Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A
Wydrukuj Email d. | 2012-11-19 13:27 | Rozmiar tekstu: A A A

Statuetki Amicus Bonus rozdane

Olsztyn24
Wyróżnieni z wojewodą Marianem Podziewskim | Więcej zdjęć »
Z okazji przypadającego na środę Dnia Pracownika Socjalnego wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski wręczył dziś (19.11) statuetki „Amicus Bonus”. - Pomoc jaką niesie drugiemu człowiekowi pracownik socjalny jest piękną, ale też ciężką pracą, a właściwie powołaniem, bo oznacza codzienne stawanie wobec ludzkiego bólu, bezsilności, krzywdy i bezradności, ale też podejmowania bardzo trudnych decyzji, które nierzadko mają zasadniczy wpływ na jakość życia całych rodzin – powiedział wojewoda Marian Podziewski otwierając dzisiejszą uroczystość, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

W kategorii indywidualnej statuetkę otrzymała Janina Danuta Soczewka za „wieloletnią działalność zawodową i społeczną na rzecz osób najbardziej potrzebujących, wkład pracy w budowanie systemu pomocy społecznej oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie tworzenia różnorodnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych.”

W kategorii zbiorowej nagrodę otrzymał Dom Pomocy Społecznej „Tęczowy Dom” w Ełku prowadzony przez siostry zakonne za „opiekę i niesienie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie, zaangażowanie i profesjonalizm w świadczeniu usług, empatię i zrozumienie oraz stwarzanie mieszkańcom atmosfery przyjaźni i poszanowania.”
R E K L A M A
banner
Listy gratulacyjne otrzymali również:

⇒ Stanisława Kurowska – przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za „działania na rzecz osób wymagających wsparcia, znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności osób chorych i niepełnosprawnych”,

⇒ Ks. Zdzisław Syldatk – dyrektor Działdowskiego Centrum „Caritas” w Działdowie za „działania na rzecz osób wymagających wsparcia, znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności osób bezdomnych oraz wykluczonych społecznie”,

⇒ Beata Peplińska-Strehlau – przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu za „działalność, która zaowocowała powstaniem placówek, które profesjonalnie świadczą usługi w zakresie edukacji, rewalidacji, rehabilitacji, terapii oraz szeregu innych specjalistycznych świadczeń, niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym”,

⇒ Zofia Bagińska – dyrektor Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie za „działania na rzecz dzieci i młodzieży potrzebujących pomocy i wsparcia, w tym budowanie atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia w prowadzonej placówce, a także działalność społeczną na rzecz lokalnego środowiska i propagowanie historii o losach dzieci przywiezionych z Syberii”,

⇒ Halina Faj – starosta Powiatu Węgorzewskiego za „działania na rzecz osób wymagających wsparcia, znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie. Działania Pani Starosty przyniosły efekt w postaci pozyskania środków na standaryzację Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie”,

⇒ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu – (dyrektor Elwira Świetlicka wraz z zespołem pracowników) za „nowatorskie działania, które przyczyniły się do zbudowania efektywnego i kompleksowego systemu wsparcia mieszkańców gminy Pisz,  w tym  tworzenie i realizowanie programów, których celem jest integrowanie środowiska lokalnego, wzmacnianie więzi rodzinnych, zapewnienie specjalistycznego poradnictwa”,

⇒ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku – (dyrektor Adam Ostrowski wraz z zespołem pracowników) za „działania, które przyczyniły się do zbudowania w gminie Ełk systemu pomocy i wsparcia rodziny oraz aktywizacji społeczno-zawodowej osób narażonych na konsekwencje wykluczenia społecznego, w tym realizowanie projektów polegających na budowaniu lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich oraz ukierunkowany na animację środowisk lokalnych.”

******

Na system pomocy społecznej funkcjonujący w województwie warmińsko-mazurskim składa się: 116 ośrodków pomocy społecznej, 19 powiatowych centrów pomocy rodzinie, 42 domy pomocy społecznej, 65 środowiskowych domów samopomocy. Ponadto wsparcia i pomocy osobom potrzebującym udziela wiele innych instytucji: dzienne domy pobytu, ośrodki interwencji kryzysowej, noclegownie, schroniska, domy dla bezdomnych, domy dla matek z małoletnimi dziećmi, placówki specjalistycznego poradnictwa. W tych wszystkich jednostkach zatrudnionych jest ponad 6 tysięcy osób, które pracują na rzecz osób wymagających wsparcia i pomocy. Wśród tych osób prawie 950 stanowią pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Z D J Ę C I A
Komentarze [0]
Nikt nie skomentował jeszcze tego artykułu...
Będziesz pierwszy?
Dodaj komentarz
Komentarze w Olsztyn24 pojawiają się po akceptacji moderatora.
Autor komentarza
Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami] - ochronie dóbr osobistych służą również pojęcia zniesławienia i zniewagi, które to działania są przestępstwami i popełnienie ich pociąga odpowiedzialność karną. Karane są one karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, w zależności od charakteru przestępstwa. Redakcja Olsztyn24 nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
R E K L A M A
Podobne artykuły
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
Najczęściej czytane
Ostatnie komentarze
Najnowsze galerie
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.