Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A
Wydrukuj
D. | 2015-04-09 18:36 | Rozmiar tekstu: A A A

Olsztyńscy „Wspaniali” ponownie wybrani

Olsztyn24
Na pierwszym planie Wioletta Chlubicka z XI LO w Olsztynie. Będzie reprezentowała Olsztyn na arenie ogólnopolskiej | Więcej zdjęć »
Wioletta Chlubicka będzie reprezentowała Olsztyn w krajowym etapie XXI edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Tę wiadomość przekazano dzisiaj (9.04) na olsztyńskiej gali konkursu, podczas której poznaliśmy miejskich „Wspaniałych”.

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” po raz pierwszy został zorganizowany w 1992 roku. Jego organizatorem jest Fundacja „Świat na Tak”. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży, a także upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu obejmującego działania wolontarystyczne na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego, zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych, podejmowanie działań przeciwko przemocy i agresji w szkole oraz aktywną postawę w przeciwdziałaniu uzależnieniom młodzieży.

Olsztyńskimi „Wspaniałymi” 2014 roku zostali:
R E K L A M A
banner
» Kategoria Indywidualna (10-13 lat):

* Maja Lewicka (Szkoła Podstawowa nr 6 w Olsztynie) - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, a także gospodarz klasy. Aktywnie i konsekwentnie uczestniczy w akcjach organizowanych w szkole, takich jak: udział w programie „JAdę, NIE TANKUJĘ”, jasełka przygotowane dla emerytów czy konkurs eko-mody w szkole dla dzieci niesłyszących, jak również tych o zasięgu ogólnopolskim: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Słodka Paczka, Góra Grosza, zbiórka środków czystości dla misjonarzy, zbiórka nakrętek (dla chorego dziecka), zbiórka zabawek dla świetlicy terapeutycznej, zbiórka książek i płyt dla rówieśników na Litwie czy zbiórka karmy na rzecz schroniska dla zwierząt. Wolontariuszka Fundacji „Nasz Dom”, a ponadto od 3 lat jako najmłodsza z wolontariuszy działa na rzecz Fundacji „Dziewczynka z Zapałkami”. Maja to bardzo dobra uczennica, która z chęcią dzieli się wiedzą i pomaga swoim rówieśnikom.  

» Kategoria Indywidualna (14-19 lat):

* Wioletta Chlubicka, będzie reprezentowała Olsztyn na arenie ogólnopolskiej (XI Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie) - aktywnie uczestniczy w „Polach Nadziei”, akcjach organizowanych przez Hospicjum Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Od roku 2010 brała udział we wszystkich akcjach, kwestach oraz w przygotowaniu paczek dla dzieci z chorobą nowotworową. Pomagała przy organizowaniu imprez karnawałowych oraz Turnieju o „Złotą Barkę” w Domu Środowiskowym „Barka”. Wcieliła się w rolę klauna, którego zadaniem było rozweselić zgromadzone towarzystwo. Od lipca 2014 roku współpracuje z Radiem UWM FM, przygotowując audycję młodzieżową „Młodszy Punkt Widzenia”. Każdego miesiąca bierze udział w warsztatach w Domu Środowiskowym „Barka”, gdzie pomaga przy organizowaniu różnych turniejów czy festynów. Zaangażowała się w pomoc przy organizacji projektu „Ku Chwale Wyklętych”. Współpracowała z Wojewódzką Biblioteką Publiczną, dostarczając książki dla osób starszych, niepełnosprawnych czy chorych. Opiekowała się osobą niewidomą, której przynosiła zamówione audiobooki i płyty z muzyką. Brała udział w porządkowaniu cmentarza przy ul. Poprzecznej, w rozprowadzaniu świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, włączała się w finansowanie obiadów uczniom swojej szkoły, w zbiórkę odzieży dla osób niepełnosprawnych z Domu Środowiskowego „Barka”, kwestowała na rzecz ofiar trzęsienia ziemi na Haiti oraz na rzecz powodzian. Wolontariuszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zaangażowana w ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka”, współorganizatorka wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna, dwukrotnie współorganizowała wykłady z historykiem IPN dot. historii Polski. Prowadziła zbiórkę na rzecz Hospicjum Domowego Caritas, Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie czy Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Pomagała przy obsłudze Wojewódzkiego Turnieju Brydżowego, Ogólnopolskiego Dziecięcego Turnieju Szachowego i zbiórce publicznej na rzecz Marka Włodarczyka. Wioletta to osoba skromna i uczynna, a ponadto bardzo zaangażowana w działalność swojej parafii.

