Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A
2017-07-18 11:19:59
6105 - Postępowanie administracyjne po nowelizacji KPA
obrazek Adresaci szkolenia: Pracownicy administracji rządowej i samorządowej oraz rządowych i samorządowych jednostek organizacyjnych a także organizacji i instytucji społecznych realizujących zadania z zakresu administracji publicznej. Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy na temat zmian wprowadzanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Zapoznanie się z nowymi instytucjami i rozwiązaniami wprowadzonymi do prawa administracyjnego. Program szkolenia: 1. Wprowadzenie - cel i zakres zmian. 2. Zmiany dotyczące zasad ogólnych postępowania administracyjnego. I. Omówienie zmian wprowadzanych do istniejących zasad. II. Nowe zasady w postępowaniu administracyjnym. 3. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie. I. Wprowadzenie definicji bezczynności i przewlekłości postępowania. II. Instytucja ponaglenia w świetle wprowadzanych przepisów. 4. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony. 5. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony. 6. Współdziałanie organów i posiedzenie w trybie współdziałania. 7. Mediacja w postępowaniu administracyjnym - cel oraz zalety wprowadzenia mediacji do postępowania administracyjnego. 8. Zmiany dotyczące zawiadomienia stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów. 9. Milczące załatwienie sprawy – cel, formy i cechy wprowadzenia instytucji. 10. Upowszechnienie instytucji ugody administracyjnej. 11. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego. I. Fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. II. Zmiany w zakresie autokontroli organu. III. Omówienie instytucji zrzeczenia się prawa do odwołania. IV. Zmiany w zakresie postępowań wyjaśniających prowadzonych przez organy odwoławcze i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej. V. Cel wprowadzenia uprawnienia organu odwoławczego w zakresie wytycznych w zakresie wykładni przepisów prawa. 12. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej - cel wprowadzenia instytucji sprzeciwu; wymogi formalne sprzeciwu; wniesienie, rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprzeciwu. 13. Administracyjne postępowanie uproszczone - cel i specyfika postępowania 14. Administracyjne kary pieniężne - definicja i zakres; zasady nakładania kar administracyjnych; termin przedawnienia nałożenia i ściągalności kary administracyjnej; ulgi w wykonaniu kary administracyjnej. 15. Europejska Współpraca Administracyjna - Cel wprowadzenia regulacji w zakresie EWA oraz zasady i zakres współpracy. 16. Doręczenia na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi. 17. Doprecyzowanie zasad liczenia terminów. 18. Nowy termin na uzupełnienie braków formalnych podania. 19. Możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie. 20. Zmiany w zakresie art. 107 KPA. 21. Zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego. 22. Usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa. 23. Postępowanie mediacyjne w toku postępowania przed sądami administracyjnym.
Adres: www.centrumdoskonaleniakadr.pl
Telefon: 89 679 - 75- 67
E-mail: biuro.cdk@wp.pl
www: www.centrumdoskonaleniakadr.pl
2017-07-17 16:38:05
6104 - Programista do wynajęcia
obrazek Jeśli szukasz programisty do wynajęcia, mogę przyjąć zlecenie, nie ważne jaki projekt potrzebujesz. Programuję w: PHP, JavaScript (z jQuery), C++, Python, Pascal (Delphi), Bash, VBScript. Znam bazy danych MySQL, MongoDB, Oracle. Jeśli zajdzie potrzeba, mogę do odpowiednio dużego projektu nauczyć się kolejnego języka programowania. Programuję aplikacje internetowe, boty, parsery, programy do sortowania danych, budowania struktur danych, generatory, narzędzia użytkowe, przyspieszające pracę. Nie przyjmuję jedynie zleceń na modyfikowanie oprogramowania już istniejącego - chyba, że ktoś jest świadomy tego, że są to zawsze wysokie koszty spowodowane tym, że najpierw trzeba poznać tok myślenia poprzedniego programisty. Tel. +48 (22) 188 53 20, lub komórka: +48 605305075 info@windux.pl www.windux.pl
