Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A
Wydrukuj
waclawbr | 2017-07-13 16:29 | Rozmiar tekstu: A A A

Politycznego sporu o budowę olsztyńskiej elektrociepłowni ciąg dalszy

Olsztyn24
Konferencja prasowa Jerzego Szmita - prezesa PiS w okręgu olsztyńskim | Więcej zdjęć »
Jerzy Szmit, od 2015 roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, dzisiaj (13.07) w Olsztynie wystąpił w trochę już zapomnianej roli prezesa Prawa i Sprawiedliwości w olsztyńskim okręgu wyborczym. Jako prezes olsztyńskiego PiS zwołał konferencję prasową, podczas której skrytykował prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza za to, że ten odmówił podjęcia rozmów z Grupą Kapitałową Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna w sprawie sprzedaży olsztyńskiego MPEC-u.

- 9 czerwca tego roku Polska Grupa Energetyczna oficjalnie wystąpiła do prezydenta Grzymowicza z propozycją podjęcia rozmów na temat kupienia MPEC-u i dalszego jego funkcjonowania w ramach Polskiej Grupy Energetycznej, a zatem firmy państwowej, która w tej chwili odkupuje przedsiębiorstwa energetyczne w kilku polskich miastach, m.in. w Gdańsku, od zagranicznych firm energetycznych - powiedział m.in. Jerzy Szmit. - Na to prezydent Grzymowicz 22 czerwca odpowiedział, że nie jest zainteresowany tą propozycją i chce dalej realizować swój projekt. Ważne w tej sprawie jest to, że jest alternatywa w stosunku do tych rozwiązań, które proponuje Piotr Grzymowicz, jednak prezydent w ogóle odmawia dyskusji na ten temat. Myślę, że trzeba z tego wyciągnąć konkretne konsekwencje i radni miejscy będą o to pytać, dlaczego prezydent nie chce na te tematy rozmawiać.

W rozmowie z dziennikarzami Jerzy Szmit przyznał, że pismo z PGE do Urzędu Miasta Olsztyna wyszło z jego inicjatywy.
R E K L A M A
banner
Piotr Grzymowicz, poproszony o komentarz do informacji przekazanych przez Jerzego Szmita, „na gorąco” stwierdził:

- To wyjątkowy cynizm ze strony Jerzego Szmita. Nasz projekt zakłada utrzymanie kontroli miasta nad spółką energetyczną, a więc także nad cenami ciepła, natomiast Jerzy Szmit chce, żebyśmy sprzedali MPEC spółce akcyjnej, która jutro może być przekształcona, a nawet sprzedana, nad którą nie mielibyśmy żadnej kontroli, nie moglibyśmy więc wpływać na wysokość cen ciepła i energii. Jerzy Szmit proponuje więc prywatyzację MPEC-u, na co nie możemy się zgodzić.

Zaraz potem Piotr Grzymowicz zorganizował konferencję prasową, w której wziął udział także prezes olsztyńskiego MPEC, Konrad Nowak. Przez blisko godzinę prezydent Olsztyna i prezes MPEC-u przypominali historię projektu budowy elektrociepłowni w Olsztynie i modernizacji MPEC-u oraz przedstawiali fakty świadczące o politycznym podłożu blokowania inwestycji przez Jerzego Szmita.

- Minister Szmit najprawdopodobniej nie zna naszego projektu, bo i skąd miałby go znać - powiedział m.in. Piotr Grzymowicz. - Trzykrotnie prosiłem o spotkanie w tej sprawie. Ostatnie pismo z ogromną prośbą o spotkanie zostało wysłane do ministra 2 czerwca. Prośby pozostały bez odpowiedzi. To chyba też o czymś świadczy.

Prezydent przypomniał, że w 2010 roku Michelin w Olsztynie, którego ciepłownia zaspokaja ponad 50% zapotrzebowania miasta na ciepło, poinformował miasto, iż firma ta w 2015 roku zakończy dostawy ciepła dla mieszkańców Olsztyna (ostatecznie Michelin przedłużył termin zakończenia dostaw ciepła do 2020 roku - przyp. red.). Po informacji Michelin w Olsztynie rozpoczęły się dyskusje, konsultacje, spotkania eksperckie w celu znalezienia sposobu na rozwiązanie problemu z dostawami ciepła.

