. Tomasza w Lipsku, jakkolwiek co do daty pierwszego wykonania tego dzieła istnieją niepewności. Pasja bowiem – to kompozycja przeznaczona na Wielki Piątek, zaś swoje stanowisko objął Bach już po Wielkiejnocy, dopiero w maju roku 1723 (Wielki Piątek wypadał w owym roku 26 marca). Toteż część historyków uważa, iż kompozytor podjechał do Lipska już wcześniej, przywożąc gotową partyturę, i poprowadził tam jej wykonanie, w ten sposób przedstawiając się władzom miasta, o zatrudnienie, w którym zabiegał, inni zaś sądzą, że jednak premiera tej Pasji odbyła się dopiero w roku następnym, 7 kwietnia 1724. W latach późniejszych Bach dokonał ponownego opracowania całości – i w tej późniejszej wersji wykonuje się ją dzisiaj.

Tak czy inaczej, wraz z przyjazdem do Lipska, gdzie osiadł już do śmierci, rozpoczął się w życiu Bacha długi i owocny okres twórczy, w którym muzyka religijna zajęła rolę pierwszoplanową. Były to przede wszystkim kantaty, których – w ramach swych obowiązków – dostarczać miał do wykonywania podczas nabożeństw w każdą niedzielę i święto roku liturgicznego. W sumie stworzył blisko 300 kantat, przeznaczonych dla jednego lub kilku głosów solowych z akompaniamentem instrumentów, często z udziałem chóru. Spora część zaginęła, lecz to co pozostało, stanowi aż połowę całej ogromnej spuścizny kompozytora.

W dziełach tych, komponowanych do tekstów rozmaitych autorów, ale też z udziałem powszechnie znanych wszystkim wiernym chorałów, wyraża się Bach jako muzyk, człowiek baroku i przykładny chrześcijanin.

Zawiera w nich gorące wyznania wiary protestanckiej, wykładnie głównych prawd tej wiary, jak też i muzyczno-poetyckie komentarze dla zbudowania słuchaczy. Protestanci wręcz zwykli nazywać Bacha „piątym Ewangelistą”.

Większego nakładu sił i środków wymagała monumentalna, rozbudowana forma Pasji, czyli opowieści o Męce Pańskiej. Tego rodzaju dzieła przygotowywano zwykle w Lipsku na święta Wielkanocne, połączonymi siłami kilku instytucji miejskich. Bach być może napisał kilka Pasji, niektórzy mówią nawet o pięciu, lecz do naszych czasów zachowały się tylko dwie: właśnie ta według św. Jana oraz – przedstawiona w roku 1727 – Pasja wg. św. Mateusza.

Pisząc pierwszą z wymienionych Pasji, opartą na relacji św. Jana, posłużył się Bach tekstem z krążącego już od pewnego czasu utworu niejakiego Bartholda Heinricha Brockesa, radcy z Hamburga, gruntownie go jednakże przerobił, wprowadzając wiele poprawek i fragmentów wziętych z innych autorów.

Podstawę narracji stanowią wybrane z Ewangelii św. Jana sceny pojmania Jezusa (nr 2a-7), prowadzenia go od Annasza do Kajfasza oraz zaparcia się Piotra (8-18), sądu Piłata (16a-18c), ukrzyżowania (od 25a) i śmierci: „Es ist vollbracht” – „Dokonało się” (29) oraz wydarzeń, które po zgonie Jezusa nastąpiły, aż po złożenie do grobu (od 38). Narratorem jest sam Ewangelista, uczestnicy dramatu to Jezus, Piotr, Piłat, Magdalena, a toczącą się opowieść komentuje w sposób dramatyczny chór, który w odpowiednich miejscach staje się wzburzonym tłumem, domagającym się uwolnienia Barabasza a skazania Jezusa (18b), szydzącym „Witaj królu żydowski!” (21b) i wołającym do Piłata: „Ukrzyżuj go!” (21d, 23b, 23d).