Adres: cała Polska
Telefon: 221885320
E-mail: mercadeo@windux.pl
www: http://www.windux.pl
2017-07-17 12:20:51
6103 - Pomocnik stolarza, Budowlaniec
obrazek Wymagania: 1) Szybkość uczenia się 2) Chęci do pracy 3) Punktualność, systematyczność, wysoka kultura osobista 4) Mile widziane Prawo Jazdy kat.B 5) Praca na stolarni i na budowach na zewnątrz Obowiązki: Zależnie od umiejętności, ale podstawowe obowiązki to: 1) Montaż elewacji drewnianych wentylowanych -pomoc 2) Montaż elewacji wentylowanych pozostałych -pomoc 3) Montaż termoizolacji 4) Obróbka drewna Oferujemy: 1) Możliwość przyuczenia do zawodu 2) Ciekawą zróżnicowaną pracę 3) Dopasowanie zdolności do zadań w firmie 4) Zarobki odpowiednie do umiejętności Opis dodatkowy POMOCNIKÓW, STOLARZY, PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH Olsztyn
Telefon: 500 700 745
E-mail: kj@drewnobudowa.pl
2017-07-17 11:45:50
6102 - Dotacje, wniosek UP, biznes plan, analiza kredyt, LDG
Specjalizuje się w pozyskiwaniu środków zarówno na rozpoczęcie działalności jak i rozwój. Przygotowuje dokumentację niezbędną do uzyskania preferencyjnej pożyczki unijnej, kredytu bankowego. Zakres realizowanych usług: - wnioski, załączniki regulaminowe, zał. dodatkowe, doradztwo: jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach środków Urzędu Pracy, w tym Urzędu Pracy w Warszawie, - wnioski stworzenie/doposażenie stanowiska pracy, - biznes plan, analiza finansowa pod dotację inwestycyjną z wsparciem pomostowym, - biznes plan, załączniki regulaminowe, zał. dodatkowe pod preferencyjne pożyczki unijne, również z Agencji Rozwoju Regionalnego, - biznes plan, załączniki do programu BGK Wsparcie w Starcie, - biznes plan, załączniki do dotacji LDG na start działalności i jej rozwój, - biznes plan, analiza i prognoza finansowa pod kredyty bankowe. Posiadam doświadczenie zawodowe poparte licznymi referencjami które udostępniam klientom. W branży pracuje od 2009 r. co pozwoliło na uzyskanie wiedzy, doświadczenia zapewniającego moim klientom profesjonalne doradztwo. Przygotowuje dokumenty dla klientów z całego wojewodztwa ale również posiadam doświadczenie w tworzeniu dokumentacji dla klientów z całej Polski. Dojeżdżam do klientów na terenie całej Polski. Moi klienci otrzymują pełne wsparcie a ich jedynym zadaniem jest złożenie podpisu na przygotowanych dokumentach! Działam jako firma! Kontakt: Tel: 694 737 879
Telefon: 694737879
E-mail: kcn.doradztwo@gmail.com
2017-07-17 08:50:10
6098 - Agent ubezpieczeniowy
obrazek Poszukujemy przedsiębiorczych i otwartych na współpracę osób, które posiadają doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, lub chcą je nabyć i pracować w tej branży . Jesteśmy zainteresowani współpracą zarówno z agentami posiadającymi umowę na wyłączność jak i dysponującymi ofertami kilku ubezpieczycieli. W ramach podpisanych umów z kilkunastoma wiodącymi towarzystwami ubezpieczeniowymi oferujemy Klientom szeroki dostęp do rynku ubezpieczeń oraz stwarzamy możliwość porównania ofert i wyboru optymalnego wariantu ubezpieczenia. Zalety współpracy z naszą firmą: • Sprzedaż ubezpieczeń pod marką Centrum Polis • Dostęp do szerokiego wachlarza ofert ubezpieczeniowych (19 TU) • Profesjonalny kalkulator do ubezpieczeń komunikacyjnych • Dostęp do unikalnego panelu on-line wspierającego agentów • Wsparcie w zakresie posprzedażowej obsługi Klienta • Wsparcie marketingowe • Profesjonalne szkolenia • Wyłączność na dany teren • Atrakcyjny system wynagrodzenia prowizyjnego Od kandydatów do współpracy Oczekujemy • Prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub gotowości do jej prowadzenia • Niekaralności • Wykształcenie średnie (minimum) Zainteresowane współpracą osoby prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny pod numerem +48 63 220-20-32 kontakt telefoniczny w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.
