Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A
Wydrukuj
Łukasz Czarnecki-Pacyński | 2017-04-20 10:57 | Rozmiar tekstu: A A A
W Olsztynie obradował Konwent UWM

W trosce o przyszłość Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Olsztyn24
Posiedzenie Konwentu UWM i Senatu UWM odbyło się w Centrum Konferencyjno-Ekspozycyjnym Stara Kotłownia | Więcej zdjęć »
Obradujący w środę (19.04) Konwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przyjął dwa ważne dla przyszłości uczelni stanowiska: w sprawie utworzenia Collegium Medicum na Wydziale  Nauk Medycznych oraz w sprawie ratowania zabytków w regionie.

Konwent UWM jest, zgodnie ze Statutem tej uczelni, organem opiniodawczo-doradczym rektora, powoływanym na jego wniosek przez Senat UWM. W skład tego ciała mogą wchodzić przedstawiciele organów państwowych i samorządowych oraz innych instytucji i organizacji. W Konwencie UWM obecnej kadencji (2016-20) zasiadają, oprócz marszałka naszego województwa i wojewody warmińsko-mazurskiego, także szefowie placówek naukowych, prezydenci miast, parlamentarzyści, biznesmeni oraz Arcybiskup Metropolita Warmiński. Posiedzenia konwentu odbywają się przynajmniej raz w roku i są zwoływane przez przewodniczącego z jego inicjatywy lub na wniosek rektora albo senatu.

19 kwietnia przewodniczący Konwentu UWM, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, zwołał posiedzenie w związku z pilną potrzebą dyskusji nad projektami badawczymi realizowanymi przez UWM wspólnie z podmiotami zewnętrznymi, programem rozwoju Collegium Medicum oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, a także przyjęcia stanowiska w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur.
R E K L A M A
banner
Obrady rozpoczęła prezentacja projektów badawczych realizowanych przez UWM z udziałem podmiotów zewnętrznych, którą  przedstawił prorektor UWM ds. nauki, prof. Jerzy Jaroszewski. Łączna wartość 129 tego rodzaju projektów badawczych, realizowanych obecnie przez naukowców uczelni, wynosi 51,3 mln zł. Finansują je: Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Europejska. Poza tym naukowcy UWM współpracują z różnymi firmami komercyjnymi, w tym m.in. opracowują dla Gospodarstwa Ogrodniczego w Łęgajnach modułowy system zarządzania produkcją w oparciu o sztuczną inteligencję.

Profesor Jaroszewski poinformował także, że w trzecim tygodniu października rozpocznie zajęcia Szkoła Biznesu UWM - pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w skali kraju. Do udziału w zajęciach szkoły będą zapraszani wyróżniający się studenci, którym przyda się na życiowym starcie wiedza o prawidłach rządzących biznesem. Wtedy mają szansę szybko zdobyć niezależność na rynku pracy. Jak zauważył prof. Jaroszewski: „tak rozkwitła Norwegia” i te dobre, skandynawskie wzorce posłużą teraz w tym unikalnym w skali kraju projekcie UWM. Szkoła stawia sobie ambitne cele:

• połączenie nauki o biznesie z kulturą biznesu, ekologią, oraz współczesną myślą zrównoważonego rozwoju.
• zaangażowanie w edukację i rozwój liderów innowacyjności i przedsiębiorczości.
• przygotowanie słuchaczy do sukcesu zawodowego poprzez połączenie nauki w formie warsztatów i pracy nad projektami biznesowymi wraz z praktyką gospodarczą.
• osiągnięcie miana lidera edukacji biznesowej dzięki ciągłemu dostosowywaniu programów i metod nauczania do zmieniającego się otoczenia gospodarczego.

Potem zabrał głos prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów UWM, który przedstawił plan uruchomienia na uczelni, wzorem Politechniki Poznańskiej, Wrocławskiej i Śląskiej, tzw. kształcenia dualnego. Olsztyńska uczelnia jest pierwszym w kraju klasycznym uniwersytetem, który wprowadza tego rodzaju formę kształcenia studentów, polegającą na tym, że student przechodzi kształcenie zawodowe teoretyczne w szkole oraz kształcenie zawodowe praktyczne u pracodawcy. We współpracy z koncernami Michelin Polska i Tetra Pak Obram uniwersytet planuje uruchomić kierunki: mechanika i budowa maszyn, mleczarstwo, inżynieria przetwórstwa żywności oraz inżynieria i zarządzanie produkcją.

Członek Konwentu UWM Dariusz Piotr Bonisławski – wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział Warmińsko-Mazurski przedstawił plany zorganizowania na UWM światowego zjazdu nauczycieli polonijnych oraz letnich turnusów szkoleniowych dla polskiej młodzieży ze Wschodu.