W tok narracji wplótł Bach osiem lirycznych arii o charakterze kontemplacyjnym. Pozwalają one słuchaczowi zatrzymać się, zamyślić nad rozgrywającym się dramatem. Są wśród nich wyjątkowo przejmujące przykłady Bachowskiej liryki, jak na przykład medytacja „By zdjąć ze mnie pęta grzechów, spętano mojego Zbawcę” (7) czy aria będąca wyrazem żalu Piotra z powodu zdrady (13). Najważniejsze zaś punkty Bachowskiej opowieści wieńczą melodie chorałów – zbiorowego wyznania wiary.

******

Johann Sebastian Bach – Pasja wg św. Jana, BWV 245

Część pierwsza:
1. CHÓR: Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist!
2a. RECYTATYW (Ewangelista, Jezus): Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach Kidron
2b. CHÓR: Jesum von Nazareth
2c. RECYTATYW (Ewangelista, Jezus): Jesus spricht zu ihnen
2d. CHÓR: Jesum von Nazareth
2e. RECYTATYW (Ewangelista, Jezus): Jesus antwortete: Ich hab's euch gesagt, daß ich's sei
3. CHORAŁ: O große Lieb, o Lieb ohn alle Maße
4. RECYTATYW (Ewangelista, Jezus): Auf daß das Wort erfüllet würde
5. CHORAŁ: Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich
6. RECYTATYW (Ewangelista): Die Schar aber und der Oberhauptmann
7. ARIA (alt): Von den Stricken meiner Sünden
8. RECYTATYW (Ewangelista): Simon Petrus aber folgete Jesu nach
9. ARIA (sopran): Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten
10. RECYTATYW (Ewangelista, Magdalena, Piotr, Jezus, Sługa): Derselbige Jünger war dem Hohenpriester

bekannt
11. CHORAŁ: Wer hat dich so geschlagen
12a. RECYTATYW (Ewangelista): Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem Hohenpriester Kaiphas
12b. CHÓR: Bist du nicht seiner Jünger einer?
12c. RECYTATYW (Ewangelista, Piotr, Sługa): Er leugnete aber
13. ARIA (tenor): Ach, mein Sinn
14. CHORAŁ: Petrus, der nicht denkt zurück

Część druga:
15. CHORAŁ: Christus, der uns selig macht
16a. RECYTATYW (Ewangelista, Piłat): Da führeten sie Jesum von Kaiphas vor das Richthaus
16b. CHÓR: Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten dir ihn nicht überantwortet.
16c. RECYTATYW (Ewangelista, Piłat): Da sprach Pilatus zu ihnen
16d. CHÓR: Wir dürfen niemand töten
16e. RECYTATYW (Ewangelista, Piłat, Jezus): Auf daß erfüllet würde das Wort Jesu
17. CHORAŁ: Ach großer König, groß zu allen Zeiten
18a. RECYTATYW (Ewangelista, Piłat, Jezus): Da sprach Pilatus zu ihm
18b. CHÓR: Nicht diesen, sondern Barrabam!
18c. RECYTATYW (Ewangelista, Piłat, Jezus): Barrabas aber war ein Mörder
19. ARIOSO (bas): Betrachte, meine Seel, mit ängstlichem Vergnügen
20. ARIA (tenor): Erwäge, wie sein blutgefärbter Rücken
21a. RECYTATYW (Ewangelista): Und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen
21b. CHÓR: Sei gegrüßet, lieber Jüdenkönig!
21c. RECYTATYW (Ewangelista, Piłat): Und gaben ihm Backenstreiche
21d. CHÓR: Kreuzige, kreuzige!
21e. RECYTATYW (Ewangelista, Piłat): Pilatus sprach zu ihnen
21f. CHÓR: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll er sterben
21g. RECYTATYW (Ewangelista, Piłat, Jezus): Da Pilatus das Wort hörete, fürchtet' er sich noch mehr
22. CHORAŁ: Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn muß uns die Freiheit kommen
23a. RECYTATYW (Ewangelista): Die Jüden aber schrieen
23b. CHÓR: Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht
23c. RECYTATYW (Ewangelista, Piłat): Da Pilatus da Wort hörete, führete er Jesum heraus
23d. CHÓR: Weg, weg mit dem, kreuzige ihn!
23e. RECYTATYW (Ewangelista, Piłat): Spricht Pilatus zu ihnen
23f. CHÓR: Wir haben keinen König denn den Kaiser
23g. RECYTATYW (Ewangelista): Da überantwortete er ihn daß er gekreuziget würde
24. ARIA (bas – chór): Eilt, ihr angefochtnen Seelen
25a. RECYTATYW (Ewangelista): Allda kreuzigten sie ihn
25b. CHÓR: Schreibe nicht: der Jüden König
25c. RECYTATYW (Ewangelista, Piłat): Pilatus antwortet
26. CHORAŁ: In meines Herzens Grunde
27a. RECYTATYW (Ewangelista): Die Kriegsknechte aber, da sie Jesum gekreuziget hatten, nahmen seine

