Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A
Ogłoszenia ≫ Kursy i szkolenia
2017-09-16 23:57:01
6305 - Projekt „Szansa na Lepsze Jutro” dla bezrobotnych 18-29 lat
obrazek Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Olszynie zaprasza do udziału w projekcie „SZANSA NA LEPSZE JUTRO” osoby w wieku 18-29 lat bezrobotne, nieuczące się, także z niepełnosprawnością oraz młode mamy zamieszkujące Olsztyn i gminy Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda. Rekrutacja uczestników do projektu rozpoczyna się we wrześniu 2017 r. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnikom oferujemy: kursy zawodowe, kursy na prawo jazdy, płatne staże zawodowe oraz konsultacje ze specjalistami w dziedzinie dietetyki, kreowania wizerunku, prawa, psychologii, doradztwa zawodowego, coachingu. Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Panasa 1A, tel. 89 526 95 49, e-mail: biuro@tpdolsztyn.pl.
Adres: ul. Panasa 1A Olsztyn
Telefon: 89 526 95 49
E-mail: biuro@tpdolsztyn.pl
www: http://www.tpdolsztyn.pl/
2017-07-18 11:19:59
6105 - Postępowanie administracyjne po nowelizacji KPA
obrazek Adresaci szkolenia: Pracownicy administracji rządowej i samorządowej oraz rządowych i samorządowych jednostek organizacyjnych a także organizacji i instytucji społecznych realizujących zadania z zakresu administracji publicznej. Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy na temat zmian wprowadzanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Zapoznanie się z nowymi instytucjami i rozwiązaniami wprowadzonymi do prawa administracyjnego. Program szkolenia: 1. Wprowadzenie - cel i zakres zmian. 2. Zmiany dotyczące zasad ogólnych postępowania administracyjnego. I. Omówienie zmian wprowadzanych do istniejących zasad. II. Nowe zasady w postępowaniu administracyjnym. 3. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie. I. Wprowadzenie definicji bezczynności i przewlekłości postępowania. II. Instytucja ponaglenia w świetle wprowadzanych przepisów. 4. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony. 5. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony. 6. Współdziałanie organów i posiedzenie w trybie współdziałania. 7. Mediacja w postępowaniu administracyjnym - cel oraz zalety wprowadzenia mediacji do postępowania administracyjnego. 8. Zmiany dotyczące zawiadomienia stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów. 9. Milczące załatwienie sprawy – cel, formy i cechy wprowadzenia instytucji. 10. Upowszechnienie instytucji ugody administracyjnej. 11. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego. I. Fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. II. Zmiany w zakresie autokontroli organu. III. Omówienie instytucji zrzeczenia się prawa do odwołania. IV. Zmiany w zakresie postępowań wyjaśniających prowadzonych przez organy odwoławcze i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej. V. Cel wprowadzenia uprawnienia organu odwoławczego w zakresie wytycznych w zakresie wykładni przepisów prawa. 12. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej - cel wprowadzenia instytucji sprzeciwu; wymogi formalne sprzeciwu; wniesienie, rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprzeciwu. 13. Administracyjne postępowanie uproszczone - cel i specyfika postępowania 14. Administracyjne kary pieniężne - definicja i zakres; zasady nakładania kar administracyjnych; termin przedawnienia nałożenia i ściągalności kary administracyjnej; ulgi w wykonaniu kary administracyjnej. 15. Europejska Współpraca Administracyjna - Cel wprowadzenia regulacji w zakresie EWA oraz zasady i zakres współpracy. 16. Doręczenia na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi. 17. Doprecyzowanie zasad liczenia terminów. 18. Nowy termin na uzupełnienie braków formalnych podania. 19. Możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie. 20. Zmiany w zakresie art. 107 KPA. 21. Zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego. 22. Usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa. 23. Postępowanie mediacyjne w toku postępowania przed sądami administracyjnym.
