Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A
Wydrukuj
D./Karol Głębocki | 2017-03-03 18:06 | Rozmiar tekstu: A A A

Umowa na realizację węzła Pieczewo podpisana

Olsztyn24
Podpisanie umowy w olsztyńskiej siedzibie GDDKiA | Więcej zdjęć »
W olsztyńskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisano dzisiaj (3.03) aneks do umowy na budowę obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51 (zad. 2). Aneks ten dotyczy udzielenia zamówienia uzupełniającego na budowę węzła Pieczewo w ciągu obwodnicy Olsztyna. Węzeł ma powstać za kwotę 97,2 mln zł do 15 czerwca 2019 roku.

Zamówienie uzupełniające obejmuje wybudowanie elementów węzła Pieczewo w ciągu S51 (pełna koniczyna) nie objętych zamówieniem podstawowym oraz jego połączenie z istniejącą drogą krajową nr 53. W ramach zamówienia wykonawca dokona też niezbędnych zmian projektowych w stosunku do wcześniej opracowanej i zatwierdzonej decyzją ZRID dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności powiązania obwodnicy z realizowanym przez miasto projektem budowy nowego przebiegu ulicy Pstrowskiego oraz z potrzeby dostosowania parametrów węzła do klasy S (drogi ekspresowej).

Szczegółowy zakres zadania obejmuje budowę 8. łącznic węzła o łącznej długości 2,5 km, odcinka drogi krajowej 53 o długości około 2,3 km od miejsca styku zadań GDDKiA i Miasta Olsztyna do istniejącej drogi krajowej 53. Powstaną też 2 obiekty mostowe, w tym jeden w ciągu nowego przebiegu dk 53 i jeden w ciągu drogi powiatowej, rondo turbinowe na połączeniu istniejącej dk 53 z nowym przebiegiem dk 53 oraz drogi zbiorcze i dojazdowe zapewniające połączenie z siecią dróg lokalnych o łącznej długości 1,3 km.
R E K L A M A
banner
Węzeł Pieczewo stanowi powiązanie drogi krajowej nr 53 oraz południowo-wschodniej części Olsztyna z S51 i dk16. Realizacja tego węzła nie została pierwotnie ujęta w procedurze wyboru wykonawcy robót dla odcinka obwodnicy w ciągu S51, ponieważ nieznany był termin realizacji powiązań komunikacyjnych miasta z węzłem Pieczewo. Na dzień ogłoszenia przetargu istniało realne zagrożenie, że do czasu zakończenia budowy nie będzie w tym miejscu połączenia obwodnicy z układem dróg w mieście, co wpłynie na niepełne wykorzystanie węzła. Węzeł Pieczewo nie został więc objęty zamówieniem. Zrealizowany miał zostać jednak wiadukt w ciągu obwodnicy, który jest elementem węzła. Natomiast dk 53 nie posiadałaby połączenia z obwodnicą do czasu budowy węzła Pieczewo i przebiegałaby wiaduktem nad obwodnicą.

Wraz z postępem prac nad nowym przebiegiem ulicy Pstrowskiego w Olsztynie i wyborem wykonawcy tego zadania, GDDKiA przystąpiła do procedury udzielenia zamówienia na wykonanie węzła Pieczewo. Przepisy przejściowe do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przewidują udzielenie zamówienia uzupełniającego (stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia) w trybie dokonania zmiany umowy z dotychczasowym wykonawcą. GDDKiA po przeprowadzeniu procedury negocjacyjnej udzieliła zamówienia wykonawcy obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi S51, firmie Budimex SA.

Z D J Ę C I A
F I L M Y
Komentarze [0]
Nikt nie skomentował jeszcze tego artykułu...
Będziesz pierwszy?
Dodaj komentarz
Komentarze w Olsztyn24 pojawiają się po akceptacji moderatora.
Autor komentarza
Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami] - ochronie dóbr osobistych służą również pojęcia zniesławienia i zniewagi, które to działania są przestępstwami i popełnienie ich pociąga odpowiedzialność karną. Karane są one karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, w zależności od charakteru przestępstwa. Redakcja Olsztyn24 nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
Media społecznościowe
Olsztyn24 w Google+
R E K L A M A
Filmy wideo do artykułu
image galeria
Konferencja prasowa w GDDKiA [3.03.2017]

03-03-2017

Podobne artykuły
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
Najczęściej czytane
Ostatnie komentarze
Najnowsze galerie
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pracuj.pl