Kleider
27b. CHÓR: Lasset uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wes er sein soll
27c. RECYTATYW (Ewangelista, Jezus): Auf daß erfüllet würde die Schrift
28. CHORAŁ: Er nahm alles wohl in acht
29. RECYTATYW (Ewangelista, Jezus): Und von Stund an nahm sie der Jünger zu sich.
30. ARIA (alt): Es ist vollbracht!
31. RECYTATYW (Ewangelista): Und neigte das Haupt und verschied.
32. ARIA (bas – chór): Mein teurer Heiland, laß dich fragen
33. RECYTATYW (Ewangelista): Und siehe da, der Vorhang im Tempel zeriß in zwei Stück
34. ARIOSO (tenor): Mein Herz, in dem die ganze Welt bei Jesu Leiden gleichfalls leidet
35. ARIA (sopran): Zerfließe, mein Herze, in Fluten der Zähren
36. RECYTATYW (Ewangelista): Die Jüden aber, dieweil es der Rüsttag war
37. CHORAŁ: O hilf, Christe, Gottes Sohn
38. RECYTATYW (Ewangelista): Darnach bat Pilatum Joseph von Arimathia
39. CHÓR: Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine
40. CHORAŁ: Ach Herr, lass dein lieb Engelein

******

Piotr Sułkowski

Dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. Posiada ogromne doświadczenie operowe, zdobyte w czasie wieloletniej pracy dyrygenta – a w latach 2006-07 dyrektora artystycznego – w Operze Krakowskiej, oraz w Opera Wildwood Festival AR (USA), którego był dyrektorem muzycznym. Przygotował wiele premier operowych, w tym kilka prawykonań. Między innymi w 2007 r., podczas Festiwalu Muzyki Polskiej, w ramach obchodów Roku Szymanowskiego we współpracy z PWM, dokonał światowego prawykonania nieznanej operetki Karola Szymanowskiego Loteria na mężów, czyli narzeczony nr 69. Zrealizowany przez Piotra Sułkowskiego w 2004 r. w Krakowie Gwałt na Lukrecji Benjamina Brittena został uznany na Bydgoskim Festiwalu Operowym za najlepszy spektakl roku. Współtwórca Krakowskiej Opery Kameralnej, z którą zrealizował kilka produkcji. W latach 2008-09 pracował jako zastępca dyrektora Chóru Polskiego Radia w Krakowie. Od roku 2009 do 2011 był kierownikiem muzycznym Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Od roku 2008 do 2014 był pierwszym gościnnym dyrygentem Signature Symphony Orchestra w Tulsa (USA).

Współpracuje z wieloma orkiestrami, a także zajmuje się pracą dydaktyczną, zarówno w Akademii Muzycznej w Krakowie, jak i w Bydgoszczy, gdzie prowadzi klasę dyrygentury. Od 1993 r. dyrygent orkiestry POSM im. Chopina w Krakowie, z którą we Francji realizował programy edukacyjne dla młodzieży. Pomysłodawca i dyrektor artystyczny Festiwalu Barbakan, odbywającego się w okresie letnim w Krakowie.