Adres: www.centrumdoskonaleniakadr.pl
Telefon: 89 679 - 75- 67
E-mail: biuro.cdk@wp.pl
www: www.centrumdoskonaleniakadr.pl
2017-07-10 14:24:54
6072 - Kursy: wychowawca i kierownik kolonii, animator | Olsztyn
obrazek Szukasz wyjątkowej pracy wakacyjnej? Rozpoczyna się sezon letni – nie trać czasu, skorzystaj z jednodniowych kursów i zdobądź uprawnienia. Wakacje to czas wyjazdów, wycieczek, kolonii, imprez kulturalnych i sportowych, różnorodnych wydarzeń i atrakcji, których możesz stać się częścią! Praca latem nie musi być nudna, a nasze kursy przybliżą Cię do celu. Podczas szkoleń przybliżymy Ci specyfikę pracy, przekażemy niezbędną wiedzę, techniki i narzędzia. ___________________________________________________ KURSY: - WYCHOWAWCA KOLONIJNY - KIEROWNIK KOLONII - ANIMATOR CZASU WOLNEGO Z ELEMENTAMI F&F Kurs trwa 8 godzin dydaktycznych i realizowany jest w godzinach 9:00-17:00 -> Kursy posiadają zgodę Kuratorium Oświaty -> Istnieje możliwość zdobycia uprawnień wychowawcy jak i kierownika wypoczynku w ramach jednego kursu -> Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu ___________________________________________________ KOSZT KURSU: Wychowawca kolonijny 160zł Kierownik kolonii 160zł OFERTA SPECJALNA – wychowawca + kierownik kolonii – pakiet za 250 zł Animator czasu wolnego z elementami F&F – 190 zł Zgłoszenia: https://goo.gl/forms/eL2fpJoGcq5Vnduk1 Po wypełnieniu formularza na podany adres mailowy przesłane zostaną dane i numer konta, na które należy przelać opłatę za kurs. Wpłata stanowi potwierdzenie rezerwacji miejsca na kursie. Rezygnacja z możliwością zwrotu kosztów możliwa jest najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu. W związku z pojawiającym się pytaniami informujemy, że nie ma możliwości uregulowania płatności gotówką w dniu szkolenia. Kursy odbywają się 28.07.2017 w godzinach 9:00-17:00 Masz pytania? Skontaktuj się z nami: biuro.darschon@gmail.com tel. 530 970 514 | 530 930 403 | od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 ___________________________________________________ Kurs kierownika kolonii i wychowawcy kolonijnego Kurs posiada zgodę Kuratorium Oświaty – każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Istnieje możliwość zdobycia uprawnień wychowawcy jak i kierownika wypoczynku w ramach jednego kursu. Kurs dzięki swojej autorskiej formie pozwala zrealizować elementy programów wymagane ustawą w ramach 8-godzinnego warsztatowego spotkania. Uczestnicy dostają także dostęp do uzupełniających materiałów. ___________________________________________________ NOWOŚĆ! Animator czasu wolnego z elementami FIT&FUN Podczas 8-godzinnych warsztatów dowiesz się wszystkiego o animacji grup zarówno dzieci, jak i dorosłych z uwzględnieniem animacji podczas imprez i wydarzeń, jak i animacji hotelowych. Standardowe elementy sztuki animacji połączone są z elementami fitness, relaksacją, skupiając się wokół dobrej zabawy uczestników. Zajęcia prowadzi Karolina Gaczyńska – związana z branżą fitness, instruktorka, trenerka, animatorka czasu wolnego, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski. Program kursu: 1. Animacja – co to takiego ? 2. Tańce animacyjne dla dzieci i dorosłych 3. Balonowe inspiracje 4. Malowanie twarzy 5. Gry i zabawy dla dzieci, młodzieży, dorosłych – integracyjne, ruchowe, w małym pomieszczeniu , na zewnątrz. 6. Elementy fitnessu, jogi, strechingu i relaksacji w animacji 7. Dzień z życia animatora, pytania, feedback ___________________________________________________ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, terminu bądź odwołania zajęć. _________________________________________________ Dolnośląska Akademia Rozwoju www.darschon.com www.fb.com/darschon
Telefon: 530970514
E-mail: urszula.markiewicz.dar@gmail.com
www: www.darschon.com
2017-07-01 20:09:13
6039 - Kursy Kwalifikacyjne Zawodowe