* Joanna Wasilewska (Gimnazjum nr 5 w Olsztynie) - swoją przygodę z wolontariatem zaczęła, pomagając sąsiadom w drobnych czynnościach, np. robieniu zakupów. Wolontariuszka Banku Żywności organizująca wolontariuszy na terenie szkoły, biorąca udział w zbiórkach żywności i kwestach ulicznych. Od 3 lat wolontariuszka Szkolnego Koła Wolontariatu, z którym przeprowadziła akcję adopcji na odległość Oliviera - chłopca z Madagaskaru, który dzięki temu może uczęszczać do szkoły. Wraz z innymi uczennicami, aby pomóc uchodźcom z Ukrainy, włączyła się w zbiórkę odzieży, kosmetyków i zabawek na terenie szkoły, a także co roku organizuje zbiórkę na rzecz schroniska dla zwierząt. Uczestniczyła w projekcie naukowym Mleko Żyje, a ponadto reprezentowała szkołę w konkursach o zdrowym żywieniu i zdrowym trybie życia.

* Adrianna Nietubyć (VIII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie) - od 4 lat wolontariuszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Instruktor Związku Harcerstwa Polskiego przy Hufcu Rodło, a także przyboczna - zastępca drużynowego. W ZHP odpowiedzialna m.in. za współorganizację zimowisk, obozów i biwaków, koordynowanie pionu młodszoharcerskiego, prowadzenie Turnieju Zastępów o Złotą Strzałę w drużynie, uczestnictwo w zbiórkach drużyny, zastępstwo drużynowej w razie jej nieobecności. Wolontariuszka Szkolnego Koła Caritas biorącego m.in. udział w akcjach: „Podaruj Kroplę Miłości” propagującą honorowe krwiodawstwo, „Św. Mikołaj w Hospicjum Domowym w Olsztynie”, „Choinka dla Seniora”, zbiórki żywności wspólnie z Caritas Metropolii Warmińskiej czy Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2014. Ponadto udział w programach: „Hospicjum To Też Życie”, „Pola Nadziei”, „Podaruj Dzieciom Skrzydła”, „Zero alkoholu w ciąży”, czy „Razem ku Przyszłości”.

* Emilia Szymańska (Gimnazjum nr 14 w Olsztynie) - wzorowa uczennica z najwyższą średnią ocen w szkole. Biorąca udział m.in. w akcjach charytatywnych: „Walentynkowe serce dla Marty, Piotrusia i Seweryna”, „Zdrowo i kolorowo na talerzu”, „Bieg na sześć łap”, Dzień Zdrowego Odżywiania na rzecz Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, czy „Pluszak za zastrzyk” - akcję polegającą na zbiórce i przekazaniu nieużywanych zabawek dzieciom z Oddziału Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Ponadto brała udział w organizacji uroczystości Dnia Weterana, szkolnej akcji porządkowania cmentarza przy ul. Sielskiej, a także zbiórce żywności organizowanej przez Bank Żywności. Dodatkowo Emilia jest laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii zorganizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, zajęła I miejsce w ogólnopolskim Konkursie Orgiami, I miejsce w szkolnym konkursie „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń”, II miejsce w VIII Międzynarodowym Konkursie Matematycznym dla klas pierwszych gimnazjów olsztyńskich, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.

* Aleksandra Piłat (Gimnazjum nr 5 w Olsztynie) - swoją działalność na terenie szkoły rozpoczęła od organizacji zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt. Była uczestniczką Psotowiady, czyli I Olsztyńskiego Dnia Psa, podczas którego wolontariusze uczestniczyli w rajdzie pieszym z psami ze schroniska. Ola jest wolontariuszką Banku Żywności – bierze udział w zbiórkach żywności, kwestach ulicznych, a także organizuje wolontariuszy na terenie szkoły. Wraz ze Szkolnym Kołem Wolontariatu przeprowadziła akcję adopcji na odległość Oliviera - chłopca z Madagaskaru. Wraz z innymi uczennicami włączyła się w zbiórkę odzieży, kosmetyków i zabawek na terenie szkoły dla dzieci z Ukrainy. Na co dzień Ola pomaga mieszkającej obok starszej pani - robi zakupy, wyrzuca śmieci, pomaga w świątecznych porządkach.