W 2008 r., w ramach Festiwalu Rozstaje poprowadził jubileuszowy koncert na Rynku Głównym w Krakowie ze światowej sławy solistą – Gheorgem Zamfirem. W 2010 r. koncertem w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie zainaugurował działalność Fundacji Panteon Narodowy. Zrealizował nagranie z muzyką Bartosza Chajdeckiego do serialu historycznego Czas honoru.

W 2010 r. w Pampelunie (Hiszpania), na zaproszenie Coro Premier Ensemble de la A.G.A.O, z okazji 20-letniego jubileuszu tego zespołu, przygotował wraz z Orquesta Sinfonica de Navarra premierę Carmen Bizeta. W 2010 r., wraz z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej zrealizował międzynarodowy projekt operowy Fidelio – ofiarom holokaustu  na podstawie opery Beethovena, a przedstawione w kilku miastach w Polsce spektakle uzyskały bardzo dobre recenzje m.in. w prestiżowym, angielskim czasopiśmie Opera. W 2011 r. z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej odbył podróż koncertową do Hiszpanii, gdzie w Bilbao i w Pampelunie pod jego kierownictwem przygotowano spektakle Toski Pucciniego. Rok później z tą samą orkiestrą oraz solistą Eduardem Kunzem zainaugurował w Filharmonii Narodowej w Warszawie cykl „Wielkie koncerty fortepianowe”. W 2011 r. uzyskał tytuł doktora, a w 2015 doktora habilitowanego sztuki muzycznej.

W 2012 r. został powołany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do Rady Programowej Radia Olsztyn.

Wraz z orkiestrą Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Olsztyna za rok 2012: Statuetkę św. Jakuba w dziedzinie kultury za widowisko taneczno-muzyczne wg Dziadka do orzechów Czajkowskiego. W 2013 r. Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu, za działalność artystyczną i popularyzowanie muzyki klasycznej wśród mieszkańców regionu Warmii i Mazur, przyznał Piotrowi Sułkowskiemu tytuł i statuetkę Osobowość Warmii i Mazur w kategorii kultura. Od 2014 jest wiceprzewodniczącym Zarządu Zrzeszenia Filharmonii Polskich. W 2014 r. prowadzona przez Piotra Sułkowskiego Filharmonia Warmińsko-Mazurska otrzymała Laur Najlepszym z najlepszych za sukcesy i osiągnięcia na skalę ogólnopolską i międzynarodową – za promocję Warmii i Mazur w 2013 r. W 2014 r. Piotr Sułkowski został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W 2015 roku za „twórcze osiągnięcia w dziedzinie kultury Warmii i Mazur” otrzymał nagrodę Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: statuetkę Pegaza.

Katarzyna Dondalska – sopran

Urodzona w Bydgoszczy sopranistka koloraturowa młodej generacji, rozpoczęła studia wokalne w Akademii Muzycznej w Gdańsku pod kierunkiem Haliny Mickiewiczówny. Po roku nauki w gdańskiej uczelni kontynuowała naukę w Wyższej Szkole Muzycznej w Würzburgu (Niemcy) pod kierunkiem Grigorija Żyslina (skrzypce) i Jutty Bucelis-Dehn (śpiew) i uzyskała dyplom w obu specjalnościach z wyróżnieniem.

Doskonaliła swoje umiejętności na kursach mistrzowskich u takich renomowanych artystów m.in. jak Sylvia Geszty. Odnosiła sukcesy – jako finalistka i laureatka – na międzynarodowych konkursach wokalnych, jak np. Cardiff Singer of the World Festival, Międzynarodowy Konkurs im. Francesco Viñasa w Barcelonie, Konkurs Śpiewu Koloraturowego im. Sylvii Geszty, Międzynarodowy Konkurs Muzyczny Telewizji ARD, czy też Międzynarodowy Konkurs Śpiewaczy w s’Hertogenbosch. W latach 1998-2000 występowała na scenie Stadttheater Heidelberg.

