Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A
Wydrukuj
Łukasz Czarnecki-Pacyński | 2017-08-23 20:23 | Rozmiar tekstu: A A A

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-20 na Warmii i Mazurach

Olsztyn24
Briefing poświęcony realizacji POPŻ na Warmii i Mazurach (fot. Dariusz Klimek - wszystkie) | Więcej zdjęć »
Sto dziewięć gmin Warmii i Mazur korzysta z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, plasując nasze województwo na pierwszym miejscu w kraju. Wartość pomocy żywnościowej w podprogramie 2016 na terenie naszego regionu to ponad 21 milionów zł. W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się dzisiaj (23.08) briefing poświęcony realizacji POPŻ w naszym województwie.

„Unia i państwa członkowskie wyznaczyły sobie cel, jakim jest zmniejszenie do roku 2020 o co najmniej 20 milionów liczby osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym.” - czytamy w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Te negatywne zjawiska występują przy tym w Unii nierównomiernie, a ich nasilenie jest różne w poszczególnych państwach członkowskich.

- Warmia i Mazury aktywnie włączają się w realizację POPŻ - poinformował gospodarz spotkania w Urzędzie Wojewódzkim, wicewojewoda Sławomir Sadowski. Na jego zaproszenie wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji realizującej POPŻ w Polsce - Agencji Rynku Rolnego: Wojciech Boguta - dyrektor Biura Wsparcia Komunikacji ARR w Warszawie, oraz Dariusz Wasiela - dyrektor Oddziału Terenowego ARR w Olsztynie. Obecny był także przedstawiciel jednej z organizacji partnerskich w tym projekcie, dyrektor Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie ks. Paweł Zięba.
R E K L A M A
banner
POPŻ jest w 85-ciu procentach finansowany ze środków Unii Europejskiej a kryteria możliwości skorzystania z niego zostały określone w stosunku do kryteriów pomocy społecznej każdego z państw - beneficjentów. Jak wyjaśnił dyrektor Boguta: „Od 2017 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni funkcję Instytucji Zarządzającej projektem w Polsce, podniosło kryterium ze 150% na 200% dochodu uprawniającego do skorzystania z pomocy opieki społecznej, żeby była większa dostępność tego programu dla osób, które dotychczas nie mogły z takiego wsparcia skorzystać”. O pomoc z POPŻ mogą zatem ubiegać się osoby, których dochód netto nie przekracza 1268 zł w przypadku osoby samotnej oraz 1028 zł w przypadku osoby żyjącej w rodzinie.

Instytucją, która realizuje program w Polsce jest Agencja Rynku Rolnego. Współpracuje przy tym z organizacjami partnerskimi: Caritas Polska, Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Jak wyjaśnił Dariusz Wasiela, dyrektor Oddziału Terenowego ARR w Olsztynie: „W naszym województwie ta pomoc trafia do ponad dziewięćdziesięciu czterech tysięcy jego mieszkańców. W ciągu roku 2017 udostępniono im ponad 4600 ton produktów żywnościowych. Z tego 4,5 tysiąca ton trafiło do beneficjentów projektu z magazynów zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.” Chodzi tu o magazyny firm produkujących żywność, które wygrały przetargi ogłoszone przez OT ARR w Olsztynie w ramach POPŻ.

Jak informuje Dariusz Wasiela, na realizację POPŻ w Polsce w latach 2014-20 Komisja Europejska przekazała 557 milionów Euro. Z tego 85% to są środki stricte unijne, a pozostałe 15% pochodzi z budżetu naszego państwa. Ze 116 gmin Warmii i Mazur z programu POPŻ korzysta 109, czyli 94%.

- Od ubiegłego roku dysponujemy też szerszą paletą produktów. Do poczciwych warzyw, owoców, cukru, sera, makaronu i ziemniaków doszły jeszcze filety z makreli, szynka drobiowa i olej rzepakowy. Gama produktów jest dość szeroka, natomiast wartość pomocy żywnościowej w podprogramie 2016 rozdystrybuowanej na terenie naszego województwa to dokładnie 21 216 211,15 zł. 93% gmin korzysta i stąd mamy najlepszy wynik w kraju. A to świadczy o tym, że współpraca pomiędzy nami, Urzędem Wojewódzkim i organizacjami partnerskimi jest wręcz wzorowa - mówi Wasiela.

POPŻ przewiduje możliwość przekazania jednemu beneficjentowi do 50 kg żywności. Oprócz tego realizatorzy projektu zapraszają też na warsztaty towarzyszące, służące wzmocnieniu samodzielności uczestników programu, podczas których poznają oni tajniki sztuki przygotowywania posiłków, zdrowego odżywiania się oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności.

W kraju z POPŻ korzysta 2247 gmin. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy /program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/ oraz Agencji Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl/wsparcie-konsumpcji/pomoc-zywnosciowa.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z POPŻ powinny udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej, wydającej żywność: Caritas, Bank Żywności lub PCK.

Osoby, które nie kwalifikują się do skorzystania z POPŻ nie zostaną też pozbawione pomocy. Ksiądz Paweł Zięba zaprasza zainteresowanych do placówek Caritasu, gdzie mogą otrzymać bezpłatne posiłki oraz paczki żywnościowe.

Jak napisano w cytowanym wyżej Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy: „W 2011 r. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym była zagrożona niemal jedna czwarta ludności zamieszkałej w Unii (119,82 mln), czyli o blisko 4 mln więcej niż w poprzednim roku.” I dlatego powołany do życia Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym „powinien zwiększyć spójność społeczną, przyczyniając się do ograniczenia skali ubóstwa w Unii poprzez wspieranie systemów krajowych świadczących pomoc inną niż finansowa, aby wpływać na zmniejszenie niedoboru żywności i poważnej deprywacji materialnej lub przyczyniać się do włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących. Powinien też wpływać na zmniejszenie najcięższych form ubóstwa, które najszybciej skutkują wykluczeniem społecznym, takich jak bezdomność, ubóstwo wśród dzieci i niedobór żywności.”

Łukasz Czarnecki-Pacyński

Z D J Ę C I A
Komentarze [0]
Nikt nie skomentował jeszcze tego artykułu...
Będziesz pierwszy?
Dodaj komentarz
Komentarze w Olsztyn24 pojawiają się po akceptacji moderatora.
Autor komentarza
Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami] - ochronie dóbr osobistych służą również pojęcia zniesławienia i zniewagi, które to działania są przestępstwami i popełnienie ich pociąga odpowiedzialność karną. Karane są one karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, w zależności od charakteru przestępstwa. Redakcja Olsztyn24 nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
Media społecznościowe
Olsztyn24 w Google+
R E K L A M A
Podobne artykuły
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
Najczęściej czytane
Ostatnie komentarze
Najnowsze galerie
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pracuj.pl