Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A
Wydrukuj
d. | 2016-04-12 17:42 | Rozmiar tekstu: A A A

Oni są wspaniali!

Olsztyn24
Ignacy Błotniak (w środku) z II klasy Społecznego Gimnazjum 101 będzie reprezentował Olsztyn w Prudniku | Więcej zdjęć »
Ignacy Błotniak z II klasy Społecznego Gimnazjum 101 będzie reprezentował Olsztyn w krajowym etapie XXII edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Tę wiadomość przekazano dzisiaj (12.04) na olsztyńskiej gali konkursu, podczas której poznaliśmy miejskich „Wspaniałych”.

W tym roku zgłoszonych zostało blisko 70. uczniów olsztyńskich szkół. Spośród nich kapituła wybrała tych, których działania są najbardziej oryginalne, zaskakujące, najlepiej wpisujące się w założenia konkursu. Młodzież została wyróżniona w trzech kategoriach: grupowej oraz indywidualnych 10-13 lat i 14-19 lat.

Za ogólnopolską część konkursu odpowiada Fundacja Świat na Tak. Pomysł na przedsięwzięcie jest prosty.
R E K L A M A
banner
- Każde miasto dokonuje wyboru, a następnie przedstawia całej Polsce, w eliminacjach ogólnopolskich, swoją wspaniałą młodzież - wyjaśnia Monika Michniewicz z Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Olsztyna. - To młodzi ludzie, zwyczajni, ale gotowi uśmiechnąć się życzliwie do innego człowieka, wytrwale dążący do celu, nawet „pod wiatr”.

Stolicę województwa podczas ogólnopolskich zmagań będzie reprezentować Ignacy Błotniak z II klasy Społecznego Gimnazjum 101.

- Mam takie poczucie, że jeśli tylko mogę, to powinienem - mówi Ignacy. - Zawsze oczywiście chcę znać cel swojej pracy, ale z reguły jestem chętny do wolontariatu. I w ogóle nie oczekuję wdzięczności. Nagrody nie są żadnym celem, choć takie wydarzenia, jak dzisiejsze, są miłe.

Olsztyńskimi „Wspaniałymi” 2016 roku zostali:

» Kategoria Indywidualna (10-13 lat):

* Wiktoria Maksymiuk (V klasa Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie) - osoba pilna, systematyczna i zdyscyplinowana oraz skromna, a także bardzo uczynna koleżanka. Chętnie poświęca swój czas innym i angażuje się w życie szkoły, parafii, osiedla oraz miasta. Bierze udział w wielu imprezach charytatywnych i kiermaszach, reprezentuje szkołę w licznych konkursach, zdobywając wyróżnienia i nagrody. Występuje podczas koncertów organizowanych na rzecz parafian i mieszkańców Olsztyna, gra w przedstawieniach, bierze udział w
zbiórkach żywności organizowanych przez Caritas. Należy do Zespołu „Dziecięce Niebo” i bardzo aktywnie angażuje się we wszystkie  poczynania zespołu. Co roku bierze udział (zazwyczaj śpiewa i tańczy) w imprezach organizowanych w szkole na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest dumą swojej szkoły, osobą życzliwą, pracowitą i otwartą. Swoim zaangażowaniem wyróżnia się wśród rówieśników i jest dla nich wzorem do naśladowania.

» Kategoria Indywidualna (14-19 lat):

* Ignacy Błotniak będzie reprezentował Olsztyn na arenie ogólnopolskiej (II klasa Społecznego Gimnazjum 101 w Olsztynie) - od dwóch lat pełni funkcję gospodarza klasy i jest aktywnym członkiem samorządu uczniowskiego. Od najmłodszych lat aktywnie uczestniczy oraz zachęca innych do uczestnictwa w akcjach organizowanych corocznie na terenie szkoły i miasta. Od 2016 roku jest wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest również aktywnym członkiem Szkolnego Koła Caritas, gdzie wspólnie z kolegami i koleżankami kwestował na rzecz Olsztyńskiego Hospicjum Domowego, organizując paczki mikołajowe dla najmłodszych podopiecznych. W zeszłym   roku swoją pracą i zaangażowaniem wspierał budowę pierwszego w województwie Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. W ramach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka dwukrotnie zorganizował w szkole Maraton Pisania Listów dla Amnesty International.   Samodzielnie nawiązał kontakt z osobami odpowiedzialnymi za to przedsięwzięcie oraz zadbał o wszelkie niezbędne materiały. W 2015 roku napisał i wypromował w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego projekt pod nazwą: „Darmowa wypożyczalnia rowerów”. Z pomocą przyjaciół i rodziny zorganizował aktywną kampanię, podczas której namawiał mieszkańców do głosowania. Osiągnięcia Ignacego oraz jego zaangażowanie społeczne i postawa wolontariusza sprawiają, że jest on wzorem do naśladowania dla rówieśników oraz młodszych koleżanek i kolegów.

