Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A
Wydrukuj
MBM | 2016-09-28 14:44 | Rozmiar tekstu: A A A

Myślą o bezpieczeństwie dzieci

Olsztyn24
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Olsztyńskiego | Więcej zdjęć »
Bezpieczeństwo uczniów w szkole oraz w drodze do niej było głównym tematem posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Olsztyńskiego pod przewodnictwem starosty olsztyńskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Prokuratora Okręgowego, radny powiatowy, dyrektorzy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowej Służby Drogowej, a także Wydziałów Zarządzania Kryzysowego oraz Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Obecni byli także burmistrz Jezioran i przedstawiciele gminy Gietrzwałd.

Z myślą o bezpiecznych dowozach dzieci do szkół, przez całe wakacje pracowała Powiatowa Służba Drogowa.

Do końca września planujemy zakończyć remonty cząstkowe na drogach wykorzystywanych przez przewoźników szkolnych. Na wniosek dyrektorów placówek edukacyjnych sprawdzamy oznakowanie dróg we wskazanych miejscach, kontrolujemy też drogi pod kątem rowerzystów i pieszych użytkowników – mówił Artur Bal, dyrektor PSD.
R E K L A M A
banner
Na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy Jeziorany zwrócił uwagę burmistrz Leszek Boczkowski.

W Tłokowie, gdzie PSD ułożyło chodnik i dywanik bitumiczny, podobnie jak w okolicy Biesówka, jest bezpieczniej. Staramy się też o możliwość położenia chodnika w Kikitach, gdzie droga jest bardzo kręta, a niestety, kierowcy traktują tę drogę jak skrót na trasie Bartoszyce–Biskupiec, nie zwalniając przy tym w terenie zabudowanym.

Burmistrz analizując bezpieczeństwo podróży do i ze szkoły, zwrócił uwagę na ograniczoną widoczność przy wyjeździe z terenu szkoły na drogę wojewódzką przy ul. Kajki.

Wnioskowaliśmy do zarządcy dwukrotnie o montaż luster, otrzymaliśmy jednak odpowiedź odmowną. Planujemy teraz zwrócić się do Komisji Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Na terenie gminy Jeziorany do Zespołu Szkół w Jezioranach oraz Szkół Podstawowych w Radostowie i Franknowie dowożonych jest 291 dzieci.

Z kolei w gminie Gietrzwałd uczy się 457 uczniów, z czego 310 jest dowożonych na zajęcia.

Pod kątem bezpieczeństwa wiosną w gimnazjum została przeprowadzona kontrola. Z wypełnionej ankiety wynika, że 81% uczniów uznaje drogę do szkoły za bezpieczną. Pozostali wskazali jako czynniki niebezpieczne zły stan nawierzchni na niektórych odcinkach, niebezpieczny zakręt w Unieszewie, przejazd kolejowy w Łajsach – relacjonował dyrektor gimnazjum w Gietrzwałdzie Leszek Orciuch. Tutejsze szkoły mają opracowane procedury postępowania w przypadku złych warunków atmosferycznych lub gdy autobus nie przyjeżdża na przystanek w określonym czasie.

Policja dba o bezpieczeństwo również w pobliżu szkół.

W 2015 r. ujawniliśmy 36. nieletnich pod wpływem alkoholu i 1 pod wpływem środków odurzających. Kierujemy też wnioski do sądów rodzinnych o wgląd w sytuację w domach, w których zaistniało podejrzenie wystąpienia przemocy domowej. W 2015 r. zarejestrowaliśmy aż 122 ofiary przemocy domowej wśród osób małoletnich. Sprawcami są najczęściej mężczyźni, zazwyczaj pod wpływem alkoholu. W ubiegłym roku zatrzymaliśmy 135 osób z powodu znęcania się nad członkami rodziny. W 2016r. tylko przez 8 pierwszych miesięcy ta liczba wyniosła 249, przy czym 178 osób zostało odstawionych do wytrzeźwienia – mówił z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie mł. insp. Marek Kusmierczyk. – Najczęściej wnioskodawcą założenia „Niebieskiej Karty” jest Policja . Zaobserwowaliśmy, że tam, gdzie Karta została założona, jest o 1/4 mniej interwencji policyjnych.

Zdaniem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wzrost statystyk jest pozytywny.

To oznacza coraz większą wykrywalność, a z nią w parze idzie coraz większa świadomość społeczeństwa, gdzie trzeba zgłaszać wystąpienie przemocy w rodzinie. Na to wpływają działania szkół, opieki społecznej, kościoła i odpowiednich służb – podsumował Arkadiusz Paturej.

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Elżbieta Hermanowicz zwróciła uwagę na zmianę formy agresji występującej wśród młodzieży.

Agresja fizyczna wyprowadza się ze szkół w inne miejsca. Z kolei nasila się zjawisko przemocy w internecie. W mojej ocenie coraz bardziej potrzebny jest w szkołach psycholog, który może pomóc dzieciom w zupełnie inny sposób niż pedagog. Na 172 placówki w powiecie, którymi się zajmujemy, pracuje tylko 10. psychologów, a to za mało.

W placówkach prowadzonych przez Powiat Olsztyński zostały przeprowadzone badania.

Badaniem zostało objętych 1374. uczniów. Z analizy wynika, że najbardziej powszechna wśród młodych ludzi jest przemoc słowna, zaznała jej 1/3 badanej grupy – relacjonowała Barbara Guga, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

Ciekawy przykład przeciwdziałaniu zagrożeniom ze strony technologii podał burmistrz Jezioran.

W ubiegłym roku szkolnym, po konsultacjach, wprowadziliśmy zakaz przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych. W ramach rekompensaty stworzyliśmy młodzieży możliwość jazdy na deskorolce, odpoczynek między lekcjami na trawnikach i puszczanie muzyki z głośników. Po kilku miesiącach zauważyliśmy spadek liczby konfliktów i incydentów typu popychanie i agresja słowna, zmniejszył się podział ze względu na sytuację materialną.

- To było bardzo ważne i merytoryczne spotkanie – podsumowała posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jej przewodnicząca, starosta olsztyński Małgorzata Chyziak.

Z D J Ę C I A
UWAGA: W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego z dniem 25 maja Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO) informujemy, że wyłączyliśmy możliwość komentowania artykułów w serwisie Olsztyn24. Wszystkie dotychczasowe komentarze wraz z danymi osobowymi komentujących - zostaną usunięte.
Osoby chcące wypowiedzieć się na prezentowane na naszych łamach tematy zapraszamy do komentowania na naszym profilu facebookowym oraz kanale YouTube.
Media społecznościowe
Olsztyn24 w Google+
R E K L A M A
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
Najczęściej czytane
Najnowsze galerie
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pracuj.pl