Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A
Wydrukuj Email
d. | 2015-09-03 18:11 | Rozmiar tekstu: A A A

2nd Baltic Sea Youth Dialogue zainaugurowano w Olsztynie

Olsztyn24
2nd Baltic Sea Youth Dialogue trwa w Olsztynie | Więcej zdjęć »
W dniach 2–9 września 2015 r. Fundacja Borussia i Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego organizują w Olsztynie warsztaty edukacyjne z udziałem 50 młodych ludzi z 19 krajów 2nd Baltic Sea Youth Dialogue. Projekt zainicjowany został w 2014 r. przez Fundację Körbera z Niemiec i Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2014 r. w Estonii i w Rosji.

W 2nd Baltic Sea Youth Dialogue bierze udział 50 młodych ludzi z krajów członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz krajów posiadających status obserwatora w Radzie. Młodzież w wieku 16-19 lat z Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Izraela, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii uczestniczy w tygodniowych warsztatach edukacyjnych. Podczas wykładów, dyskusji, spotkań i wizyt studyjnych pozna historię II wojny światowej i jej skutki dla regionu Warmii i Mazur oraz podejmie próbę zuniwersalizowania tego wydarzenia w oparciu o zdobytą wiedzę, przeżycia i przemyślenia.

Oficjalna inauguracja projektu miała miejsce dzisiaj (3.09) w Centrum Dialogu Międzykulturowego Dom Mendelsohna. W panelu dyskusyjnym wzięli udział przedstawiciele gospodarzy projektu: Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa oraz Kornelia Kurowska – prezes Fundacji Borussia, a także goście specjalni: Grzegorz Poznański – zastępca dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Klaus Zillikens – dyrektor Wydziału ds. Europy Północnej w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Jan Lundin – dyrektor generalny Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz Thomas Paulsen – członek zarządu Fundacji Körbera.
R E K L A M A
banner
Program warsztatów 2nd Baltic Sea Youth Dialogue koncentrować się będzie na wpływie, jaki wojna i przemiany w powojennej Europie miały na kształtowanie się tożsamości regionalnej obecnych mieszkańców Warmii i Mazur. Uczestnicy projektu wspólnie poszukiwać będą odpowiedzi na pytania, jak doświadczenia przesiedleń wpłynęły na narodową, regionalną oraz osobistą tożsamość dawnych i obecnych mieszkańców regionu, w jaki sposób dziedzictwo historyczne oddziaływało na mieszkańców, jakie wyzwania niosła za sobą integracja w nowym miejscu osób o różnym pochodzeniu i tradycjach. Zaplanowane w ramach projektu wykłady, rozmowy ze świadkami historii, a także praca w wielonarodowej grupie rówieśników pozwolą uczestnikom lepiej poznać najnowszą historię i zrozumieć współczesną Europę. 7-dniowe warsztaty to także okazja do poznania Warmii i Mazur jako jednego z subregionów Morza Bałtyckiego. Odbędzie się również wernisaż wystawy podsumowującej projekt (8.09) w Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności”.

Projekt 2nd Baltic Sea Youth Dialogue został zainicjonowany przez Fundację Körbera i Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego. Partnerem projektu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a jego realizatorem Fundacja Borussia. Projekt został włączony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do kalendarza polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.

******

Fundacja Borussia to organizacja pozarządowa założona w 2006 roku przez Roberta Trabę i Kazimierza Brakonieckiego. Ideą przewodnią działań fundacji jest tworzenie nowych zjawisk kultury ponad podziałami i konfliktami narodowościowymi w jednoczącej się Europie w odwołaniu do wielokulturowego dziedzictwa regionu Warmii i Mazur. W kręgu zainteresowań fundacji znajduje się problematyka historyczna, kulturalna i społeczna. Borussia prowadzi działania w sferze kultury oraz edukacji na rzecz budowania i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego, a także ochrony dziedzictwa kulturowego. Siedziba organizacji mieści się w Olsztynie, w Domu Mendelsohna przy ul. Zyndrama z Myszkowic 2, dawnym żydowskim domu oczyszczeń, uratowanym dzięki staraniom fundacji.

Fundacja Körbera jest organizacją pozarządową non-profit, założoną w 1959 r. przez Kurta Körbera, niemieckiego inżyniera i przedsiębiorcę. Fundacja podejmuje inicjatywy w obszarze spraw międzynarodowych (np. dialog z Azją), edukacji, projektów naukowych, społecznych – szczególnie na rzecz osób starszych oraz kultury i edukacji muzycznej.

Rada Państw Morza Bałtyckiego (ang. The Council of the Baltic Sea States) – organizacja międzynarodowa powstała w 1992 r. Do grona członków RPMB należą: Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Szwecja oraz Komisja Europejska. Status obserwatora posiadają: Francja, Holandia, Słowacja, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy i USA. Siedziba organizacji mieści się w Sztokholmie. Lata 2015-2016 to okres polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.

Z D J Ę C I A
Komentarze [0]
Nikt nie skomentował jeszcze tego artykułu...
Będziesz pierwszy?
Dodaj komentarz
Komentarze w Olsztyn24 pojawiają się po akceptacji moderatora.
Autor komentarza
Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami] - ochronie dóbr osobistych służą również pojęcia zniesławienia i zniewagi, które to działania są przestępstwami i popełnienie ich pociąga odpowiedzialność karną. Karane są one karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, w zależności od charakteru przestępstwa. Redakcja Olsztyn24 nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
Media społecznościowe
Olsztyn24 w Google+
R E K L A M A
Podobne artykuły
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
Najczęściej czytane
Ostatnie komentarze
Najnowsze galerie
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pracuj.pl