* Michał Jelewski (III klasa Gimnazjum nr 8 w Olsztynie) - wolontariusz Szkolnego Koła Caritas, uczestnik i organizator zbiórek żywności oraz pieniędzy dla osób starszych, chorych i potrzebujących. Osoba bardzo zaangażowana w tworzenie wolontariatu hospicyjnego na rzecz Hospicjum Domowego Caritas poprzez udział w licznych konkursach, przemarszach, festynach i innych inicjatywach. Na co dzień interesuje się modelarstwem, sztuką, informatyką oraz językiem angielskim, odnosząc sukcesy w testach i konkursach z tego przedmiotu. Michał jest osobą wytrwałą, pracowitą i wrażliwą na krzywdę i cierpienie innych ludzi.

* Klaudia Szmigiel (III klasy Gimnazjum nr 13 w Olsztynie) - bardzo aktywnie uczestniczy w działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu w swojej szkole, gdyż wolontariat jest jej pasją. Z wielkim zaangażowaniem bierze udział w zbiórkach dobroczynnych, kiermaszach i akcjach wolontarystycznych organizowanych w szkole i poza nią. Chętnie poświęca swój wolny czas na pomoc potrzebującym i niepełnosprawnym. Klaudia jest osobą życzliwą, aktywną, odpowiedzialną, doskonale działającą w grupie i posiadającą wysokie poczucie empatii.

* Barbara Bladowska (III klasa Gimnazjum nr 5 w Olsztynie) - od kilku lat pracuje jako wolontariuszka, kocha zwierzęta i chętnie angażuje się w pomoc na ich rzecz poprzez zbiórki karmy oraz innych niezbędnych rzeczy dla schronisk. Jest wolontariuszką Banku Żywności i od lat uczestniczy w każdej zbiórce żywności w sklepach na terenie miasta. Uczestniczyła również w zbiórkach wspierających ludzi potrzebujących na terenie swojej szkoły, takich jak „Szlachetna Paczka” czy „Siatka Miłosierdzia”. Była również zaangażowana w pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy. Basia jest osobą radosną, dowcipną, bardzo lubianą i zawsze gotową do pomocy innym ludziom.

* Małgorzata Kocenko (III klasa Gimnazjum nr 5 w Olsztynie) - od lat jest wolontariuszką Banku Żywności, zaangażowana w liczne zbiórki i akcje charytatywne na terenie swojej szkoły oraz miasta. Zawsze chętna do pomocy ludziom i zwierzętom. Bardzo zaangażowana w działalność na rzecz Schroniska w Tomarynach. Uważa, że wdzięczność zwierząt i uśmiech na twarzach ludzi, którym pomaga, jest bezcenna i daje największą satysfakcję. Promuje szkołę w licznych konkursach, zawodach, śpiewa w chórze, prowadzi liczne zajęcia z   profilaktyki zdrowia i zdrowego żywienia wśród młodzieży. Po lekcjach spotyka się z grupą młodzieży i doskonali umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy.

* Magdalena Świderska (III klasa II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie) - potrzebę pomocy zaszczepiło w niej przede wszystkim harcerstwo oraz mama, która zawsze tłumaczyła jak ważna jest pomoc innym ludziom. Od wielu lat jest drużynową 10 Olsztyńskiej Gromady Zuchowej. Poświęca się z wielkim oddaniem pracy z najmłodszą częścią członków ZHP czyli zuchami. Prowadzi ciekawe i pełne pomysłów zajęcia, angażuje do pracy nie tylko dzieci, ale także ich rodziców, organizuje wyjazdy, biwaki i obozy dla dzieci. Mimo młodego wieku jest wzorem do naśladowania dla młodzieży, której jest liderem. Magda brała udział w tegorocznej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczestniczka Olimpiady „Zwolnieni   z   teorii”, była członkiem grupy mającej zachęcać młodzież do czytania lektur i książek. Projekt ten zyskał miano najlepszego projektu kulturalnego w Polsce i był drugim najlepszym projektem w naszym województwie.