Ogłoszenie Trwa rekrutacja na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: R3 - Prowadzenie produkcji rolniczej R16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej R21 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu w Zespole Szkół Rolniczych. Podania należy składać w sekretariacie szkoły, ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto. Więcej informacji pod numerem telefonu: (0-89) 616 13 19
Adres: ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto
Telefon: 89 616 13 19
E-mail: zsr43@wp.pl
www: www.smolajny.pl
2017-06-08 16:05:05
5937 - Indywidualny kurs/korepetycje certyfikat kompetencji
INDYWIDUALNY KURS przygotowujący do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika osób/rzeczy. Nauka odbywa się na zasadzie korepetycji, indywidualnych konsultacji zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnie poprzez Internet. Wysyłam wszystkie potrzebne materiały ( książka , zadania , przykładowe pytania egzaminacyjne), a poprzez spotkania i wspólne rozwiązywanie zadań , masz pewność solidnego nauczenia się i zaliczenia egzaminu w pierwszym terminie. Uczę dokładnie tego, co jest na egzaminie, DZIĘKI TEMU ZAOSZCZEDZASZ SWÓJ CZAS I PIENIĄDZE. NA CZAS STARANIA SIE O WŁASNY CERTYFIKAT KOMPETENCJI, TANIO UZYCZE SWÓJ CERTYFIKAT. Pomagam chętnym z całej Polski i spoza kraju, również z możliwością stacjonarnego spotkania w wybranym miejscu. Po więcej pytań zapraszam do kontaktu: 797172544
Telefon: 797172544
E-mail: a.kaba@wp.pl
2017-05-11 22:07:15
5833 - Nauka Jazdy Majomoto , kurs , doszkolenia
obrazek KURS PODSTAWOWY KAT B: PROMOCJA 1300 ZŁ Gwarantujemy: * indywidualne podejście do każdego Kursanta * dojazd do klienta na każdą umówioną jazdę * profesjonalizm i skuteczność * doświadczoną kadrę szkoleniową
Adres: 10-274 Olsztyn, Szewczenki 5/195
Telefon: 696072092
E-mail: biuro@majomoto.pl
www: www.majomoto.pl
2017-03-10 10:26:36
5605 - Specjalista ds. rekrutacji kurs online z zaśw. MEN
obrazek Centrum szkoleń MG-edu oferuje kurs przygotowujący do pracy w działach rekrutacyjnych firm. Pozwala na uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat przeprowadzania procesów rekrutacji i selekcji pracowników. Prostym językiem omawia wszystkie najpotrzebniejsze informacje. Zawiera niezbędnik rekrutera czyli wzory i formularze gotowe do wykorzystania. Kurs odbywa się w całości zdalnie za pośrednictwem Internetu, dzięki czemu nauka dostępna jest w dogodnym dla Kursanta czasie i miejscu. Kurs zakończony testem, po zaliczeniu którego kursant otrzymuje certyfikat z kodem zawodu i zaświadczenie ukończenia kursu wysyłane pocztą tradycyjną. Plan kursu i szczegółowe informacje dostępne na stronie www.mg-edu.pl
Telefon: 663904349
E-mail: biuro@mg-edu.pl
www: www.mg-edu.pl
2017-03-10 10:24:36
5604 - Prowadzenie sekretariatu kurs online
obrazek Centrum szkoleń MG-edu oferuje kurs przygotowujący do pracy biurowej, sekretarsko asystenckiej. Omawia zagadnienia związane z obsługą biura, przepływem informacji, tworzeniem pism itp. Zawiera przydatne w pracy sekretarskiej wzory dokumentów. Kurs odbywa się w całości zdalnie za pośrednictwem Internetu, dzięki czemu nauka dostępna jest w dogodnym dla Kursanta czasie i miejscu. Kurs zakończony testem, po zaliczeniu którego kursant otrzymuje certyfikat z kodem zawodu i zaświadczenie ukończenia kursu wysyłane pocztą tradycyjną. Plan kursu i szczegółowe informacje dostępne na stronie www.mg-edu.pl
Telefon: 663904349
E-mail: biuro@mg-edu.pl
www: www.mg-edu.pl
2017-03-10 10:24:05
5603 - Redagowanie pism urzędowych szkolenie na platformie online
obrazek Centrum szkoleń MG-edu oferuje szkolenie z zakresu redagowania pism, dzięki któremu uczestnicy poznają zasady redagowania różnego rodzaju pism, dowiedzą się również jakich błędów należy się wystrzegać. Szkolenie odbywa się w całości zdalnie za pośrednictwem Internetu, na platformie elearningowej dzięki czemu nauka dostępna jest w dogodnym dla Kursanta czasie i miejscu 7 dni w tygodniu i 24 h/dobę. Po zaliczeniu testu końcowego każdy uczestnik otrzymuje certyfikat i zaświadczenie ukończenia kursu wysyłane pocztą tradycyjną. Plan kursu i szczegółowe informacje dostępne na stronie platforma.mg-edu.pl Całość kursu metodą online. 100 % legalności działania firmy! 100% legalne dokumenty – zaświadczenie MEN i certyfikat! Zapraszamy
