Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A
Wydrukuj
Karol Głębocki | 2015-05-26 14:32 | Rozmiar tekstu: A A A

Gmina Dywity zarzuca, GDDKiA zarzuty odrzuca

Olsztyn24
DK 51 w okolicach Spręcowa została przebudowana
W odpowiedzi na zarzuty Gminy Dywity kierowane pod adresem GDDKiA sformułowane w materiale wysłanym do mediów pt. „Drogowcom nie zależy na bezpieczeństwie mieszkańców gminy Dywity „Ile można grać obwodnicą?” przedstawiamy poniżej stanowisko GDDKiA.

Przebudowa dk 51 przez Dywity

Gmina Dywity oczekuje wykonania przebudowy drogi 51 przez teren gminy niezależnie od budowy północnej obwodnicy Olsztyna zarzucając, że GDDKiA bezzasadnie łączy te dwa projekty. Zarzut ten wynika chyba z niezrozumienia podstawowego założenia. GDDKiA nie może budować dwóch dróg krajowych o tym samym numerze przebiegających obok siebie. A taka sytuacja miałaby miejsce, gdybyśmy postąpili zgodnie z żądaniem władz gminy. Dlatego możliwe jest wykonanie albo budowy obwodnicy i włączenie do tego zadania przebudowy istniejącej dk 51 (która po przebudowie straci status drogi krajowej) jako uzupełnienie układu komunikacyjnego na północy Olsztyna, albo realizacja samej przebudowy dk 51 bez budowy północno-wschodniej obwodnicy Olsztyna. Nie będzie obwodnicy, jeśli będzie przebudowa dk 51.

Niedrożność istniejącego systemu komunikacyjnego Olsztyna i drogi krajowej nr 51 stała się wiele lat temu przyczyną poszukiwania przez GDDKiA rozwiązania, które usprawniłoby ten system. Już w 1998 r. planowana była przebudowa dk 51 z Olsztyna przez Dywity w kierunku Spręcowa. Mieliśmy zatwierdzoną koncepcję programową. Realizacja nie doszła jednak do skutku, ponieważ gmina odmówiła zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
R E K L A M A
banner
W 2006 roku rozpoczęły się z kolei prace projektowe nad budową obwodnicy Olsztyna, w tym części północno-wschodniej. Do tego zadania włączona miała być przebudowa dawnej dk 51 na terenie miejscowości Dywity, jako uzupełnienie układu komunikacyjnego obwodnicy Olsztyna. Przeznaczenie przez gminę potencjalnego terenu pod drogę na cele budownictwa mieszkaniowego spowodowało, że przebieg obwodnicy spotkał się ze sprzeciwem lokalnej społeczności. W rezultacie wpłynęło to na wydłużenie procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej, utratę finansowania inwestycji, a w końcu unieważnienie decyzji środowiskowej wyrokiem sądu administracyjnego z marca 2012.

W związku z uchyleniem 13 marca 2012 r. decyzji środowiskowej dla północno-wschodniej obwodnicy Olsztyna, bezzasadna stała się kontynuacja przebudowy dk 51 na odcinku Olsztyn-Spręcowo przewidzianej do realizacji łącznie z budową północno-wschodniej obwodnicy Olsztyna jako uzupełnienie układu komunikacyjnego na północ od Olsztyna. Po wybudowaniu obwodnicy Olsztyna obecna droga krajowa nr 51 na odcinku Dywity – Olsztyn stałaby się drogą gminną, obsługującą ruch lokalny i będącą zjazdem z obwodnicy w kierunku Olsztyna, dlatego dokumentacja techniczna tego zadania została wykonana przy założeniu przeniesienia ruchu tranzytowego na obwodnicę miasta.

Montaż sygnalizacji świetlnych w Dywitach

GDDKiA negatywnie zaopiniowała montaż sygnalizacji świetlnych na poniższych skrzyżowaniach. Główny ruch pojazdów odbywa się drogą krajową nr 51.  Zamontowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach z ulicami z Barczewskiego i Spółdzielczą, odległych od siebie o niecałe 300 m, spowodowałoby w godzinach szczytu praktycznie zatrzymanie ruchu na drodze głównej (dk51). Ponadto, w piśmie z dnia 10 kwietnia poinformowaliśmy Urząd Gminy w Dywitach, że wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na omawianych skrzyżowaniach wiąże się z koniecznością ich przebudowy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Budowa chodnika na odcinku Dywity – cmentarz

To nie GDDKiA nie jest w stanie uzgodnić dokumentację, jak mówi pani Sabina Robak, przewodnicząca Rady Gminy Dywity, tylko Gmina nie potrafi jej przygotować. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Gminą Dywity a GDDKiA, dotyczącymi budowy chodnika na odcinku Dywity – cmentarz, olsztyński oddział GDDKiA miał wybudować chodnik na podstawie sporządzonej przez Gminę dokumentacji projektowej. Dokumentacja ta została przekazana GDDKiA w grudniu 2005 r. GDDKiA w 2006 r. poinformowała Gminę Dywity o tym, że przekazana przez nią dokumentacja projektowa chodnika jest niekompletna i wymaga uzupełnienia ze względu na: brak projektu kładki dla pieszych, brak decyzji celu publicznego, nieaktualne uzgodnienie z TP S.A., nieważne zaświadczenie projektanta o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, brak zgody Gminy Dywity na czasowe zajęcie działki będącej własnością gminy. Gmina, poza uzgodnieniem lokalizacji kładki dla pieszych, nie zrobiła nic w sprawie uzupełnienia projektu do grudnia 2013 r., kiedy to wystąpiła do GDDKiA o zwrot przekazanej 2005 r. dokumentacji w celu aktualizacji i zleciła wykonanie projektu chodnika. Obecnie projektant wybrany przez Gminę przygotowuje projekt budowlany.

Jednocześnie należy podkreślić, że dzięki współpracy z gminami, które dostarczyły prawidłowo wykonane dokumentacje, GDDKiA od 2004 roku wybudowała 27 km chodników.

Karol Głębocki
Główny specjalista ds. komunikacji społecznej


GDDKiA O/Olsztyn

Komentarze [4]
~geniu / 2015-05-28 08:15
z tego co wiem projektowany jest ciąg pieszo-rowerowy, a nie tylko chodnik, wreszcie będzie można na spokojności jechać rowerem z Olsztyna do Dywit
~mirxx / 2015-05-28 01:15
Ja mam tylko nadzieję, że z Dywit do cmentarza powstanie także droga dla rowerów, a nie tylko osamotniony chodnik. Takiej nędzy nie powinno się już w ogóle brać pod uwagę!
~Urszula / 2015-05-27 19:48
jak zwykle, prawda leży po środku, każda ze stron uważa, że zrobiła to co powinna
~marian / 2015-05-27 18:59
Brawo Panie Karolu - może w końcu coś dotrze do włodarzy gminy i zabiorą się za robotę !!1
Dodaj komentarz
Komentarze w Olsztyn24 pojawiają się po akceptacji moderatora.
Autor komentarza
Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami] - ochronie dóbr osobistych służą również pojęcia zniesławienia i zniewagi, które to działania są przestępstwami i popełnienie ich pociąga odpowiedzialność karną. Karane są one karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, w zależności od charakteru przestępstwa. Redakcja Olsztyn24 nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
Media społecznościowe
Olsztyn24 w Google+
R E K L A M A
Podobne artykuły
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
Najczęściej czytane
Najnowsze galerie
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pracuj.pl