Po raz piąty odbędzie się w tym roku w Olsztynie Festiwal Serów - poinformował prof. Bogusław Staniewski, relacjonujący inicjatywy UWM podejmowane we współpracy z otoczeniem gospodarczym.

Główne tematy środowego spotkania to: ochrona zabytków Warmii i Mazur oraz przekształcenie Wydziału Nauk Medycznych UWM w Collegium Medicum. Dotąd wszystkie katedry Wydziału Zdrowia kształciły po prostu przyszłych lekarzy. Teraz część z nich zostanie w październiku „oderwana” i przypisana do Wydziału Nauk o Zdrowiu - poinformował prof. Wojciech Maksymowicz, prorektor UWM do zadań uczelni medycznej. - Wchodzimy do pierwszej ligi - stwierdził profesor, komentując fakt powołania na UWM Collegium Medicum. - W zasadzie udowodniliśmy, że jesteśmy godni być w pierwszej lidze, bo nasi absolwenci zdając egzamin państwowy, zajmowali pierwsze pozycje. Pewnego roku znaleźli się nawet na pierwszym miejscu we wszystkich rankingach, jeżeli chodzi o skuteczność, efektywność i to, że wszyscy zdawali egzamin państwowy. To była pozycja nr 1 wśród wszystkich uczelni kształcących lekarzy w Polsce. Teraz też jesteśmy wysoko - w pierwszej piątce. Tutaj, w Olsztynie, dbamy, przede wszystkim, o jakość kształcenia, a nie o liczbę absolwentów kolejnych roczników studentów. Na pewno więc już gramy w pierwszej lidze.

Profesor Maksymowicz zakończył swoje wystąpienie wyświetlając na ogromnym monitorze sali konferencyjnej odezwy do rodzimych samorządowców, polityków i biznesmenów zapraszając ich do udziału w KAMO - Klubie Akademickiej Medycyny Olsztyna, wzywając do powrotu do kształcenia pielęgniarek i położnych w dawnej szkole pielęgniarskiej przy ul. Mariańskiej, zamiast lokować w jej budynku kolejne biura, do wspólnego pozyskania strategicznego dofinansowania dla Olsztyna na poziomie minimum 350 mln złotych - co pozwoli na stworzenie w mieście szpitala klinicznego. Ostatni slajd wołał: „Olsztyn potrzebuje nowoczesnego, dużego szpitala klinicznego”, który trzeba zbudować od nowa. I na ten cel potrzebne jest właśnie ww. dofinansowanie na poziomie 350 mln złotych. Uniwersytet i jego Collegium Medicum są wspólnym dobrem i nie można traktować szpitali jedynie jako firm komercyjnych. Dzięki wejściu do pierwszej ligi uczelni medycznych, jako dwunasty członek Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych, zyskamy szansę na większy rozwój nauk medycznych na naszym uniwersytecie.

Dr Marek Zabłocki, prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej uważa, że projekt Collegium Medicum to bardzo dobra koncepcja, która pozwoli wznieść nauczanie przyszłych lekarzy na o wiele wyższy poziom: - Kształcenie młodych lekarzy jest drogą niezwykle trudną, oraz przedsięwzięciem wymagającym sporych środków.  Stworzenie takiej struktury, jak Collegium Medicum, jest jednym ze sposobów wzmocnienia tej drogi. Tworzenie małych wydziałów lekarskich przy każdej uczelni to nie jest dobry pomysł na podniesienie jakości leczenia w naszym kraju. Natomiast tworzenie struktur dużych, ważnych, mających oparcie w samorządach i miasta, i uczelni jest bardzo ważne. To rozwiązanie organizacyjne daje więcej samodzielności w zarządzaniu procesem kształcenia przyszłych kadr medycznych kraju. Łatwiej też Collegium będzie rozmawiać z Ministerstwem Zdrowia czy z rektorami innych uczelni medycznych. To nie jest wyłącznie rozwiązanie czysto organizacyjne, ono ma naprawdę znaczenie. Na pewno wzmacnia pozycję tej struktury na arenie krajowej.

Wsparcia inicjatywie prof. Maksymowicza udziela także Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego: - Wiemy, że pan profesor Wojciech Maksymowicz jest człowiekiem bardzo otwartym na eksperymentalne i bardzo potrzebne nowe, innowacyjne metody leczenia. - mówi Anna Krakowińska, dyrektor tego wydziału - Wniosek złożony przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski o dofinansowanie tego rodzaju badań na Wydziale Nauk Medycznych został przez Ministerstwo Zdrowia oceniony negatywnie. Teraz UWM skorzysta z możliwości odwołania się od tej decyzji. Nasz Wydział Zdrowia udzieli temu odwołaniu wsparcia merytorycznego i liczymy, że Minister Zdrowia zechce - po rozpatrzeniu tego odwołania - jednak przychylić się do tego wniosku. Jego realizacja będzie przecież służyła nam wszystkim w szerokim zakresie.