* Agata Mieczkowska (Gimnazjum nr 13 w Olsztynie) - swoją przygodę z wolontariatem zaczęła w młodszych klasach szkoły podstawowej. Były to akcje związane z Caritasem oraz z Hospicjum Domowym Caritas, np. „Pola Nadziei”, „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” czy zbieranie funduszy do puszek dla potrzebujących. Wolontariuszka Banku Żywności. Zbierała produkty spożywcze podczas akcji świątecznych oraz uczestniczyła w akcji „Podziel się posiłkiem” organizowanej na początku każdego roku szkolnego. Ponadto wspierała akcje organizowane przez Fundację „Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym”, pomagając przy pakowaniu zakupów klientów na terenie supermarketu Real. Pomagała przygotować i przekazać paczki świąteczne dla dzieci z Domu Samotnej Matki w Olsztynie, systematycznie uczestniczy w zbiórce nakrętek i w licznych zbiórkach organizowanych na terenie szkoły: makulatury, gier planszowych i komputerowych, baterii, elektro śmieci, „Góry Grosza”, telefonów komórkowych czy okularów i piórników dla Afrykańczyków. Z wielkim zaangażowaniem kwestowała na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponadto okresie wakacji Agata wraz z grupą rówieśników prowadziła w każdy wtorek zajęcia integracyjne, sportowe oraz gry i zabawy dla dzieci do lat sześciu w Domu Małego Dziecka.

* Marcelina Zuzanna Brewka (Gimnazjum nr 2 w Olsztynie) - wolontariuszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przegląda i wspiera akcje Amnesty International, podpisuje petycje w sprawach dla niej ważnych. Brała udział w akcji społecznej: „Czas na transplantacje-Uchwycić to co ulotne”. Zajęła III miejsce w konkursie plastycznym zorganizowanym w ramach tej akcji. Jest wolontariuszką Olsztyńskiego Oddziału Fundacji „Mam Marzenie”. Odwiedza chore dzieci w szpitalu i w domu, rozmawia z nimi, próbuje spełnić marzenia, a czasami po prostu zwyczajnie jest. Pasją Marceliny jest fotografia i malowanie. Od jakiegoś czasu myśli o zorganizowaniu wystawy swoich prac, z której dochód przeznaczony byłby na chore dzieci.

* Natalia Zaremba (Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie) - wolontariuszka od szkoły podstawowej. Pomysłodawczyni i organizatorka akcji w szkole: „Szlachetna Paczka”, w którą zaangażowała nawet swoich rodziców. Była także pomysłodawczynią wyjścia do Hospicjum, gdzie z grupą rówieśników śpiewała kolędy, robiła i zawieszała ozdoby świąteczne, a przede wszystkim prowadziła konferansjerkę. Wraz z rówieśnikami przygotowała bajkę „O Czerwonym Kapturku”, która była wystawiana w szpitalu dziecięcym w Olsztynie, podczas spotkania ze Świętym Mikołajem. Ponadto pomagała w akcji „Okaż Serce-Podaruj Gwiazdkę”, zbierając dary dla wielodzietnej rodziny jednej z uczennic szkoły, która jest w bardzo trudnej sytuacji materialnej i dla Świetlicy Środowiskowej „Arka”. Jest wolontariuszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, współorganizatorką zbiórki produktów dla Banku Żywności. Bierze udział w zbiórce nakrętek oraz zużytych baterii. Od kilku lat uczestniczy w akcjach organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż, działając również w grupie Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK.

» Kategoria Grupowa:

* Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 3 w Olsztynie – opiekunem koła jest Jolanta Kowalska. Wolontariusze koła aktywnie i systematycznie współpracują z Caritas Olsztyn, z Hospicjum Domowym w Olsztynie, z Parafią Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej w Olsztynie, a także z Bankiem Żywności. Przeprowadzili zbiórkę kredek i kolorowanek dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, wykonali kartki świąteczne dla rodzin ubogich ze szkoły, obdarowali dzieci z Domu Dziecka zebranymi zabawkami i przyborami szkolnymi, przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”, obdarowali szpital dziecięcy maskotkami, a także zorganizowali akcję, w ramach której ubogie dzieci ze szkoły otrzymały pomoc w postaci wyjazdu na wycieczkę szkolną.