Telefon: 663904349
E-mail: biuro@mg-edu.pl
www: www.mg-edu.pl
2017-03-10 10:22:15
5602 - skuteczna sprzedaż - kurs z certyfikatem
obrazek Centrum szkoleń MG-edu oferuje kurs kształtujący umiejętności do poszukiwanego na rynku zawodu jakim jest Przedstawiciel Handlowy. Kurs omawia bardzo ważne zagadnienia dotyczące umiejętności zdobywania klientów, utrzymywania pozytywnych relacji, organizacji czasu pracy itp. Kurs odbywa się w całości zdalnie za pośrednictwem Internetu, dzięki czemu nauka dostępna jest w dogodnym dla Kursanta czasie i miejscu. Kurs zakończony testem, po zaliczeniu którego kursant otrzymuje certyfikat z kodem zawodu i zaświadczenie ukończenia kursu wysyłane pocztą tradycyjną. Plan kursu i szczegółowe informacje dostępne na stronie www.mg-edu.pl Całość kursu metodą online. 100 % legalności działania firmy! 100% legalne dokumenty – zaświadczenie MEN i certyfikat! Zapraszamy
Telefon: 663904349
E-mail: biuro@mg-edu.pl
www: www.mg-edu.pl
2017-03-10 10:21:33
5601 - ABC przedsiębiorczości - kurs z zaśw. ME
obrazek Centrum szkoleń MG-edu zaprasza wszystkie osoby planujące otworzyć własną działalność gospodarczą na kurs przedsiębiorczości z certyfikatem. Celem kursu jest przekazanie kursantom wiedzy dotyczącej procedur otwierania działalności, zapoznanie z podstawami ekonomii, marketingu, rodzajami przedsiębiorstw czy możliwych form opodatkowania. Z taką wiedzą kursanci są bardziej świadomi własnych decyzji i wiedzą w jaki sposób i w jakiej kolejności muszą załatwiać wszelkie formalności podczas zakładania firmy. Kurs zakończony testem końcowym, po którym kursanci otrzymują dokumenty - certyfikat oraz zaświadczenie MEN ukończenia kursu. Dokumenty wystawiane są przez naszą placówkę są honorowane są przez urzędy pracy w czasie starań o dotację. Szczegółowy plan kursu na stronie internetowej firmy Zapraszamy. Całość kursu metodą online. 100 % legalności działania firmy! 100% legalne dokumenty – zaświadczenie MEN i certyfikat! Zapraszamy
Telefon: 663904349
E-mail: biuro@mg-edu.pl
www: www.platforma.mg-edu.pl
2017-03-10 10:20:20
5600 - warsztaty interpersonalne online
obrazek Centrum szkoleń MG-edu oferuje kurs samodoskonalący przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych własnym rozwojem. W kursie znajdują się lekcje z warsztatami z komunikacji, asertywności, zasadami savoir vivo`u oraz ćwiczenia nad występującym na co dzień stresem. Kurs ten zawiera bardzo mało zagadnień teoretycznych oparty jest na praktycznym zastosowaniu pewnych technik i ćwiczeń w celu ulepszenia stosunków z samym sobą i otoczeniem Kurs odbywa się w całości zdalnie za pośrednictwem Internetu, dzięki czemu nauka dostępna jest w dogodnym dla Kursanta czasie i miejscu. Kurs zakończony testem, po zaliczeniu którego kursant otrzymuje certyfikat i zaświadczenie ukończenia kursu wysyłane pocztą tradycyjną. Plan kursu i szczegółowe informacje dostępne na stronie www.mg-edu.pl Całość kursu metodą online. 100 % legalności działania firmy! 100% legalne dokumenty – zaświadczenie MEN i certyfikat! Zapraszamy
Telefon: 663904349
E-mail: biuro@mg-edu.pl
www: www.mg-edu.pl
2017-03-10 10:15:10
5599 - Specjalista ds. zzl- kurs MEN
obrazek Centrum szkoleń MG-edu oferuje kurs dla pracowników działów personalnych Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Kurs skierowany jest do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje z zakresu zasobów ludzkich, osób pracujących w zawodzie jako uzupełnienie i uszeregowanie informacji oraz dla początkujących w tej dziedzinie – dając podstawę wiedzy z zakresu procesów personalnych. Kurs przygotuje kursantów do efektywnego zarządzania projektami personalnymi w organizacji. Słuchacze otrzymają wiedzę z zakresu podstaw zarządzania, wszystkich podstawowych procesów personalnych oraz omówienie głównych elementów prawa pracy. Kurs zakończony certyfikatem z kodem zawodu. Szczegóły na platforma.mg-edu.pl Całość kursu metodą online. 100 % legalności działania firmy! 100% legalne dokumenty – zaświadczenie MEN i certyfikat! Zapraszamy
