Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A
Wydrukuj
D. | 2018-03-27 18:49 | Rozmiar tekstu: A A A

„Ośmiu Wspaniałych” 2018 z Olsztyna wybranych!

Olsztyn24
Weronika Chworak z XI LO w Olsztynie będzie reprezentowała miasto na edycji ogólnopolskiej konkursu | Więcej zdjęć »
Weronika Chworak z III klasy XI Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie będzie reprezentowała Olsztyn w krajowym etapie XXIV edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Tę wiadomość przekazano dzisiaj (27.03) na olsztyńskiej gali konkursu, podczas której poznaliśmy miejskich „Wspaniałych”.

Za ogólnopolską część konkursu odpowiada Fundacja Świat na Tak. Pomysł na przedsięwzięcie był prosty. Każde miasto dokonuje wyboru, a następnie przedstawia całej Polsce (w eliminacjach ogólnopolskich) swoją wspaniałą młodzież - młodych, zwyczajnych ludzi, gotowych nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna.

Olsztyńskimi „Wspaniałymi” 2018 roku zostali:
R E K L A M A
banner
» Kategoria Indywidualna (klasy IV-VI szkoły podstawowej) - wyróżnienie:

* Igor Buśko (klasa VI Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie) - dał się poznać jako uczeń, który wzorowo wypełnia swoje obowiązki wynikające ze statutu szkoły oraz jako dziecko bardzo zaangażowane w różne działania, nigdy nikomu nie odmawia pomocy. Chętnie poświęca swój wolny czas i angażuje się w różny sposób w życie szkoły oraz miasta. Bierze udział w imprezach i akcjach charytatywnych organizowanych w szkole i poza nią. Jest zafascynowany historią Polski, dawną i współczesną. Interesuje się polityką, uważnie śledzi wybory lokalne i krajowe. Uczestniczy w piknikach patriotycznych, marszach patriotycznych, koncertach i rekonstrukcjach historycznych.

» Kategoria Indywidualna (klasy I-V szkół ponadpodstawowych) - wyróżnienie:

* Julia Szymakowicz (klasa III oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej nr 33 w Olsztynie) - wolontariat to jej pasja. Rozpoczęła angażowanie się w akcje charytatywne jeszcze w szkole podstawowej i wraz z koleżankami aktywnie uczestniczy w działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu od pierwszej klasy gimnazjum. Chętnie poświecą swój wolny czas na pomoc potrzebującym. Całym sercem angażuje się w podjęte prace, czym zasłużyła na wyróżnienie przez Dyrekcję szkoły i opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariatu. W ubiegłym roku otrzymała wyróżnienie za aktywna pracę na rzecz Szkolnego Koła Wolontariatu.

* Paulina Chodkowska (klasa III oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej nr 33 w Olsztynie) - bardzo aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły oraz na terenie Olsztyna. Zgłaszała się do udziału we wszystkich akcjach woluntarystycznych. Zapisywała się na kilka zmian i sumiennie pełniła dyżury na wyznaczonym stanowisku pracy. Angażowała się do akcji organizowanych przez Samorząd Uczniowski, podejmowała się pracy na rzecz potrzebujących w akcjach „Okaż serce dzieciom i osobom niepełnosprawnym”. Uzbierane fundusze zostały przekazane na spełnianie marzeń nieuleczalnie chorych dzieci oraz na dofinansowanie pobytu młodzieży na obozach i koloniach letnich. Za aktywne uczestnictwo w życiu szkoły oraz wielkie zaangażowanie w pracę dla dobra innych wielokrotnie otrzymywała ustne i pisemne pochwały od wychowawcy.

» Laureaci (Kategoria Indywidualna klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz klas I-V szkół ponadpodstawowych):

* Alicja Kobylińska (klasa VII b Szkoły Podstawowej nr 1 w Olsztynie) - znana jest w szkole ze swojej działalności wolontariackiej na rzecz klasy i szkoły. Jest przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, gdzie wykazuje się dużą aktywnością, inicjatywą, zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Zawsze sumiennie wywiązuje się z powierzonych jej zadań. Czynnie włącza się w organizacje imprez szkolnych. Występuje podczas większości apeli i uroczystości. Od trzech lat jest wolontariuszką Szkolnego Koła Caritas, gdzie bierze udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Jest wolontariuszką Szkolnego Koła PCK. Od dwóch lat zaangażowana jest w działalność Szkolnego Klubu UNICEF. Bierze udział w zajęciach Koła „Razem”, gdzie poświęca swój czas najmłodszym dzieciom z zespołem Downa oraz dzieciom z autyzmem. Swoją postawą zachęca rówieśników do włączania się w działalność charytatywną.