* Szkolne Koło Wolontariatu przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie – opiekunem koła jest Ewa Piórkowska. Wolontariusze koła przygotowywali dary w ramach akcji „Okaż Serce – Podaruj Gwiazdkę” dla wielodzietnej rodziny jednej z uczennic szkoły, której rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej, a także Świetlicy Środowiskowej „Arka”. Biorą udział w zbiórce funduszy na stypendia papieskie, w zbiórkach żywności organizowanych przez Bank Żywności, kwestują ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizują w szkole akcję „Szlachetna Paczka”. Przede wszystkim zaś zawsze chętnie wspierają akcje organizowane w Olsztynie, jak np. międzynarodowe zawody Warmia Mazury Senior Games.

* Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 9 w Olsztynie – opiekunem koła jest Irena Solis. Koło co roku bierze udział w uroczystej inauguracji akcji „Pola Nadziei” i w 18 zbiórkach pieniężnych do puszek w olsztyńskich sklepach, w akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, w zbiórkach żywności organizowanych przez Caritas, w zbiórkach pieniędzy na pomoc powodzianom, w zbiórkach na rzecz schroniska dla zwierząt. Ponadto koło zorganizowało kiermasz ciastek, z którego dochód przeznaczono na adopcję dziewczynki z Afryki

Wyróżnienia:

* Szkolne Koło Wolontariatu przy Gimnazjum nr 5 w Olsztynie – opiekunem koła jest Katarzyna Potrapeluk. Pod jej skrzydłami młodzież zorganizowała bożonarodzeniową akcję pod hasłem „Książka dla Seniora”, polegającą na zbiórce książek i gier planszowych na rzecz Domu Pomocy i Opieki Społecznej „Dom nad Doliną w Rożnowie”, zbiórkę pieniędzy dla 17-letniego Kamila, który od urodzenia cierpi na mózgowe porażenie dziecięce czy akcję „Góra Grosza”. Młodzież również uczestniczyła w zbiórce żywności organizowanej przez Bank Żywności.

* Szkolne Koło Wolontariatu przy Gimnazjum nr 14 w Olsztynie – opiekunem koła jest Maria Barcikowska. Wolontariusze z wielkim zaangażowaniem działają na rzecz dzieci z Fundacji „Mam Marzenie”. Brali udział w akcji informacyjnej „Dar szpiku kostnego darem życia”, „Dzień zdrowego odżywiania”, „Zdrowo i kolorowo na talerzu”. Ponadto brali udział w akcji „Pluszak za zastrzyk”.

* Szkolne Koło Caritas przy Gimnazjum nr 8 w Olsztynie – opiekunem koła jest Sebastian Polakowski. Uczniowie systematycznie biorą udział w zbiórce żywności, kwestują na rzecz hospicjum domowego w Olsztynie, byli również Świętymi Mikołajami dla tych dzieci i ich rodzin, propagowali akcję honorowego krwiodawstwa, uczestniczą w szkolnym programie „Podaruj Dzieciom Skrzydła”. Wolontariusze współpracowali także z Urzędem Miasta Olsztyna przy realizacji kampanii społecznej „Zero alkoholu w ciąży”.

Z D J Ę C I A
F I L M Y
G A L E R I A
Komentarze [0]
Nikt nie skomentował jeszcze tego artykułu...
Będziesz pierwszy?
Dodaj komentarz
Komentarze w Olsztyn24 pojawiają się po akceptacji moderatora.
Autor komentarza
Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami] - ochronie dóbr osobistych służą również pojęcia zniesławienia i zniewagi, które to działania są przestępstwami i popełnienie ich pociąga odpowiedzialność karną. Karane są one karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, w zależności od charakteru przestępstwa. Redakcja Olsztyn24 nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
Media społecznościowe
Olsztyn24 w Google+
R E K L A M A
Galeria zdjęć do artykułu
Filmy wideo do artykułu
image galeria
XXI Gala „Ośmiu Wspaniałych”

09-04-2015

Podobne artykuły
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
Najczęściej czytane
Najnowsze galerie
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pracuj.pl