W roku 2011 otrzymała tytuł doktora sztuk muzycznych w dziedzinie wokalistyki w Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Współpracuje z wieloma orkiestrami i scenami na całym świecie. W repertuarze ma szereg znaczących ról operowych. Śpiewała m.in.: Królową Nocy w Czarodziejskim flecie Mozarta w Grand Opera w Houston, w Stadttheater Linz, w teatrach w Detmold, Mainz, Darmstadt, Karlsruhe, w Heidelbergu, na Eutiner Festspiele, w RAI Theater Amsterdam, w Welsh National Opera (Cardiff, Walia) i w KNO w Seulu;

Zerbinettę w Ariadnie na Naxos Straussa w Welsh National Opera w Cardiff oraz w Augsburgu i w Heidelbergu; Najadę w Ariadnie na Naxos Straussa i Konstancję w Uprowadzeniu z Seraju Mozarta – w Mannheim, Heidelbergu i w Teatro Colon w Buenos Aires; Nanettę w Falstaffie Verdiego, Blondę w Uprowadzeniu z Seraju Mozarta oraz Słowika w Ptakach Braunfelsa – w Teatro Lirico di Cagliari; Ogień,

Księżniczkę i Słowika w operze Dziecko i czary Ravela – w Concertgebouw w Amsterdamie, z Radio Filharmonisch Orkest Hilversum i z Cappella Amsterdam. Śpiewała również podczas takich wydarzeń, jak uroczysta ceremonia otwarcia Münich Airport Center czy Classic Open Air na placu Gendarmenmarkt w Berlinie. Brała udział w programach telewizyjnych: u Güntera Wewela w programie „Kein schöner Land”, w produkcji „Weihnacht in Deutschland” stacji BR, w programie „Lesley Garrett Series” telewizji BBC Wales oraz w TV włoskiej RAI.

Artystka występowała z takimi śpiewakami, jak Edita Gruberowa, Anna Tomowa-Sintow, Francisco Araiza, Hanno Müller-Brachmann, Tom Allen, Markus Werba; z dyrygentami, jak: Peter Falk, Guido Johannes Rumstadt, Theodor Guschlbauer, Peter Guth, Klaus Arp, Philip Ellis, Richard Armstrong, Ira Levin, Dennis Russell Davies, Carlo Rizzi, Roberto Abbado, Hans Graf, Howard Griffiths, Marko Letonja, Gabriele Ferro, Michaił Jurowski. Wśród muzyków, kompozytorów, aktorów, reżyserów, z którymi dotychczas współpracowała, są m.in. Pete York, Elmar Gunsch, Günter Wewel, Gunter Emmerlich, Brigitte Mira, Ingrid Surgenor, Ingrid Kreuder, Barbara Bonney, Stefan Johannes Walter, Daniele Abbado.

Olga Atrochowa – alt

Urodzona we Włodzimierzu, ukończyła tam szkołę muzyczną w roku 2003 i w tym samym roku w Moskwie wstąpiła do Akademii Śpiewu Chóralnego im. Popowa, gdzie kształciła się na wydziale wokalnym w klasie prof. L.A. Szarninej.

Od 2008 do 2012 była członkinią Moskiewskiego Akademickiego Chóru Kameralnego pod kierunkiem Władymira Minina.

Od roku 2013 jest artystką Gubernialnego Chóru Kameralnego „Russian Partes” przy Filharmonii Akademickiej w Twerze. Występuje również jako solistka tej filharmonii.

W repertuarze ma główne partie z dzieł wybitnych kompozytorów rosyjskich i zagranicznych, jak m.in. kantata Gloria Antonia Vivaldiego, obie Pasje Jana Sebastiana Bacha, sceny i arie z oper Piotra Czajkowskiego, Modesta Musorgskiego, Aleksandra Borodina, Mikołaja Rimskiego-Korsakowa, Antona Areńskiego, Aleksandra Greczaninowa, cykl „Pieśni Kurskie" Gieorgija Swiridowa i inne.

W roku 2015 Olga Atrochowa otrzymała nagrodę „Najlepszy Pracownik Kultury i Sztuki w Regionie Twerskim”.

