Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A
Wydrukuj
MBM | 2016-11-16 22:41 | Rozmiar tekstu: A A A

Spółdzielnie socjalne szansą na aktywizację społeczną i zawodową

Olsztyn24
Posiedzenie zespołów do spraw ekonomii społecznej Miasta Olsztyna i Powiatu Olsztyńskiego | Więcej zdjęć »
Rola i znaczenie spółdzielni socjalnych oraz planowana nowelizacja ustawy o ekonomii społecznej były tematami posiedzenia Zespołów do spraw Ekonomii Społecznej Miasta Olsztyna i Powiatu Olsztyńskiego.

W spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób, wśród nich dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Andżelika Wardęga, nie zabrakło też przedstawicieli samorządów w osobach z-cy prezydenta Olsztyna Jarosława Słomy, z-cy burmistrza Dobrego Miasta Beaty Harań, członka Zarządu Powiatu w Olsztynie Wojciecha Rucińskiego, pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej, z-cy dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego Doroty Solnickiej i dyrektor MOPS w Olsztynie Elżbiety Skaskiewicz.

Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myśli nad możliwościami ułatwienia spółdzielniom socjalnym ich funkcjonowania.
R E K L A M A
banner
– Obecnie obowiązuje jednorazowe wsparcie na podjęcie działalności. My z kolei rozważamy wsparcie 6 razy wyższe, a także objęcie nim osób poniżej 30 i powyżej 50 roku życia, refundację składek na wzór wsparcia pomostowego, możliwość łączenia spółdzielni w konsorcjum z myślą o zwiększeniu konkurencyjności przy procedurze zamówień publicznych, obniżenie składki na PFRON, zwolnienie z opłat do KRS. Przewidujemy też poszerzenie katalogu uprawnionych do prowadzenia spółdzielni o osoby ubogie, z zaburzeniami, być może opiekunów dzieci z niepełnosprawnością przy jednoczesnym zachowaniu uprawnień do świadczeń, by pozwolić rodzicom korzystającym z zasiłku pielęgnacyjnego na aktywność zawodową – wyliczała założenia do nowego kształtu ustawy przedstawicielka MRPiPS Andżelika Wardęga.

Zdaniem dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego, praca w spółdzielniach socjalnych jest szansą na aktywizację społeczną i zawodową.

– Obecnie na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego w spółdzielniach socjalnych wspieranych w ramach środków Funduszu Pracy znalazło zatrudnienie 79 osób. Prowadzą działalność w zakresie usług budowlanych, gastronomicznych, reklamowych, artystycznych, opiekuńczych, sprzątania i naprawy samochodów – mówiła Krystyna Dudzińska. Dyrektor odniosła się też krytycznie do obowiązujących rozwiązań prawnych. – Problemem jest wymóg zgłoszenia 5 osób do założenia spółdzielni, a także brak wsparcia pomostowego. Pomocne byłyby też refundacje w okresach miesięcznych.

Jedną ze zmian rozważanych przez Ministerstwo w kontekście nowelizacji ustawy jest wprowadzenie możliwości odbywania praktyk zawodowych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej. Również zdaniem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, WTZ-y nie są obecnie wystarczająco wykorzystane.

– W Polsce wskaźnik zatrudnienia osób po WTZ-ach  jest znikomy. Wzorcowy model powinien wyglądać tak, jak w Biskupcu. Tu funkcjonuje prowadzony przez stowarzyszenie zakład aktywizacji osób niepełnosprawnych, czyli wsparcie jest kompleksowe, zaczyna się od edukacji, poprzez przygotowanie do pracy, a w końcu do samego zatrudnienia – powiedział Arkadiusz Paturej.

W trakcie posiedzenia poruszony został temat wspierania podmiotów ekonomii społecznej. Tym zajmuje się m.in. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP.

– Stowarzyszenie funkcjonuje już 15 lat. Współpracujemy z 5 zespołami ds. Ekonomii Społecznej, 2 powiatowymi międzysektorowymi partnerstwami na rzecz ES, wspieramy organizacyjnie Regionalny Spółdzielczy Związek Rewizyjny i ponad 20 spółdzielni socjalnych oraz 9 grup założycielskich. Prowadzimy zajęcia wspierające inicjatywy młodzieży i zajęcia z zakresu przedsiębiorczości społecznej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – wyliczał prezes Dariusz Węgierski.

Głównym celem wszystkich działań ma być tworzenie miejsc pracy. Jak zapowiada szefowa Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki działaniom resortu ponad 2 tysiące podmiotów ma skorzystać ze wsparcia resortu, powstanie też 1200 nowych miejsc pracy. Tymczasem do końca stycznia 2017 r. Ministerstwo planuje zakończyć opracowanie wstępnych założeń nowelizacji ustawy o sferze ekonomii społecznej, które następnie mają być poddane do konsultacji społecznej. W przyszłym roku resort planuje też uruchomienie procedury konkursowej na tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów i franczyz, a także na budowę i rozwój istniejących znaków jakości oraz działania wspierające edukację na rzecz ekonomii społecznej.

Z D J Ę C I A
UWAGA: W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego z dniem 25 maja Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO) informujemy, że wyłączyliśmy możliwość komentowania artykułów w serwisie Olsztyn24. Wszystkie dotychczasowe komentarze wraz z danymi osobowymi komentujących - zostaną usunięte.
Osoby chcące wypowiedzieć się na prezentowane na naszych łamach tematy zapraszamy do komentowania na naszym profilu facebookowym oraz kanale YouTube.
Media społecznościowe
Olsztyn24 w Google+
R E K L A M A
Podobne artykuły
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
Najczęściej czytane
Najnowsze galerie
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pracuj.pl