* Łukasz Drozdowski (klasa III Gimnazjum nr 5 w Olsztynie) - od pierwszej klasy angażuje się w pracę Szkolnego Koła Wolontariusza, bierze udział w świątecznych zbiórkach żywności, regularnie uczestniczy w odwiedzinach w schronisku w Tomarynach. Aktywnie uczestniczył w działaniach wolontaryjnych na rzecz fundacji Ankizy Gasy Dzieci Madagaskaru, wspierającej edukację dzieci z ubogich rodzin poprzez program „Adopcja na odległość”. Jest przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, w ramach którego organizował i brał udział w pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających problem z nauką. Pasją Łukasza jest praca z ludźmi, którą rozwija w szkole, oraz fotografia, którą zajmuje się w wolnym czasie.

* Karolina Kucka (klasa III Gimnazjum nr 5 w Olsztynie) - od pierwszej klasy aktywnie bierze udział w akcjach Szkolnego Koła Wolontariusza. Promowała szkołę w akcji „ Góra Grosza”, zbierała nakrętki w akcji „Wkręć się”, uczestniczyła w akcji charytatywnej „Kilometry Dobra”. Jest w sekcji redakcyjnej szkoły, gdzie zajmuje się redagowaniem wielu tekstów na stronę szkoły. W ramach Samorządu Uczniowskiego brała udział w pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających problemy z nauką, gdzie nauczała biologii i języka angielskiego. Prowadziła wiele uroczystości szkolnych, od dwóch lat jest członkinią pocztu flagowego.

* Paulina Szczepańska (klasa III oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej nr 33 w Olsztynie) - bardzo aktywnie uczestniczy w   działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu. Potrafi współpracować w grupie, co pokazała nie tylko podczas akcji charytatywnych i występów szkolnego teatru „Światło i Cień”, apeli oraz uroczystości szkolnych, rozwijając swoją największą pasję, jaką jest aktorstwo. Uczennica wspiera pupile w schronisku dla zwierząt w Tomaszowie. Z wielkim sercem włączyła się do akcji „Kilometry dobra” oraz „Okaż serce dzieciom i osobom niepełnosprawnym”. Kwestowała w marketach, zbierając datki dla potrzebujących dzieci z ubogich rodzin i osób niepełnosprawnych. Z wielkim entuzjazmem realizuje powierzone jej zadania i bez wątpienia jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów.

* Michał Domian (klasa III Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie) - swoją działalność woluntarystyczną rozpoczął w bardzo młodym wieku. Od początku nauki w szkole wykazuje niezwykłe zaangażowanie we wszelką działalność charytatywną służącą szczytnym celom. Jest zaangażowany w pracę wolontariusza na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, uczestnicząc w akcjach „Wielkanoc z PCK”, „Czerwonokrzyska Gwiazdka” i „Wyprawka dla żaka”, pozyskując tym samym dary dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Jest współorganizatorem rejonowych i okręgowych Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK dla szkół ponadgimnazjalnych. Corocznie organizuje zbiórki na rzecz zwierząt ze schronisk w Olsztynie oraz Tomarynach. Od trzech lat organizuje zbiórki ciepłej odzieży dla ubogich i bezdomnych na rzecz Caritas Olsztyn.

* Weronika Chworak (klasa III XI Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie) - jako wolontariusz aktywnie pomaga od ósmego roku życia w różnego rodzaju przedsięwzięciach społecznych i charytatywnych. Od szkoły podstawowej, przez naukę w gimnazjum i liceum często bierze udział w zbiórkach żywności i zbiórkach na rzecz pomocy zwierzętom  w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie. Współorganizatorka takich wydarzeń, jak: „Dmuchawce, latawce, wiatr”, „Łączymy ludzi, nikt się nie nudzi”, „Powitanie lata” oraz „Pożegnanie lata”, „Turniej o Złotą Barkę”, Wigilia oraz Święta Wielkanocne dla podopiecznych Stowarzyszenia „Nie lękaj się”, wspólne zbiórki żywności w sklepach. W roku szkolnym 2013/2014 była wiceprzewodniczącą Szkolnego Samorządu Uczniowskiego oraz radną Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna. Jest wolontariuszką w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie i koordynatorem ogólnopolskiej akcji społecznej „Szlachetna Paczka” oraz wielu innych ciekawych projektów i wydarzeń.