Członkowie Komitetu postanowili przyznać szczególne wyróżnienie:

* Julii Moszczyńskiej (III klasa Gimnazjum nr 5 w Olsztynie) - Julia to osoba bardzo aktywna, podejmująca wiele inicjatyw w ramach wolontariatu oraz uczestnicząca w wielu akcjach na rzecz innych. W ciągu trzech lat nauki Julia brała udział we wszystkich zbiórkach żywności organizowanych przez Bank Żywności. Jest wolontariuszką Caritas, organizowała na terenie szkoły akcję zbiórki rzeczy dla uchodźców, zbierała pieniądze na koncercie zorganizowanym na rzecz rodaków z Ukrainy. Koordynowała w szkole akcję „Siatka Miłosierdzia” oraz brała udział w akcji „Szlachetna Paczka”. Nie jest jej obojętny los zwierząt, uczestniczyła w Biegu  na Sześć Łap w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie i Tomarynach oraz przeprowadziła w szkole zbiórkę na rzecz schroniska. Uczennica promuje zdrowy tryb życia, jest autorką prezentacji o zdrowym żywieniu, w szkole Podstawowej nr 10 w Olsztynie przeprowadziła zajęcia dla uczniów na temat zdrowego trybu życia. Julia reprezentuje szkołę w licznych konkursach i zawodach pierwszej pomocy, przez kilka lat śpiewała w chórze szkolnym. Ciągle szuka możliwości pomocy, chce zostać wolontariuszką w Domu Pomocy Społecznej „Laurentius”. Jest wzorową uczennicą, zawsze taktowną i wrażliwą na los innych ludzi oraz zwierząt, zaś wszystko czego się podejmuje, robi z wielką radością i ogromnym zaangażowaniem.

» Kategoria Grupowa:

* Uczniowie Zespołu Szkól Samochodowych w Olsztynie - grupę reprezentują członkowie Prezydium Samorządu Uczniowskiego,  którzy od kilku lat podejmują różnorodne działania wolontarystyczne na rzecz społeczeństwa i środowiska. Swoją postawą i zaangażowaniem w pomoc innym ludziom wzbudzają szacunek i podziw różnych grup społecznych. Są inicjatorami licznych akcji charytatywnych podejmowanych w szkole, aktywnie uczestniczą w Ogólnopolskich Olimpiadach Specjalnych w kategorii drużyn  zunifikowanych z młodzieżą z upośledzeniem umysłowym. Biorą udział Mistrzostwach Pierwszej Pomocy, wykazując się umiejętnościami przydatnymi w sytuacjach zagrożenia życia. Część grupy honorowo oddaje krew, zachęcając do tego innych uczniów. Wielu z kandydatów aktywnie uczestniczy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz jest współtwórcami programu profilaktycznego szkoły i inicjatorami akcji „Walczymy z nałogami”. Uczniowie zachęcają również swoich rówieśników do aktywnego i zdrowego trybu życia poprzez uprawianie sportu i reprezentowanie swojej szkoły w licznych zawodach sportowych. To oni byli inicjatorami założenia w szkole Klubu Kibica.

* Szkolne Koło Wolontariatu ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego - opiekunem koła jest Urszula Farmus. Grupa wolontariuszy, która przyjęła nazwę „Ślady”, działa w ramach organizacji pozarządowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Normalizacji Życia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Olsztynie. Wspiera ją młodzież Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, od 11 lat podejmując szereg działań mających na celu pomoc i wsparcie słabszych i potrzebujących. Wolontariusze włączają się w szereg akcji takich jak: „Góra grosza”, „Zabawka dla dzieci hospitalizowanych”, „Sprzątanie Świata”, „Wspieramy bezdomne zwierzęta”, „Zbieramy   makulaturę i nakrętki”, „Zbiórka żywności” czy „Wspieramy przedszkola”. Wolontariusze systematycznie wspierają również działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 9 w Olsztynie, wykonując prace rękodzielnicze, które przeznaczane są na nagrody za czytelnictwo w bibliotece. W ramach akcji „Pamiętajmy o grobach walczących żołnierzy” wolontariusze przygotowują wiązanki kwiatów oraz pozyskują pieniądze na zakup zniczy, aby w ten sposób uczcić pamięć poległych żołnierzy. Powszechnie przyjęła się opinia, że osoby   niepełnosprawne potrzebują pomocy i nieustannie korzystają ze wsparcia otoczenia. Niepełnosprawni jednak również lubią pomagać i wspierać innych. Niesienie pomocy daje im poczucie, że jest się komuś potrzebnym.

To już XXII edycja Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Bierze w nim udział 85 miast. Tegoroczny finał odbędzie się w połowie czerwca w Prudniku.

Z D J Ę C I A
F I L M Y
G A L E R I A
UWAGA: W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego z dniem 25 maja Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO) informujemy, że wyłączyliśmy możliwość komentowania artykułów w serwisie Olsztyn24. Wszystkie dotychczasowe komentarze wraz z danymi osobowymi komentujących - zostaną usunięte.
Osoby chcące wypowiedzieć się na prezentowane na naszych łamach tematy zapraszamy do komentowania na naszym profilu facebookowym oraz kanale YouTube.
Media społecznościowe
Olsztyn24 w Google+
R E K L A M A
Galeria zdjęć do artykułu
Filmy wideo do artykułu
image galeria
XXII Gala „Ośmiu Wspaniałych”

12-04-2016

Podobne artykuły
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
Najczęściej czytane
Najnowsze galerie
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pracuj.pl