Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A
Wydrukuj Email D. | 2011-11-21 22:19 | Rozmiar tekstu: A A A

Wojewoda uhonorował pracowników społecznych

Olsztyn24
Anna Szyszka odbiera statuetkę z rąk wojewody Mariana Podziewskiego | Więcej zdjęć »
Z okazji obchodzonego dzisiaj (21.11) Dnia Pracownika Socjalnego wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski wręczył statuetki „Amicus Bonus” ustanowione dla uhonorowania pracy i zaangażowania pracowników socjalnych z regionu Warmii i Mazur w pomoc potrzebującym.

W kategorii indywidualnej statuetkę otrzymała Anna Szyszka, kierownik Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Oddziału NFZ w Elblągu, za wieloletnią działalność zawodową i społeczną na rzecz osób najbardziej potrzebujących, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych, twórcze reagowanie na pojawiające się problemy społeczne, nowatorskie rozwiązania w zakresie budowania systemu pomocy społecznej oraz szerzenie idei pomocy drugiemu człowiekowi, a także działalność szkoleniową w sferze spraw społecznych.

- Nie spodziewałam się, że ta nagroda kiedyś trafi do mnie - przyznała wzruszona laureatka, z której inicjatywy (jako wojewody warmińsko-mazurskiego) w 2007 roku została ona ustanowiona.
R E K L A M A
banner
W kategorii zbiorowej nagrodę otrzymał Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie za profesjonalne działania w obszarze pomocy społecznej w dziedzinie profilaktyki i terapii uzalżenień, wspierania rodzin i osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Listy gratulacyjne otrzymali również:

⇒ Irena Kasprzycka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, za podejmowane działania na rzecz osób wykluczonych i potrzebujących pomocy, szczególnie poprzez tworzenie i realizację projektów na rzecz zapobiegania patologiom wśród dzieci i młodzieży oraz aktywizację osób długotrwale bezrobotnych.

⇒ Danuta Niemanowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, za podejmowane działania na rzecz mieszkańców gminy Ostróda, osób wymagających wsparcia, znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności osób bezrobotnych oraz wykluczonych społecznie. Wieloletnia praca wyróżnionej na rzecz drugiego człowieka, pełna zaangażowania i kreatywności, przyniosła efekty w postaci sprawnie działającego systemu wspierania osób i rodzin w gminie Ostróda.

⇒ Grażyna Uscka, kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim, za podejmowane w swojej długoletniej pracy zawodowej działania na rzecz osób, dzieci i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

⇒ Jarosław Keller, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie, za niesienie pomocy na rzecz drugiego człowieka - bezdomnego, bezrobotnego, niepełnosprawnego, człowieka w podeszłym wieku. Podejmowane przez wyróżnionego działania zapobiegające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, a także wysiłek i zaangażowanie przyczyniły się do tworzenia systemu pomocy dla ludzi wymagających wsparcia, w tym powstania Stowarzyszenia Pomocy „Socjal” w Braniewie.

⇒ Tomasz Rafalski, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie, za podejmowane działania na rzecz osób wymagających wsparcia, znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności osób długotrwale bezrobotnych oraz wykluczonych społecznie. Na szczególną uwagę zasługują realizowane przez ośrodek pod kierownictwem wyróżnionego innowacyjne programy z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie, a także programy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Dzięki jego inicjatywie powstały jednostki wsparcia dla osób szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne, tj. środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci.

⇒ Janusz Lichacz, emetyrowany dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Elblągu, za wieloletnią pracę na rzecz drugiego czołwieka, pełną zaangażowania i wrażliwości, która przyniosła efekty w postaci sprawnie działającego systemu wspierania dzieci i rodzin w powiecie elbląskim. Ogromny wkład pracy, przygotowanie kadry do pojawiających się sukcesywnie różnorodnych problemów społecznych spowodowały, że mimo odejścia wyróżnionego na emeryturę ten system nadal sprawnie działa, a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuuje z powodzeniem misję niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym.

Wśród uhonorowanych znalazła się także Teresa Maria Niczyperowicz, lekarz w Hospicjum Domowym Caritas w Olsztynie, która otrzymała dzisiaj Srebrny Krzyż Zasługi za „zasługi w działalności społecznej i charytatywnej”.

Zawodowo pomocą społeczną w województwie warmińsko-mazurskim zajmuje się prawie 7 tys. osób. Są to osoby zatrudnione w 116. ośrodkach pomocy społecznej, 19. powiatowych centrach pomocy rodzinie i w 42. domach pomocy społecznej, 51. środowiskowych domach samopomocy, 65. placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wśród tych osób prawie 860 stanowią pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Dzień 21 listopada został wprowadzony nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z 1996 r. jako Dzień Pracownika Socjalnego.

Dlaczego akurat 21 listopada? W miejscowości Charzykowy w Borach Tucholskich, w dniu 21 listopada 1989 r. odbyło się spotkanie pracowników pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego z Jackiem Kuroniem i dr Joanną Staręga-Piasek. Stwierdzono wówczas, że w nowej sytuacji społecznej w okresie transformacji pomoc społeczna to nie tylko wspieranie słabych, chorych i niepełnosprawnych, to również pomoc ubogim, bezrobotnym czy bezdomnym. Między innymi dlatego podczas spotkania padła propozycja przyjęcia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej spraw pomocy społecznej oraz opracowania projektu ustawy o pomocy społecznej. Dla uczestników spotkania dzień 21 listopada urósł do rangi symbolu. Dlatego też w opracowywaniu nowelizacji ustawy w 1996 r. w której po raz pierwszy pojawił się zapis o Dniu Pracownika Socjalnego postanowiono, że ten dzień należy uczcić ustanawiając świętem polskich pracowników pomocy społecznej.

Z D J Ę C I A
G A L E R I A
Komentarze [0]
Nikt nie skomentował jeszcze tego artykułu...
Będziesz pierwszy?
Dodaj komentarz
Komentarze w Olsztyn24 pojawiają się po akceptacji moderatora.
Autor komentarza
Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami] - ochronie dóbr osobistych służą również pojęcia zniesławienia i zniewagi, które to działania są przestępstwami i popełnienie ich pociąga odpowiedzialność karną. Karane są one karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, w zależności od charakteru przestępstwa. Redakcja Olsztyn24 nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
R E K L A M A
Galeria zdjęć do artykułu
Podobne artykuły
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
Najczęściej czytane
Ostatnie komentarze
Najnowsze galerie
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.