» Kategoria Grupowa (wyróżnienia):

* Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 9 w Olsztynie - opiekunem koła jest Irena Solis. Do koła należy grupa 45 uczniów z poszczególnych klas, którzy podejmują działania na rzecz innych osób, wspierając akcje organizowane przez Caritas i organizując swoje inicjatywy na terenie szkoły. Co roku biorą udział w uroczystej inauguracji akcji „Pola Nadziei” organizowanej przez Hospicjum Domowe Caritas. W ramach tej akcji organizują zbiórki na terenie Galerii Warmińskiej, podczas których zbierają pieniądze na rzecz Domowego Hospicjum w Olsztynie. Biorą udział w „Zbiórkach Żywności” organizowanych przez Caritas. Akcja przeprowadzana jest przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Zebraną żywność przeznaczają na paczki dla rodzin uczniów w trudnej sytuacji finansowej. Współpracują również z parafią, zbierając żywność w Tesco, która przeznaczona jest na paczki dla najuboższych mieszkańców parafii. Co roku organizują coroczną świąteczną akcję charytatywną na rzecz dziecka ze swojej szkoły, które znajduje się w trudnej sytuacji życiowej – potrzebuje rehabilitacji lub operacji. Uczniowie przygotowują także na kiermasz własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne, stroiki, bombki, kartki itp.

* Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 1 w Olsztynie - koło powołane w 2009 roku na wniosek dyrektor szkoły Barbary Rzeźnickiej. Opiekunem jest Aleksandra Parol. Do szkolnego Koła Caritas należy obecnie kilkunastu uczniów z poszczególnych klas. Każdego roku wstępują do niego nowi członkowie, którzy poświęcają swój wolny czas, aby brać udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Szkolne Koło Caritas współpracuje z Caritas Archidiecezji Warmińskiej, biorąc czynny udział w organizowanych przez nią akcjach. Wolontariusze systematycznie zbierają żywność w ramach ogólnopolskiej Zbiórki Żywności „Tak pomagam”, która odbywa się przed świętami Bożego narodzenia oraz Wielkanocą w wyznaczonych sklepach na terenie Olsztyna. Zebraną żywność w formie paczek świątecznych SKC przekazywało najbardziej potrzebującym rodzinom ze swojej szkoły oraz olsztyńskiej Caritas. We wrześniu 2017 r. wolontariusze wzięli udział w zbiórce żywności dla osób starszych w ramach akcji „Kromka chleba dla sąsiada”. W okresie wielkiego postu członkowie koła rozdają w szkole skarbonki, do których uczniowie składają dobrowolnie ofiarę. Uzyskana w ten sposób jałmużna jest przekazywana na pomoc w leczeniu dzieci. W ten sposób Szkolne koło Caritas wsparło chore dzieci z pobliskich szkół oraz podopiecznych Hospicjum Domowego Caritas. W ramach współpracy z Caritas warmińską wolontariusze biorą udział w organizowanych przez nią konkursach oraz imprezach integracyjnych, takich jak karnawałowy Bal Wolontariusza, Festyn Rodzinny, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, piesza pielgrzymka do Gietrzwałdu oraz olsztyński Orszak Trzech Króli.

* Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 3 w Olsztynie - opiekunem koła jest Jolanta Kowalska. Szkolne Koło Caritas powstało we wrześniu 2009 r. i jest organizacją dziecięcą działającą na terenie szkoły pod nadzorem dyrekcji szkoły i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną - opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez szkołę i Caritas Parafii NMP Ostrobramskiej Olsztynie oraz Caritas Diecezji Warmińskiej. Do koła należą dzieci z klas IV-VII. Szkolne Koło Caritas współpracuje z Caritas Olsztyn,  Hospicjum Domowym w Olsztynie, Parafią NMP Ostrobramskiej i Sekretariatem Misyjnym w Gdyni. Pomoc dostarczana jest w miarę możliwości dla wszystkich, którzy jej wymagają - ubogich oraz słabych. Nieważne są pobudki rasowe, a także związane z wyznaniem czy pochodzeniem narodowościowym. Wolontariusze wprowadzają w życie przykazania miłości oraz szanują i wspierają wszystkich potrzebujących. Są odpowiedzialni za podjęte zadania i sumiennie je wykonują, żyjąc zgodnie z zasadami wiary.

Z D J Ę C I A
F I L M Y
Komentarze [0]
Nikt nie skomentował jeszcze tego artykułu...
Będziesz pierwszy?
Dodaj komentarz
Komentarze w Olsztyn24 pojawiają się po akceptacji moderatora.
Autor komentarza
Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami] - ochronie dóbr osobistych służą również pojęcia zniesławienia i zniewagi, które to działania są przestępstwami i popełnienie ich pociąga odpowiedzialność karną. Karane są one karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, w zależności od charakteru przestępstwa. Redakcja Olsztyn24 nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
Media społecznościowe
Olsztyn24 w Google+
R E K L A M A
Filmy wideo do artykułu
image galeria
XXIV Gala „Ośmiu Wspaniałych”

28-03-2018

Podobne artykuły
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
Najczęściej czytane
Ostatnie komentarze
Najnowsze galerie
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pracuj.pl