- Również w 2010 roku, kiedy byliśmy w koalicji rządzącej miastem z obecnym ministrem Szmitem, podejmowałem decyzję o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego celem przygotowania działki pod budowę nowej elektrociepłowni - mówił prezydent. - Taką decyzję podejmowałem na kolegium prezydenta, w którym uczestniczył wiceprezydent Jerzy Szmit. Nie był przeciwny tej decyzji, a więc był zapewne za tym, żeby taka elektrociepłowania realizowana przez MPEC przy ul. Lubelskiej mogła powstać.

Pomysł wybudowania nowej elektrociepłowni nie był jedynym, jaki miało miasto na rozwiązanie problemu dostaw ciepła.

- W 2011 roku próbowaliśmy znaleźć zewnętrznego dostawcę, który uzupełni deficyt ciepła w systemie dostawczym - przypomniał prezes Konrad Nowak. - Taka procedura została uruchomiona. Zgłosiło się kilka podmiotów, m.in. Polska Grupa Energetyczna. To postępowanie zakończyło się unieważnieniem ze względu na brak ofert. Wtedy to PGE stwierdziło, że jest zainteresowane współpracą jedynie wtedy, gdy miasto zdecyduje się na całkowite przekazanie całego systemu ciepłowaniczego w ręce tej spółki. To de facto oznaczałoby prywatyzację MPEC-u i przekazanie całej kontroli nad systemem ciepłowniczym zewnętrznemu podmiotowi. Byliśmy przekonani, że nie jest to wolą ani mieszkańców, ani władz miasta. W związku z tym takiej propozycji przyjąć nie mogliśmy.

Gdy do wyznaczonego terminu nie wpłynęła żadna oferta ostateczna, w MPEC-u postanowiono poszukać takiego rozwiązania, które pozwoli utrzymać miastu pełną kontrolę nad systemem ciepłowniczym i jednocześnie pozyskać inwestora zewnętrznego.

- Wtedy postanowiliśmy pozyskać partnera w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym - stwierdził prezes Nowak. - Dzisiaj jesteśmy w pełni przygotowani do realizacji projektu, w którym miasto utrzymuje 100-procentowe władztwo nad systemem ciepłowniczym w zakresie dystrybucji ciepła, natomiast w zakresie wytwarzania ciepła - nowa spółka ciepłownicza, która ma powstać, będzie też w większości majątkiem publicznym, gdzie oprócz miasta Olsztyn drugim publicznym udziałowcem ma być Polski Fundusz Rozwoju. Ten model zapewnia miastu utrzymanie całkowitej kontroli nad rynkiem ciepłowniczym.

Do tego prezydent Grzymowicz dodał, że zgodnie z wolą mieszkańców i ich przedstawicieli - radnych miejskich - spółka MPEC ze wszystkimi sieciami ciepłowniczymi w każdej konfiguracji ma być spółką publiczną, samorządową.

- Dzisiaj firma PGE proponuje nam, że chciałaby przejąć źródło ciepła, jak i sieci ciepłownicze
- podkreślił Piotr Grzymowicz. - Przecież jest to normalna firma, spółka giełdowa, która ma udziałowców, która dzisiaj, jutro, pojutrze może sprzedać część swoich udziałów albo może być sprzedana w całości. Nawet gdybyśmy chcieli komuś coś dać, to musielibyśmy to zrobić w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. To nie jest tak, że przychodzi do nas klient i mówi „ja chciałbym...”, a my odpowiadamy „no dobrze, to my z tobą podpiszemy umowę i tak jak chcesz, przekazujemy ci cały majątek”. Rodzą się przy tym pytania: za jakie pieniądze, jakim kosztem i jakie będą późniejsze konsekwencje takiej decyzji? Przecież my natychmiast byśmy się wyzbyli całego majątku i nie mielibyśmy nad produkcją i dostawami ciepła żadnej kontroli.

Prezydent podkreślił, że w projekcie modelu funkcjonowania elektrociepłowni w Olsztynie władze miasta przyjęły, iż spółki ciepłownicze pozostaną pod kontrolą miasta. Projekt, ze względu na swoją innowacyjność (rozwiązuje zarówno problem gospodarki odpadami, jak i problem zaopatrzenia miasta w ciepło), został wysoko oceniony przez ekspertów, również z trzech polskich ministerstw, ma zagwarantowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Jedynym „hamulcem” utrudniającym rozpoczęcie jego realizacji jest minister Jerzy Szmit. W praktyce niechętny projektowi stosunek ministra powoduje, że prezes kontrolowanego przez rząd Polskiego Funduszu Rozwoju nie decyduje się na podpisanie z Gminą Olsztyn przyrzeczonej już listem intencyjnym umowy wspierającej olsztyński projekt kwotą 105 milionów złotych.