2017-07-16 20:47:26
6097 - Sztuka samoobrony
obrazek Stowarzyszenie miłośników Kung Fu "No Compromise" Zaprasza na zajęcia samoobrony w trzech grupach wiekowych: Dzieci , młodzież i dorośli. Zajęcia na których przede wszystkim dzielimy się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Zajęcia nie są skomplikowane, są dostosowane do naszych czasów i naszego trybu życia. Serdecznie zapraszamy! Zapraszam do glądania filmów z zajeć: https://www.youtube.com/channel/UCCinlue31hUIxJRxYdBTOfA
Adres: Olsztyn
Telefon: 790301846
E-mail: terapia.samoobrona@gmail.com
2017-07-16 20:14:57
6096 - Indywidualne tworzenie wniosków o dotacje UE oraz biznesplan
obrazek Przedmiotem ogłoszenia jest kompletny wniosek o dotację na założenie własnej działalności gospodarczej, wraz z profesjonalnie przygotowanym biznesplanem. Dodatkowo będziemy Państwa wspierać na każdym etapie- od złożenie wniosku, przez jego realizację, aż do rozliczenia. Co nas wyróżnia: - dedykowany biznesplan- przygotujemy go bez korzystania z gotowych wzorów, szablonów. Jego podstawą będą Państwa plany i zamierzenia. - jasne warunki współpracy- każdorazowo przed realizacją zlecenia podpisujemy umowę (w formie elektronicznej lub za pomocą poczty tradycyjnej). Treść umowy podlega negocjacji z Państwa strony. - szybki termin realizacji- standardowo to dwa-trzy dni robocze, w razie potrzeby zlecenie możemy wykonać jednak szybciej - wieloletnie doświadczenie w pracy w zakresie przygotowania wniosków, koordynacji projektów, zamówień publicznej, dzięki czemu doskonale znamy specyfikę działania Urzędów Pracy - przygotowanie merytoryczne do wizyty w Urzędzie Pracy- we większości PUP jednym z elementów oceny wniosku jest rozmowa z Państwem, której celem jest zbadanie m.in. czy poradzą Państwo sobie z prowadzeniem własnego biznesu. Z własnego doświadczenia wiemy, że takie spotkanie wymaga odpowiedniego przygotowania - gwarancja skuteczności- jeśli okaże się, że z przyczyn formalnych, leżących po naszej stronie wniosek nie przejdzie oceny formalnej, wówczas zwrócimy Państwu pieniądze. Macie Państwo jakieś pytania? - proszę śmiało dzwonić/pisać. Kontakt: aleksanderwysocki96@gmail.com
2017-07-16 00:17:37
6095 - Mierki -komfortowy nowy apartament jez. Pluszne
obrazek Apartament o powierzchni 70,38m zlokalizowany jest na parterze 4 piętrowego budynku z 2014r. Składa się z salonu z aneksem kuchennym z bezpośrednim wyjściem na taras od strony jeziora, 2 sypialnie(1 z łazienką),łazienka ogólnodostępna. Apartament jest w bardzo korzystnym standardzie techniczno-użytkowym. Koszt miesięcznego utrzymania apartamentu w granicach 500zł. Pełna własność z KW. Cena 540 000 do negocjacji.
Adres: Mierki
Telefon: 570 299 000
E-mail: biuro@eranieruchomosci.eu
www: http://www.eranieruchomosci.eu
2017-07-15 22:21:57
6094 - Kostium kąpielowy "Believe"
obrazek Poszukujesz modnych, niespotykanych dotąd wzorów? Polska firma "believe" stworzyła wyjątkową kolekcję dla kobiet "four elements" - odnoszącą się do cech charakteru. Kostiumy są szyte w Polsce z bardzo dobrych gatunkowo materiałów pochodzących z Włoch co daje gwarancję najwyższej jakości. Wejdź na stronę www.believesklep.pl i przekonaj się sama..... Jeśli chcesz wyróżnić się spośród tłumu na plaży na pewno kostiumy "believe" pomogą ci w tym...