Telefon: 663904349
E-mail: biuro@mg-edu.pl
www: www.platforma.mg-edu.pl
2017-03-10 10:13:47
5598 - Pracownik administracji samorządowej - kurs online
obrazek Centrum szkoleń MG-edu zaprasza na kurs Pracownik administracji samorządowej Kurs przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych podjęciem pracy w urzędach miast, gmin czy powiatów. Celem kursu jest zaznajomienie kursantów z genezą samorządu terytorialnego, charakterystykę poszczególnych jednostek administracji samorządowej, etyką zawodową, KPA, instrukcją kancelaryjną czy finansami. Kurs zawiera 12 tematycznie ułożonych lekcji i jest przydatnym podsumowaniem fundamentalnej wiedzy z zakresu administracji. Całość odbywa się zdalnie za pośrednictwem internetu co pozwala na naukę w dogodnym dla kursantów czasie, nie kolidując z codziennymi obowiązkami. Szczegółowy plan kursu oraz informacje dotyczące zapisu dostępne są na stronie internetowej firmy. Całość kursu metodą online. 100 % legalności działania firmy! 100% legalne dokumenty – zaświadczenie MEN i certyfikat! Zapraszamy Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum szkoleń MG-edu
Telefon: 663904349
E-mail: biuro@mg-edu.pl
www: www.mg-edu.pl
2017-03-10 10:12:31
5597 - Kurs specjalista szkoleń z zaśw. MEN
obrazek Centrum szkoleń MG-edu zaprasza na kurs Pracownik administracji samorządowej Kurs przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych podjęciem pracy w urzędach miast, gmin czy powiatów. Celem kursu jest zaznajomienie kursantów z genezą samorządu terytorialnego, charakterystykę poszczególnych jednostek administracji samorządowej, etyką zawodową, KPA, instrukcją kancelaryjną czy finansami. Kurs zawiera 12 tematycznie ułożonych lekcji i jest przydatnym podsumowaniem fundamentalnej wiedzy z zakresu administracji. Całość odbywa się zdalnie za pośrednictwem internetu co pozwala na naukę w dogodnym dla kursantów czasie, nie kolidując z codziennymi obowiązkami. Szczegółowy plan kursu oraz informacje dotyczące zapisu dostępne są na stronie internetowej firmy. Całość kursu metodą online. 100 % legalności działania firmy! 100% legalne dokumenty – zaświadczenie MEN i certyfikat! Zapraszamy Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum szkoleń MG-edu
Telefon: 663904349
E-mail: biuro@mg-edu.pl
www: www.mg-edu.pl
2017-03-10 09:56:27
5593 - Specjalista ds. kadr i płac - kurs online z zaśw. MEN
obrazek Praca w dziale kadrowym jest w zasięgu każdej osoby zainteresowanej tematyką prawa pracy. Warunkiem jednak jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji . NPKU Centrum szkoleń MG-edu oferuje kurs przygotowujący do pracy w działach kadrowych. Kurs składa się z 15 tematycznie ułożonych lekcji, omawia wszystkie niezbędne terminy z zakresu prawa pracy - od przyjmowania pracowników do pracy po ich zwalnianie, wyliczanie wynagrodzeń, wyliczenia urlopów, czasu pracy itp. Omawia również obowiązku względem ZUS, GUS, US i inne. Każda lekcja to dawka konkretnych informacji, wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy. Każda lekcja zakończona jest praktycznymi zadaniami, które mają na celu wprowadzenie w praktykę nabytych umiejętności. Kurs odbywa się w całości zdalnie za pośrednictwem Internetu, dzięki czemu nauka dostępna jest w dogodnym dla Kursanta czasie i miejscu. Kurs zakończony testem, po zaliczeniu którego kursant otrzymuje certyfikat i zaświadczenie ukończenia kursu wysyłane listem poleconym Zapisy online (formularz na stronie mg-edu.pl)
Telefon: 663904349
E-mail: biuro@mg-edu.pl
www: www.mg-edu.pl
123

R E K L A M A
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
Najczęściej czytane
Ostatnie komentarze
Najnowsze galerie
obrazekWiktoria Witkowicz Mistrzynią Polski juniorek młodszych w ...czytaj »
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pracuj.pl