- Faktycznym powodem braku umowy z Polskim Funduszem Rozwoju nie jest ocena merytoryczna naszego projektu, tylko ocena polityczna - stwierdził prezydent Grzymowicz. - Brak tej umowy nie jest jednak ostateczną przeszkodą do rozpoczęcia realizacji projektu. Jeżeli nie dojdzie do podpisania umowy z Polskim Funduszem Rozwoju, będziemy musieli poszukać innego partnera. Będzie to jednak rozwiązanie droższe niż to z udziałem środków PFR, co wpłynie na wyższą cenę ciepła.

Podczas konferencji prasowej prezydent Piotr Grzymowicz przekazał jeszcze wiele innych interesujących informacji związanych z wpływem polityki na realizację projektu budowy nowej elektrociepłowni w Olsztynie. Uważamy, że każdy, kto chce merytorycznie zabierać głos w tej sprawie, powinien zapoznać się z naszym nagraniem wideo z tej konferencji. Zachęcamy też do obejrzenia nagrania z konferencji prezesa Jerzego Szmita.

Z D J Ę C I A
F I L M Y
Komentarze [12]
~oj tam, oj tam / 2017-07-14 16:36
Po wystąpieniu p. Szmita widzę, że znów obowiązuję leninowska teza prymatu polityki nad ekonomią. Zresztą nie jest to jedyny przykład tego nawrotu.
~max / 2017-07-14 13:17
Oj Grzymowicz się zestrachał, tak szybko się odszczekał i konferencję zwołał ze swoim prezesikiem od biznesu. Mój Boże duży biznes mu koło nosa przechodzi, bo żeby się skichał to spalarni Szmit nie pozwoli zrobić :)
~Nie wierzę ratuszowi / 2017-07-14 12:32
Ukrycie oferty PGE przed mieszkańcami, jest skandalem. Budowa spalarni śmieci w tak małym mieście jest nieporozumieniem. Tym bardziej, że jak czytamy w lokalnej prasie odpady, które powstają w olsztyńskim ZGOK (tak, tak - odpady a nie żadne paliwo) - nie trafiają z Olsztyna do innych spalarni, cementowni - tylko do prywatnej firmy. Olsztyn wydał ogromne pieniądze na zakład do zagospodarowywania śmieci i co??? APEL DO MIESZKAŃCÓW: NIE POZWÓLMY NA WYRZUCANIE PUBLICZNYCH (NASZYCH) PIENIĘDZY NA NIEPRZEMYŚLANE INWESTYCJE!
~ręce opadają... / 2017-07-14 11:54
No tak, bo jak ktoś ma inne zdanie od jakiejkolwiek w danym czasie rządzącej partii (w tym wypadku Szmita i i PiS), to musi być klakierem tego drugiego (tu Grzymowicza), no bo przecież! Ludzie ogarnijcie się w końcu i przestańcie wreszcie, za przeproszeniem, srać we własne gniazdo. Prawda jest taka, ze sprawę ciepła trzeba w końcu załatwić i żadne wojenki sytuacji nie poprawią. MOIM ZDANIEM (i tylko moim, osobistym, przedsiębiorcy - NIE urzędnika) prezydent zaprezentował bardziej logiczne wystąpienie, odniósł się do kilku ważnych aspektów i dał mi do myślenia nad tą cała sprawą. Minister Szmit natomiast, odniosłem wrażenie, naciskał na to, że Grzymowicz nie chce rozmawiać. No jak widać na załączonych filmach, nie jest to zgodne z tym co zaprezentował jego oponent. Pytam się więc, czy nie jest to przypadkiem już zatarg na polu osobistym między tymi panami, skoro trwa to tak długo? A jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Kwestia jest tylko taka, gdzie trafią te wyciągnięte w tej sprawie z naszych portfeli.
~max / 2017-07-14 10:36
Trole Grzymowicza w akcji. Do roboty urzędasy a nie na fora! Mnie interesuje za ile dostarczą mi ciepło. I interesuje mnie aby na tym cieple zarabiała polska firma i wzmacniała polską gospodarkę. Interesuje mnie też żeby nie było spalarni, bo to najdroższy sposób przetwarzania odpadów na który wszyscy się zrzucimy i będziemy zrzucać przez najbliższe 30 lat. Zatem odpowiedź jest prosta. Projekt Szmita się opłaca.
~e2 / 2017-07-14 10:10
