Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A
Wydrukuj
AS | 2015-11-27 14:23 | Rozmiar tekstu: A A A

Park dobry dla przedsiębiorczych

Olsztyn24
Jeden z budynków OPNT w Olsztynie
Parki technologiczne są ukierunkowane na rozwój działalności przedsiębiorców wykorzystujących nowoczesne technologie. Skupiają firmy badawcze, stanowiące bazę dla innowacyjnych inicjatyw. W województwie warmińsko-mazurskim takie parki działają w Olsztynie, Elblągu i Ełku.

Koncepcja parków technologicznych powstała z potrzeby stworzenia nowatorskich rozwiązań, które powinny sprzyjać transferowi osiągnięć nauki i techniki ze sfery badawczo-rozwojowej do praktyki przemysłowej. Są nowoczesnymi instytucjami kreującymi terytorialne środowiska innowacyjne. Mają na celu rozwój przedsiębiorczości w sferze nauki i techniki. Oferują przedsiębiorcom również usługi doradztwa w zakresie rozwoju, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne. Należy mieć na uwadze, że kluczową rolę w tworzeniu i funkcjonowaniu parków technologicznych odgrywają silne ośrodki badawcze, a dzięki wsparciu władz lokalnych stają się impulsem w rozwoju poszczególnych regionów.

W województwie warmińsko-mazurskim działają obecnie trzy technoparki. Nowoczesne kompleksy zapewniają przedsiębiorcom możliwość dzierżawy wolnych obszarów i powierzchni biurowych, a także korzystania z infrastruktury oraz profesjonalnych usług doradczych oraz pomocy w pozyskaniu środków finansowych, w tym funduszy unijnych. Początkujący przedsiębiorcy bądź osoby, które myślą o własnym biznesie, mogą realizować swoje plany w Inkubatorach Przedsiębiorczości.
R E K L A M A
banner
- W najbliższych latach mamy do zainwestowania w rozwój Warmii i Mazur ponad 1,7 mld euro – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Gros tych środków przeznaczymy na wsparcie przedsiębiorczości, bo bez rozwoju gospodarczego, kształcenia fachowych kadr dla biznesu czy napływu kapitału z zewnątrz trudno liczyć na postęp. Parki technologiczne to ważny i doświadczony partner w działaniach służących gospodarce.

Parki Technologiczne z województwa warmińsko-mazurskiego współpracują nie tylko pomiędzy sobą, ale również z innymi jednostkami w całym kraju. W sierpniu 2014 roku dziewięć instytucji Polski Wschodniej podpisało w Ełku list intencyjny, deklarujący wzajemną współpracę przy realizacji wspólnych projektów w ramach perspektywy unijnej 2014-2020. List podpisały parki naukowo-technologiczne z Ełku, Elbląga, Olsztyna, Suwałk, Białegostoku, Puław, Lublina, Kielc i Rzeszowa. Zadeklarowały one wolę współpracy w zakresie wymiany informacji i innych działań mających na celu wzmocnienie efektywności i skuteczności usług świadczonych w regionach w zakresie wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Współpraca opiera się również na poszukiwaniu możliwych form współpracy w zakresie rozwoju i aplikowania do programów finansujących rozwój instytucji. Do tej pory odbyły się już dwie ogólnokrajowe konferencje z udziałem przedstawicieli poszczególnych technoparków.

To nie jedyne działania warmińsko-mazurskich jednostek. Na początku września 2015 roku w stolicy regionu został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, gminy Olsztyn, gminy miasta Elbląg oraz gminy miasta Ełk na rzecz stworzenia i rozwoju w regionie ekosystemu sprzyjającego powstawaniu oraz rozwijaniu innowacyjnych i technologicznych przedsiębiorstw typu startup.