Wiaczesław Worobiew – tenor


Urodził się w roku 1980 w Moskwie. W roku 2003 ukończył tam Akademię Śpiewu Chóralnego im. Popowa w zakresie wokalistyki i dyrygentury chóralnej. Już w czasie studiów uczestniczył jako chórzysta oraz solista w wielu koncertach z orkiestrami pod kierunkiem wybitnych dyrygentów.

W roku 2004 debiutował jako solista w Wielkiej Sali Konserwatorium Moskiewskiego, śpiewając partię solową w Pięciu fragmentach z obrazów Boscha z orkiestrą Moskiewscy wirtuozi pod batutą Wladimira Spiwakowa.

Od roku 2005 jest solistą Wielkiego Chóru Rosyjskiej Telewizji Państwowej i Centrum Radiowego pod dyrekcją prof. Lwa Kontorowicza. Wykonywał m.in. partie solowe w Requiem oraz w Vesperae Solennes de Confessore in C Mozarta, w Odzie do radości Beethovena, w Pasji wg. św. Jana i we Mszy h-moll Bacha, w Requiem Verdiego i in.  W repertuarze ma również partie solowe w utworach kompozytorów współczesnych oraz pieśni.

W roku 2010 rozpoczął współpracę ze Studio Operowym im. Prokofiewa kierowanym przez prof. Novikową, gdzie śpiewa role: Alfreda w Traviacie Verdiego, Mozarta w operze Rimskiego-Korsakowa Mozart i Salieri, Księcia w Rusałce Dargomyżskiego, Tenora w Dyrektorze teatru Mozarta, Młodego Cygana w Aleko Rachmaninowa.

W roku 2011 został laureatem III Międzynarodowego Konkursu Śpiewaków Operowych w Moskwie.

Sebastian Szumski – bas /baryton

Urodził się w 1984 roku w Zakopanem. Śpiew uprawia od 9 roku życia. W latach 1995-2005, był członkiem Chóru Chłopięco-Męskiego Filharmonii Poznańskiej. Z zespołem tym koncertował w Polsce i na świecie, występując na najważniejszych estradach i festiwalach muzycznych. Jest absolwentem Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem) w klasie dr Marka Rzepki. Swoje umiejętności wokalne doskonalił na licznych kursach mistrzowskich pod kierunkiem Heleny Łazarskiej, Evy Blahovej, Charlesa Kellysa, Rudolfa Piernaya, Ryszarda Karczykowskiego, Teresy Żylis-Gara.

Debiutował już na pierwszym roku studiów – w Filharmonii Poznańskiej, pod batutą prof. Stefana Stuligrosza. Od tego czasu jest zapraszany na solowe recitale pieśni i koncerty oratoryjne w Polsce i za granicą. Koncertował w niemal wszystkich krajach Europy. Współpracował z cenionymi pianistami: Andrzejem Tatarskim, Marcinem Koziakiem, Piotrem Różańskim oraz z takimi dyrygentami jak Jan Tomasz Adamus, Krzysztof Penderecki, Stefan Stuligrosz, Piotr Sułkowski, Federico Maria Sardelli, Allesandro de Marchi, Paul McCreesh, Joshua Riffkin, Andrew Parrot, Vincent Dumestre, Fabio Bonizzoni.

W roku 2008 zadebiutował na scenie podczas Barbakan Festival w Krakowie, kreując partię Hrabiego Almavivy w operze Wesele Figara Mozarta. W latach 2009 i 2010 występował na Międzynarodowym Festiwalu Wokalnym Belcanto w Nałęczowie, gdzie zdobył główną nagrodę – Złotego Słowika, nagrodę publiczności i nagrodę Związku Artystów Scen Polskich. W roku 2010 otrzymał stypendium Opera Studio w Teatrze im. Giuseppe Verdiego w Pizie, gdzie w sezonie artystycznym 2010/2011 śpiewał partie Maestra w operze Le convenienze e inconvenienze teatrali Gaetano Donizettiego. Partię tę śpiewał także w teatrach Toskanii: w Lucca i w Livorno.

