Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A
Wydrukuj Email
waclawbr | 2016-06-09 15:00 | Rozmiar tekstu: A A A

Samorząd województwa szuka i szkoli beneficjentów RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020

Olsztyn24
Konferencja poświęcona wdrażaniu RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 | Więcej zdjęć »
Samorząd województwa nie ustaje w poszukiwaniach beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i  Mazury na lata 2014-2020. W działaniach władz województwa nie chodzi tylko o to, by znaleźć chętnych do sięgnięcia po unijną kasę, ale także o to, by ci chętni wiedzieli, jak po tę kasę sięgnąć, bowiem zasady aplikowania po środki unijne, w porównaniu do zasad opowiązujących w poprzednim okresie unijnego programowania, znacząco się zmieniły.

Jednym ze sposobów komunikowania się potencjalnych beneficjentów i beneficjentów z samorządem województwa i instytucjami pośredniczącymi w wykorzystaniu środków unijnych w województwie warmińsko-mazurskim są okresowe, robocze konferencje, służące nie tylko przekazaniu informacji o aktualnym stanie wdrażania RPO, ale przede wszystkim wysłuchaniu głosów i opinii beneficjentów, które mają pomóc w usprawnieniu procesu wdrażania RPO. Kolejna z takich konferencji, połączona z warsztatami dla przyszłych i obecnych bebeficjentów odbyła się dzisiaj (9.06) w Olsztynie.

- Konferencja generalnie poświęcona była przedstawieniu zakresu rozdziału środków unijnych w instytucjach, które wdrażają regionalny program operacyjny na lata 2014-2020 - mówi Góstaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - Te instytucje to oprócz departamentów Urzędu Marszałkowskiego - Wojewódzki Urząd Pracy, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Olsztyn.
R E K L A M A
banner
Na ten rok samorząd województwa i instytucje pośredniczące zaplanowały przeprowadzenie ponad 90. konkursów, w których beneficjenci będą mogli pozyskać blisko 700 mln euro.

- Jest więc o co walczyć - mówi marszałek. - Ale musimy mieć kontakt z beneficjentami, bo w składanych na konkursy wnioskach zdarzają się spore błędy. Część konkursów nawet nie wyłania beneficjentów, więc nie ma z kim podpisywać umów. Pieniądze są „trudne”, zasady aplikowania o nie, w porównaniu do poprzedniego okresu programowania, znacznie się zmieniły. To jest nowa rzeczywistość ukierunkowana na gospodarkę, ale za tym idzie innowacyjność, nowe technologie, konkurencyjność na rynku, no i sieciowość. Trzeba więc trochę inaczej aplikować o te pieniądze.

Dla podniesienia wiedzy beneficjentów o warunkach i zasadach aplikowania o środki z RPO na lata 2014-2020, w ramach dzisiejszej konferencji zorganizowano trzy spotkania panelowe: panel EFRR, panel EFS i panel WMARR. W rozmowach z przedstawicielami instytucji pośredniczących można było uzyskać odpowiedzi na większość pytań nurtujących potencjalnych i aktualnych beneficjentów.

Jak ocenia marszałek Brzezin, realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego przebiega więcej niż prawidłowo.

- Idzie dobrze - mówi marszałek. - W krajowym zestawieniu intensywności wdrażania RPO jesteśmy w czołówce, na drugim miejscu pod względem liczby ogłoszonych konkursów. Ale proces ten cały czas trzeba intensyfikować, bo prawdziwy efekt wdrażania to podpisane umowy, to kontraktacja środków. I nie w ilości konkursów, a w umowach, które już można realizować będzie sukces. Więc zabiegamy o beneficjentów.

******

Informacje o RPO Warmia i Mazury 2014-2020:

» Do wykorzystania jest 1,728 miliarda euro.

»l Ponad 320 milionów euro przeznaczono na wsparcie firm. Warmińsko-mazurskie przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o to dofinansowanie już od lipca br. Premiowane będą działania związane z tzw. inteligentnymi specjalizacjami, tj. obszarami gospodarki kluczowymi dla rozwoju regionu: ekonomią wody, produkcją żywności wysokiej jakości, przemysłem drzewnym i meblarskim.

» Drugi obszar, na którym koncentruje się RPO WiM 2014-2020, związany jest z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń powietrza, zwiększeniem udziału energii odnawialnej oraz efektywności energetycznej. Pula na te działania to około 268 milionów euro.

» Dzięki funduszom z programu może się także zmienić dostępność komunikacyjna naszego regionu. Warmia i Mazury wciąż należą do obszarów o najmniejszej dostępności komunikacyjnej w Europie. Na inwestycje drogowe i kolejowe - trzeci obszar - przeznaczono około 196 milionów euro.

» Czwartym, głównym obszarem RPO WiM 2014-2020, jest zwiększanie zatrudnienia. Na ten cel wyodrębniono około 182 milionów euro.

» Dodatkowo 128 milionów euro zostanie przeznaczonych na aktywizację społeczno-zawodową. Wielkość funduszy w tym obszarze wynika ze szczególnych w skali kraju problemów warmińsko-mazurskiego rynku pracy.

» Kwota 1,7 miliarda euro wdrażana jest za pośrednictwem 11 osi priorytetowych.

» Jak dotąd ogłoszono 90 konkursów, w tym:

- w ramach EFRR 51 konkursów (12 ZIT) – alokacja: 607 mln EUR
- w ramach EFS39 konkursów (4 ZIT) – alokacja ponad 100 mln EUR

Z D J Ę C I A
Komentarze [1]
~Maniuś_Koziołek / 2016-06-09 21:28
Zerowa informacja przed szkoleniem. Firmy pośredniczące zarabiają na dotacjach unijnych, zamiast tego powinien tym wszystkim dysponować Urząd Marszałkowski. Tylko znajomi królika by na tym kiepsko wyszli, a tak.....pośredniczą.
Dodaj komentarz
Komentarze w Olsztyn24 pojawiają się po akceptacji moderatora.
Autor komentarza
Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami] - ochronie dóbr osobistych służą również pojęcia zniesławienia i zniewagi, które to działania są przestępstwami i popełnienie ich pociąga odpowiedzialność karną. Karane są one karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, w zależności od charakteru przestępstwa. Redakcja Olsztyn24 nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
Media społecznościowe
Olsztyn24 w Google+
R E K L A M A
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
Najczęściej czytane
Ostatnie komentarze
Najnowsze galerie
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pracuj.pl