Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A

Reklama w Olsztyn24

Telefon:
+48 604 194 990

Faks:
+48 089 677 65 75

E-mail:
redakcja@olsztyn24.com

Słowniczek pojęć reklamowych
Adres docelowy
Adres strony, do której kieruje reklama.

Adserwer
System umożliwiający zarządzanie emisją reklam oraz dostarczający statystyk kampanii reklamowych. Adserwer pozwala na monitorowanie i sprawdzanie skuteczności reklam i dostosowywanie emisji do potrzeb kampanii.

Baza danych
System organizowania informacji. Może przyjmować postać pojedynczego pliku lub zbiór plików z danymi oraz systemem dostępu, wyszukiwania i zarządzania zbiorem.

Capping
Limit liczby kontaktów z reklamą na jednego użytkownika; capping ustawiony na wartość 1 oznacza, że pojedynczy użytkownik zobaczy reklamę jeden raz podczas wizyty, wyższy capping oznacza maksymalną liczbę kontaktów.

Cookie
Plik zapisywany na dysku użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej, pozwalający na identyfikację tego użytkownika.

CPC (Cost Per Click)
Koszt uzyskania pojedynczego kliknięcia w nośnik reklamowy, obliczany jako stosunek liczby kliknięć w reklamę do kosztów całej kampanii.

CPM (Cost Per Mille)
Koszt emisji danej reklamy do tysiąca adresatów; przykładowo będzie to koszt 1 000 emisji billboardu, koszt wysłania 1000 maili reklamowych itp.

CTR (Click-Through Ratio)
Stosunek liczby kliknięć w reklamę do liczby jej wyświetleń, pokazujący skuteczność reklamy, podawany jako procent emisji zakończonych kliknięciem.

Domena
Unikalna nazwa, identyfikująca adres IP na serwerze DNS. Domena widoczna jest w adresie strony jako nazwa główna oraz rozszerzenie.

Emisja
Wyświetlenie kreacji reklamowej. Emisja zostanie zliczona, jeżeli wykonany zostanie skrypt badawczy umieszczony w kodzie reklamy.

Flash
Technologia opracowana przez firmę Macromedia pozwalająca na prezentację interaktywnych treści animowanych w Internecie, często wykorzystywana do produkcji reklam. W ramach nośnika reklamowego wykonanego we Flash standardowo zamieszcza się odsyłacz do strony z wtyczką flasha dla użytkowników, których przeglądarki nie mają jeszcze zainstalowanej tej technologii. Bez zainstalowanej wtyczki w aktualnej wersji nie nastąpi emisja reklamy.

Flat fee
Model emisji reklamy według czasu, niezależnie od ilości odsłon.

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
Protokół transferu danych, który określa w jaki sposób dane są formatowane, przesyłane i jakie akcje powinny podjąć serwery lub wyszukiwarki w odpowiedzi na odpowiednie komendy.

Internauta (użytkownik, czytelnik)
Osoba korzystająca z Internetu. W ujęciu statystycznym jest to osoba, która w danym okresie wstecz od daty badania dokonała przynajmniej jednej odsłony w Internecie.

IP (Internet Protocol)
Adres protokołu IP. Każdy podłączony do sieci komputer posiada unikalny adres IP. Adres ten zapisuje się jako cztery liczby z zakresu 0 do 255 oddzielone kropkami (np. 192.168.1.101).

Koszt za kliknięcie (CPC)
Kwota jaką reklamujący płaci gdy użytkownik kliknie w jego reklamę w systemie boksów w wyszukiwarkach.

Link (hiperlink, odnośnik, odsyłacz)
Element strony który po kliknięciu przekierowuje do konkretnego, zawartego w linku adresu. Linki mogą przekierowywać do innych miejsc w ramach tej samej strony oraz do innych stron, mogą uruchamiać aplikacje lub kierować do konkretnych plików na serwerach, umożliwiając ich pobranie.

Odsłona
Wyświetlenie strony użytkownikowi w wyniku zapytania skierowanego przez przeglądarkę.

Przeglądarka
Program do wyszukiwania i wyświetlania stron internetowych. Najpopularniejsze przeglądarki to Microsoft Internet Explorer, FireFox, Opera, Mozilla i Netscape Nawigator.

SOV (Share of Voice)
Procentowy udział liczby emisji do całkowitej liczby odłon strony, na której reklama się ukazuje; SOV=50% oznacza, że połowa wszystkich odsłon reklam na stronie należeć będzie do danego reklamodawcy.

Skrypt zliczający
Kod przeznaczony do umieszczania w kodzie kreacji i służący do zliczania emisji i kliknięć.

Sponsoring
Ekskluzywna forma promocji, polegająca na objęciu, na określony czas, patronatu nad serwisem lub jego częścią. Obecność sponsora zaznaczona jest w nagłówku serwisu oraz na specjalnie wydzielonych nośnikach, które emitowane są w trybie Flat Fee.

Strona WWW
Plik typu HTML umieszczony w sieci WWW. Posiada unikalny adres po którym jest lokalizowana przez przeglądarki.

System operacyjny
Podstawowe oprogramowanie pozwalające na korzystanie z komputera. Najpopularniejsze to systemy operacyjne z grupy Windows lub oparte na Unixie takie jak Linux.

URL (Uniform Resource Locator)
Adres internetowy w postaci ciągu znaków - np. http://www.olsztyn24.com/index.php.

R E K L A M A
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
Najczęściej czytane
Ostatnie komentarze
Najnowsze galerie
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.