Sebastian Szumski koncertuje w kraju i za granicą. Ma w swoim dorobku liczne nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe, wśród których do najważniejszych należą: CD z Weihnachtsoratorium J.S. Bacha z zespołem Arte dei Suonatori, DVD z II Symfonią Kopernikowską H. M. Góreckiego, a także CD z wszystkimi motetami J.S. Bacha, nagranymi w solowej obsadzie dla cenionej francuskiej wytwórni Alpha. Posiada w repertuarze utwory od renesansowych polifonii po kompozycje współczesne, w tym liczne cykle pieśni, solowe partie oratoryjne oraz solowe partie w operach Haendla, Purcella, Mozarta, Donizettiego, Moniuszki. W ostatnich latach specjalizuje się w wykonywaniu muzyki epoki baroku, współpracując z takimi zespołami jak Arte dei Suonatori, Le Poème Harmonique czy La Risonanza. Jest kameralistą i  solistą cenionego zespołu Capella Cracoviensis.

Chór kameralny „Ruskij Partes" z Filharmonii Twerskiej

Powstał w roku 1989 jako zespół madrygalistów. Od samego początku działalność artystyczna zespołu związana jest nierozłącznie z osobą Igora Żurawlenki, wybitnego chórzysty, dyrygenta oraz badacza muzyki rosyjskiego baroku, ucznia A.V. Swiesznikowa.

Chór koncertował w Austrii, w Niemczech, w Belgii, we Francji, we Włoszech, prezentując muzykę rosyjską XVII i XVIII stulecia.

W roku 2003 nastąpiły znaczące zmiany w składzie zespołu: liczba jego uczestników wzrosła do 18, w związku z czym przeobraził się w chór kameralny. Od tego czasu po dzień dzisiejszy zespół pracuje pod kierunkiem absolwenta Konserwatorium Moskiewskiego Andreja Krużkowa. Pełni on funkcję kierownika zespołu, jest także dyrygentem orkiestry Twerskiego Akademickiego Towarzystwa Filharmonicznego, wyróżnionym tytułem Zasłużonego Pracownika Kultury i Sztuki Regionu Twerskiego.

Repertuar chóru „Ruskij Partes” obejmuje muzykę a cappella kompozytorów rosyjskich i zagranicznych, opracowania pieśni ludowych, a także wielkie dzieła repertuaru kantatowo-oratoryjnego: Mszę Nelsońską Haydna, Magnificat J.S. Bacha, Stabat Mater Poulenca, Dixit Dominus Haendla i in. Chór koncertuje w Rosji i za granicą (w Finlandii, w Czechach), występuje w Sali Koncertowej imienia Czajkowskiego w Moskwie, w Małej Sali Filharmonii w Petersburgu, a także w Nowogrodzie Wielkim, w Riazaniu, w Permie. Jest stałym uczestnikiem dorocznych festiwali organowych „Organ Plus” w Carycynie, gdzie prezentuje zróżnicowane programy.

W roku 2008 w Pradze Chór kameralny „Ruskij Partes” otrzymał Złoty Dyplom na międzynarodowym Festiwalu I Konkursie Muzyki Religijnej i Christmas w Czechach wraz z tytułem „Najlepszego chóru na Festiwalu”. W roku 2009 został laureatem ważnej nagrody federalnej „Za osiągnięcia na polu sztuki muzycznej”. W roku 2012 zespół został wyróżniony nagrodą gubernatora.

W roku 2014 chór obchodził 25-lecie istnienia. Dziś „Ruskij Partes” jest nowoczesnym i wysoko cenionym zespołem, liczącym 25 artystów. Wysokie walory brzmieniowe, urozmaicony repertuar i mobilność wyróżniają go spośród innych zespołów w kraju sprawiają, że jest cenionym gościem rosyjskich i zagranicznych sal koncertowych.

Andriej Krużkow - dyrygent

Dyrektor Twerskiego Towarzystwa Filharmonicznego, orkiestry kameralnej „Kamerata Rosyjska” i chóru kameralnego „Ruskij Partes”.