W przyjętym jednogłośnie Stanowisku Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur czytamy m.in., iż „w trosce o ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur, którego wkład i znaczenie dla rozwoju kultury Polski i  świata jest niepodważalny”, Konwent UWM proponuje podejmowanie działań mających na celu zachowanie i przywrócenie dawnej świetności architektonicznej zespołów zabytkowych Warmii i Mazur oraz promowanie dziedzictwa kulturowego regionu, które tworzyły takie postaci, jak: Mikołaj Kopernik, Biskup Ignacy Krasicki czy Feliks Nowowiejski. W tym celu Konwent postuluje: wystąpienie do prezydenta RP o stworzenie funduszu celowego na renowację zabytków Warmii i Mazur, wystąpienie do Ministra Finansów o zniesienie 23-procentowego podatku VAT na konserwację zabytków, oraz powołanie Komitetu Odnowy Zabytków Warmii i Mazur, który będzie finansował swoje przedsięwzięcia z niezależnego Funduszu Na Konserwację i Renowację Zabytków Warmii i Mazur, stworzonego na wzór Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Wzorem dla tych rozwiązań jest działalność Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Ważny postulat Konwentu UW, dotyczy także zmiany przepisów finansowych, umożliwiającej uznanie dotacji samorządowych lub ich poręczeń bankowych jako wkładu własnego przy staraniach o środki unijne na renowację zabytków.

- Mamy bardzo dużo zabytków w naszym regionie, być może nawet najwięcej w skali całego kraju, a na ich ochronę dostajemy najmniej pieniędzy spośród wszystkich polskich regionów - stwierdził między innymi przewodniczący Konwentu, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. - Być może nasz lobbing w ministerstwie okazał się tutaj zbyt słaby, za mało jest także współpracy w tym zakresie pomiędzy uczelnią, parlamentarzystami oraz władzami samorządowymi. A czas biegnie bardzo szybko, i „te „niedoinwestowane” zabytki po prostu znikną w pewnej chwili z powierzchni ziemi. Potrzebne są szybkie działania i systemowe środki, żeby zabezpieczyć dziedzictwo kulturowe w regionie. Będziemy więc z pewnością lobbowali, by nasz region uzyskał potrzebne mu dofinansowanie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego - dodał marszałek Brzezin.  

To stanowisko popiera Rektor UWM, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki: - Uważam, że stanowisko Konwentu UWM w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur powinno być podstawą do porządnie opracowanego stanowiska parlamentarzystów naszego regionu skierowanego do pana prezydenta, do pani premier, do Ministerstwa Kultury - abyśmy my, jako region, byli dofinansowywani we właściwy sposób. Mamy na naszym terenie bardzo dużą liczbę obiektów zabytkowych, wręcz przodujemy w kraju pod tym względem, a jednocześnie dofinansowanie ochrony zabytków naszego województwa jest jednym z najniższych w Polsce. Konieczne jest zatem umiejętne lobbowanie w kręgach władz centralnych naszego kraju, aby uzyskać odpowiednie środki finansowe na ochronę dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur.

Na zaproszenie ze strony przewodniczącego Konwentu odpowiedzieli warmińsko-mazurscy parlamentarzyści: senator Lidia Staroń oraz posłowie: Janusz Cichoń, Paweł Papke i Elżbieta Gelert, którzy wzięli udział w środowych obradach.  

Łukasz Czarnecki-Pacyński

Z D J Ę C I A
F I L M Y
Komentarze [0]
Nikt nie skomentował jeszcze tego artykułu...
Będziesz pierwszy?
Dodaj komentarz
Komentarze w Olsztyn24 pojawiają się po akceptacji moderatora.
Autor komentarza
Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami] - ochronie dóbr osobistych służą również pojęcia zniesławienia i zniewagi, które to działania są przestępstwami i popełnienie ich pociąga odpowiedzialność karną. Karane są one karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, w zależności od charakteru przestępstwa. Redakcja Olsztyn24 nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
Media społecznościowe
Olsztyn24 w Google+
R E K L A M A
Filmy wideo do artykułu
image galeria
Posiedzenie Konwentu UWM

19-04-2017

Podobne artykuły
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
Najczęściej czytane
Ostatnie komentarze
Najnowsze galerie
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pracuj.pl