Grzymowicz będzie miał 40% udział w nowej spółce z PPP. I tak nie będzie miał nad nią kontroli!!!! Dlaczego manipuluje ludżmi? Z PGE można negocjować układ sił i nie wydając złotówki zapewnić ciepło w mieście. Jeśli ktoś nie widzi różnicy między wydaniem 350 mln z kasy miasta na projekt, którego nie będzie kontrolować - to dziękuję za takie biznesy. Jeśli ktoś nie widzi, że z biznesem Grzyma coś śmierdzi to znaczy że trzeba cofnąć się do podstawówki na matematykę.
~Olsztynianin 3 / 2017-07-13 22:52
Myślę, że Tokyo nie obejrzał filmów z obu konferencji prasowych, bo nazbyt wierzę w ludzką inteligencję żeby uwierzyć, że można dojść do takich wniosków po obejrzeniu tych relacji.
~Tokyo / 2017-07-13 21:39
Budowa spalarni śmieci sprytnie schowana i nie nazwana po imieniu. Do tego partnerstwo publiczno-prywatne i jeszcze ani słowa o tym, że pojawiła się nowa propozycja PGE... ciekawe, ciekawe. Mam nadzieję, że Rząd tym razem nie pozwoli na samowolkę. Brawo PiS.
~hmm... / 2017-07-13 20:44
Właśnie oglądam wideo i jakoś tak zgrzytnęło, jak p. Szmit uniknął odpowiedzi na pytanie dziennikarza o zagrożenie utraty kontroli nad ciepłownictwem po ewentualnym odsprzedaniu tej grupie (ok. 11 minuty filmu). Panie Szmit, cienko to coś wygląda, czyżby p. Grzymowicz jednak miał rację?
~Olsztynianin / 2017-07-13 19:52
Znam to porozumienie. Ale ono nie wyjaśnia niczego: bo nadal nie wiemy kto był inicjatorem tego porozumienia z listopada 2015 ? Chciałbym widzieć dokument, w którym MPEC jednoznacznie wypowiada współpracę. A wygląda na to, ze albo jest głęboko schowany albo NIE ISTNIEJE.
~olsztynianin 2 / 2017-07-13 19:05
1. Szanowny Olsztynianinie, piszesz, że chciałbyś "zobaczyć skan dokumentu, w którym Michelin (...) rezygnuje z dostarczania ciepła Olsztynowi." Nic prostszego - wystarczy wejść na stronę MPEC i tam w części poświęconej projektowi budowy elektrociepłowni znajdziesz to, co Cię tak interesuje. 2. Brawo "Olsztyn 24". Zamieścił po prostu relację filmową z obu konferencji po to, żeby każdy mógł wyrobić sobie zdanie w tej sprawie na podstawie faktów, a nie zmanipulowanych informacji lub tendencyjnych komentarzy.
~Olsztynianin / 2017-07-13 17:58
Jako mieszkanie Olsztyna mam prawo zobaczyć skan dokumentu, w którym Michelin sam z własnej woli rezygnuje z dostarczania ciepła Olsztynowi. Bo mam dziwne wątpliwości co do tego całego zamieszania. To chyba nic trudnego udostępnić nam mieszkańcom miasta (finansującym również inwestycję) ten jeden konkretny dokument!
Dodaj komentarz
Komentarze w Olsztyn24 pojawiają się po akceptacji moderatora.
Autor komentarza
Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami] - ochronie dóbr osobistych służą również pojęcia zniesławienia i zniewagi, które to działania są przestępstwami i popełnienie ich pociąga odpowiedzialność karną. Karane są one karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, w zależności od charakteru przestępstwa. Redakcja Olsztyn24 nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
Media społecznościowe
Olsztyn24 w Google+
R E K L A M A
Filmy wideo do artykułu
image galeria
Konferencja prasowa Jerzego Szmita - prezesa PiS w okręgu olsztyńskim

13-07-2017

image galeria
Konferencja prasowa Prezydenta Olsztyna ws. projektu budowy elektrociepłowni

13-07-2017

Podobne artykuły
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
Najczęściej czytane
Ostatnie komentarze
Najnowsze galerie
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pracuj.pl