Urodzony w roku 1977, ukończył z wyróżnieniem Konserwatorium im. Czajkowskiego w Moskwie. W roku 2003 kierował międzynarodową orkiestrą symfoniczną i japońskim chórem w Kyoto.

W roku 2004 prezentował muzykę rosyjską na dorocznym festiwalu w Montevideo, prowadząc Państwową Orkiestrę Symfoniczną Radia i Telewizji „Sodre”.

Od roku 2003 stoi na czele chóru kameralnego „Ruskij Partes”a od 2004 – również orkiestry kameralnej „Kamerata Rosyjska” przy Twerskim Towarzystwie Filharmonicznym.

Pod jego kierownictwem zespoły te zyskały doskonałą reputację i rozszerzają repertuar o dzieła nowe, trudne i rzadko wykonywane, otrzymując szereg nagród krajowych i zagranicznych.

W 2011 roku Andriej Krużkow otrzymał tytuł Zasłużonego Pracownika Kultury i Sztuki Regionu Twerskiego Koncertowy Chór Chłopięco-Młodzieżowy Szkoły Chóralnej miasta Konakowa w regionie Twerskim.

W szkole śpiewu chóralnego miasta Konakowo uczy się obecnie ponad 400 chłopców w wieku od lat 3 do 23, tworzących w sumie 10 zespołów chóralnych. Udział w Chórze Koncertowym stanowi wyższy stopień procesu ich nauki w szkole. Chór ten występuje m.in. w miejscach tak prestiżowych jak Wielka Sala Konserwatorium Moskiewskiego, moskiewska Sala imienia Czajkowskiego, czy w Twerskiej Filharmonii Akademickiej.

Wraz z Państwową Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Moskiewskiej i z orkiestrą kameralną Filharmonii Twerskiej „Kamerata Rosyjska” chór wykonywał m.in. Jutrznię Krzysztofa Pendereckiego, Pasję wg św. Mateusza J.S. Bacha, oratorium Święty Paweł  Feliksa Mendelssohna, Requiem Giuseppe Verdiego, kantatę Sergiusza Prokofiewa Aleksander Newski, kantatę Carla Orffa Carmina Burana, i in.

Wadim Machnowski – dyrygent

Urodził się w roku 1958 w Odessie. W latach 1975-1980 studiował dyrygenturę chóralną w Szkoły im. Gniesinych w Moskwie, a następnie podjął studia podyplomowe w tej specjalności.

Od roku 1982 był zatrudniony jako korepetytor i dyrygent w Państwowym Studio Operowym im. Gniesinych. W roku 1991 przeprowadził się do miasta Konakowa w regionie Twerskim, gdzie jest kapłanem tamtejszej diecezji.  

W roku 1993, wspólnie z żoną Natalią założył chór chłopięcy, który dwa lata później przekształcił się w Szkołę Chóralną. Obecnie Wadim Machnowski jest dyrektorem i nauczycielem tej szkoły.

******

Na koncert w filharmonii bilety w cenie: normalny 60 zł, ulgowy - 45 zł. W bazylice wstęp wolny.
Kasa biletowa czynna pon-pt.w godz.10-18. Bilety można kupić poprzez stronę internetową filharmonii:
http://bilety.filharmonia.olsztyn.pl/numerowane.html?id=281


Z D J Ę C I A
logo FWM
Komentarze [0]
Nikt nie skomentował jeszcze tego artykułu...
Będziesz pierwszy?
Dodaj komentarz
Komentarze w Olsztyn24 pojawiają się po akceptacji moderatora.
Autor komentarza
Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami] - ochronie dóbr osobistych służą również pojęcia zniesławienia i zniewagi, które to działania są przestępstwami i popełnienie ich pociąga odpowiedzialność karną. Karane są one karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, w zależności od charakteru przestępstwa. Redakcja Olsztyn24 nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
Media społecznościowe
Olsztyn24 w Google+
R E K L A M A
Podobne artykuły
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
Najczęściej czytane
Najnowsze galerie
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pracuj.pl