Ekosystem to układ „wychwytujący” najlepsze pomysły z potencjałem na utworzenie przedsiębiorstw, składający się m.in. z instytucji otoczenia biznesu, uczelni, środowiska inwestorów i przedsiębiorców, ale też klimat sprzyjający kreatywności i rozwojowi przedsiębiorczości. Koordynatorami ekosystemu na Warmii i Mazurach będą parki naukowo-technologiczne w Olsztynie, Elblągu i Ełku, a w projekt zaangażowane są jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, instytucje naukowo-badawcze, doświadczeni przedsiębiorcy - jako eksperci i mentorzy, regionalne i lokalne agencje rozwoju, fundusze inwestycyjne, fundusze poręczeniowe i pożyczkowe, fundacje wspierające rozwój biznesu, inkubatory przedsiębiorczości. Parki wspólnie zbudują „Platformę Startową” dla nowych pomysłów biznesowych, która ma być kompleksowym programem rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up.

Wsparcie otrzymają pomysłodawcy (osoby fizyczne lub zespoły osób fizycznych), którzy nie ukończyli 35. roku życia, a przede wszystkim absolwenci szkół wyższych i studenci ostatnich lat studiów. Projekt „Platforma Startowa” jest realizowany w ramach działania 1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Pomoc dla nowych firm jest też przewidziana w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia Mazury 2014-2020. Na inkubowanie przedsiębiorstw (m.in. wynajem powierzchni w parkach technologicznych, usługi doradcze i szkoleniowe) przeznaczone są 24,4 mln euro, na projekty inwestycyjne - 10,8 mln euro, będzie też 10,9 mln euro na instrumenty finansowe (pożyczki, poręczenia kredytowe). O wsparcie na start będą mogły ubiegać się również osoby bezrobotne zainteresowane samozatrudnieniem. Na ten cel w RPO zarezerwowanych jest aż 28 mln euro.

Kontakt:

Elbląski Park Technologiczny
ul. Stanisława Sulimy 1
82-300 Elbląg
tel: +48 55 239 34 67
fax: +48 55 237 47 61
www.ept.umelblag.pl
e-mail: biuro@ept.umelblag.pl

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn,
tel. 89 612 05 00
fax. 89 612 05 12
www.opnt.olsztyn.pl
e-mail: sekretariat@opnt.olsztyn.pl

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku
ul. Podmiejska 5 19-300 Ełk
tel. +48 87 732 63 01 fax +48 87 732 63 20
www.technopark.elk.pl
e-mail: info@technopark.elk.pl

Przedsiębiorcom pomóc mogą także pracownicy:

» Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, którzy udzielą pomocy zarówno przedsiębiorcom, poszukującym nowych zagranicznych rynków zbytu, jak i inwestorom, zainteresowanym ulokowaniem tu biznesu; Eksperci COIE mogą przygotować m.in. dane o zagranicznych rynkach czy potencjalnych kontrahentach oraz  kompleksowe informacje, niezbędne do przeprowadzenia inwestycji w naszym województwie; więcej na stronie www.invest.warmia.mazury.pl lub pod numerem telefonu 89 512 51 70;

» Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, w ramach której funkcjonuje punkt kontaktowy sieci Enterprise Europe Network. Pracownicy WMARR pomagają w rozwijaniu potencjału eksportowego i zdolności innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw z naszego województwa; aby dowiedzieć się więcej sprawdź strony www.een.wmarr.olsztyn.pl oraz www.wmarr.olsztyn.pl.
AS
UWAGA: W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego z dniem 25 maja Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO) informujemy, że wyłączyliśmy możliwość komentowania artykułów w serwisie Olsztyn24. Wszystkie dotychczasowe komentarze wraz z danymi osobowymi komentujących - zostaną usunięte.
Osoby chcące wypowiedzieć się na prezentowane na naszych łamach tematy zapraszamy do komentowania na naszym profilu facebookowym oraz kanale YouTube.
Media społecznościowe
Olsztyn24 w Google+
R E K L A M A
Podobne artykuły
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
Najczęściej czytane
Najnowsze galerie
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pracuj.pl