Adres: Olsztyn
E-mail: kontakt@believesklep.pl
www: www.believesklep.pl
2017-07-15 20:39:49
6093 - Zatrudnię kierowcę C+E - trasy Polska-Rosja
obrazek Zatrudnię kierowcę z kategorią C+E na trasy Polska-Rosja. Mile widziana Karta Kierowcy, ADR. Szczegóły pod nr tel. 501 346 201
Adres: Przasnysz
Telefon: 501346201
E-mail: lukasz.drivers28@gmail.com
2017-07-15 13:57:40
6092 - Pracownicy z Ukrainy szukają pracy - od zaraz !!
obrazek Jesteśmy z Ukrainy i Białorusi - podejmiemy pracę w różnych branżach od zaraz. - Znamy język polski na poziomie komunikatywnym. - Szukamy pracy bez kwalifikacji oraz z kwalifikacjami. - Wszyscy mamy legalne uprawnienia do podjęcia pracy w Polsce- wizy pracownicze. Wśród nas są: Kobiety i mężczyźni - Kierowcy kat B, C, C+E, kucharze, kelnerki, osoby do sprzątania, osoby do opieki nad osobami starszymi, podejmiemy różne prace na produkcji , na magazynach, w rolnictwie i ogrodnictwie oraz w innych pracach. Dojedziemy we wskazane miejsce w Polsce. Zapraszamy do kontaktu. Więcej informacji oraz Zgłoszenia Telefon: +48 570-125-935 Email: rekrutacja@pracownicyzukrainy1.pl Strona www: www.okpraca.pl
Telefon: 570125935
E-mail: g611lobalny@wp.pl
www: www.okpraca.pl
2017-07-14 14:32:29
6091 - Żelbety pilne zadzwoń zlecenia na żelbety
obrazek Firmy budowlane na żelbety poszukiwane pilnie Poniżej roboty budowlane zarówno w Polsce jak i zagranicą - żelbety, stany surowe, mury. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszam do kontaktu. MAŁOPOLSKIE: ROBOTY ŻELBETOWE w Krakowie i w okolicach dla Cieśli, Zbrojarzy, Murarzy, tel. 794 470 370 LUBELSKIE: ROBOTY ZBROJARSKIE między Lublinem a Garwolinem, budowa drogi S17, tel. 794 470 370 MAZOWIECKIE: ROBOTY ŻELBETOWE w Warszawie dla Cieśli, Zbrojarzy, tel. 518 200 962 ŁÓDZKIE: WYLEWKI CEMENTOWE w Łodzi dla Cieśli, Zbrojarzy, tel. 518 200 962 KUJAWSKO-POMORSKIE: ROBOTY ŻELBETOWE w Bydgoszczy dla Cieśli, Zbrojarzy, tel. 796 509 409 WIELKOPOLSKIE: ROBOTY ŻELBETOWE w Poznaniu dla Cieśli, Zbrojarzy, tel. 794 470 370 ROBOTY ŻELBETOWE w Pleszewie dla Cieśli, Zbrojarzy, tel. 786 907 057 ROBOTY ŻELBETOWE w Gnieźnie dla Cieśli, Zbrojarzy, tel. 786 907 057 ROBOTY ŻELBETOWE w Kępnie dla Cieśli, Zbrojarzy, Murarzy, tel. 575 570 470 DOLNOŚLĄSKIE: ROBOTY ŻELBETOWE we Wrocławiu dla Cieśli, Zbrojarzy, tel. 518 200 962 ROBOTY ŻELBETOWE w Rudnej dla Cieśli, Zbrojarzy, tel. 575 570 470
Telefon: 518200962
E-mail: justyna.zielinska@brygadybudowlane.pl
2017-07-14 06:55:33
6090 - prefect styro wood texture 3d Plastmaker Elastyczna deska el
obrazek PERFECT STYRO WOOD TEXTURE 3d Plastmaker Elastyczna deska elewacyjna Plastmaker producent imitacji drewna proponuje elastyczne deski elewacyjne PlasterTynk Oraz styrodeski - deski styropianowe i belki rustykalne na wymiar wykonane w technologii perfect styro wood texture 3d Już dziś zamów darmowy zestaw 12 próbek ELASTYCZNYCH DESNEK ELEWACYJNYCH na stronie producenta PLASTMAKER lub styrodeska.pl Tel 44 786 15 99
Adres: cała Polska
Telefon: 447861599
E-mail: rustykalne@hesystem.pl
2017-07-13 09:59:09
6085 - NovaPożyczka Olsztyn
obrazek Pożyczka dla każdego, także dla osób ze złym BIK. Łatwa procedura, przystępna ratka, tylko brać:) Nie czekaj i dzwoń!!! Jesteśmy po to aby Ci pomóc
Telefon: 664325559
E-mail: margerita.ok@op.pl
2017-07-13 08:35:20
6084 - Stopnie schodowe z kraty wema, schody zewnętrzne FACHOWO I T
obrazek Firma Sakostal oferuje Państwu najwyższej jakości: - kraty typu Mostostal, - kraty wema, - kraty pomostowe, - kraty podestowe ocynkowane ogniowo zgrzewane i prasowane na podjazdy dla niepełnosprawnych, - przykrycia kanałów, wycieraczki, - stopnie schodowe z kraty wema, schody zewnętrzne, - płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym i z wełny mineralnej, - blachy trapezowe ocynkowane i lakierowane, - zimnogięte ocynkowane profile konstrukcyjne, - kraty na regały magazynowe ,stalowe ocynkowane stopnie schodowe , - ocynkowane kraty wema na kanały, rampy i podjazdy, - przykrycia ciągów komunikacyjnych na konstrukcjach stalowych, - przykrycia platform przemysłowych i antresol. Sakostal - bez wpadki - kraty, stopnie, płyty, siatki. Kontakt: tel. 662 683 002, 662 683 001 www.sakostal.pl
Adres: Cała Polska
Telefon: 662683002
E-mail: kratypomostowe@interia.pl
2017-07-12 14:58:58
6083 - Mechanik samochodów osobowych/ciężarowych-praca w Belgii
obrazek Aktualnie dla naszego belgijskiego partnera poszukujemy osób do pracy na stanowiskach: - MECHANIK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - MECHANIK SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH oraz wielu innych fachowców i pomocników w różnych branżach. Reprezentujesz inny zawód i znasz j. angielski? Wyślij CV a z pewnością znajdziemy dla Ciebie ofertę. Oferujemy: - Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia (podstawa oraz możliwość nadgodzin) - Umowę o pracę z belgijskim pracodawcą - Ubezpieczenie oraz gwarancję odprowadzania składek - Zakwaterowanie - Stałą opiekę polskiego koordynatora - Pomoc w organizacji wyjazdu Wymagania: - Doświadczenie na stanowisku - Wykształcenie kierunkowe lub pokrewne (mile widziane) - Komunikatywna znajomość j. angielskiego - Gotowość do podjęcia pracy w miejscu wskazanym przez pracodawcę - Własny samochód dostępny na wyjazd (mile widziane) Dlaczego ABC Work: Posiadamy certyfikat Agencji zatrudnienia o numerze 12912 Jesteśmy już 5 lat na rynku Współpracujemy z wieloma zagranicznymi firmami Pomogliśmy już wielu kandydatom Szybkie kroki do podjęcia pracy 1 Skontaktuj się z nami 2 Daj nam poznać swoje zalety 3 Wybierz ofertę pracy 4 Wyjedź Prosimy o przesłanie CV na adres: praca@abcwork.eu Zapraszamy na Naszą stronę www.abcwork.eu oraz Facebooka i Twittera Prosimy o załączenie klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ABC Work Sp. z o.o., Sp.k., 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 67a dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.” Informujemy, że udostępnianie danych jest obowiązkowe, w celu realizacji usługi. Informujemy, że zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi kandydatami.
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192

Media społecznościowe
Olsztyn24 w Google+
R E K L A M A
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
Najczęściej czytane
Ostatnie komentarze
Najnowsze galerie
Mapa Olsztyna
mapa
obrazekAbiturienci Technikum ZSR w Smolajnach bawili się na studni...czytaj »
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pracuj.pl