Olsztyn24 - Gazeta On-Line
Portal Informacyjny Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego

Olsztyn24
R E K L A M A
W E R S J A   M O B I L N A   O L S Z T Y N 2 4    P O L E C A M Y
Strona Olsztyn24 na urządzenia mobilne z ekranem dotykowym Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com
R E K L A M A
Wydrukuj
wb | 2017-01-27 21:05 | Rozmiar tekstu: A A A

Rada Powiatu przyjęła strategię rozwoju na 9 lat

Olsztyn24
XXI sesja Rady Powiatu w Olsztynie
Powiat Olsztyński opracował Strategię Rozwoju na najbliższe 9 lat. To pierwszy taki dokument, który nakreśla cele i kierunki działań powiatu w perspektywie długofalowej. Projekt został przyjęty dzisiaj (27.01) podczas XXI Sesji Rady Powiatu w Olsztynie.

Głównym założeniem było stworzenie dokumentu, którego treść byłaby żywa, aktualna i wynikała z faktycznych potrzeb mieszkańców. Z tego też powodu do pracy zostało zaproszonych wiele środowisk.

– Zależało nam na rzetelnym opracowaniu wizji w oparciu o głos mieszkańców, którzy wiedzą, czego potrzebują, czego im brak i jak widzą przyszłość miejsca, w którym żyją i pracują. Zaprosiliśmy do współpracy władze 12. naszych gmin oraz miasta Olsztyna, a także przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, służby mundurowe, instytucje kultury i osoby prywatne. Z dokumentu mogą skorzystać w szczególności mieszkańcy i przedsiębiorcy, ponieważ wyznaczenie kierunków rozwoju powiatu może pomóc np. w planowaniu przyszłości firmy. Ten dokument ma służyć ludziom –
przekonuje starosta olsztyński Małgorzata Chyziak.

Punktem wyjścia do formułowania wizji rozwoju powiatu była diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej.
R E K L A M A
banner
- Wyłania się z niej obraz powiatu, w którym widoczne jest znaczne ożywienie gospodarcze z tendencją wzrostową. Widać stale rosnącą liczbę mieszkańców, organizacji pozarządowych i coraz szybszy rozwój infrastruktury sieciowej. Zauważalne jest też jednak zróżnicowane tempo rozwoju gmin powiatu olsztyńskiego – mówi Maciej Felski, prezes spółki 40 NET, która przygotowała opracowanie. – W oparciu o diagnozę i wyniki konsultacji społecznych zdefiniowana została wizja Strategii Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego: „Powiat olsztyński atrakcyjnym miejscem zamieszkania i inwestowania w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem”. Określiliśmy też cel główny Strategii: „Wzrost atrakcyjności powiatu dla mieszkańców i inwestorów poprzez zrównoważony rozwój oparty o funkcjonalność przestrzenną”.

Jak samorząd zamierza podnieść atrakcyjność powiatu?

– Kluczowymi elementami warunkującymi atrakcyjność inwestycyjną są dostępność transportowa, zasoby pracy, chłonność rynku, infrastruktura gospodarcza i społeczna, poziom rozwoju gospodarczego, stan środowiska naturalnego, poziom bezpieczeństwa powszechnego oraz aktywność wobec inwestorów. Nasze działania skoncentrują się zatem na modernizacji i dostosowywaniu do potrzeb infrastruktury drogowej i okołodrogowej  poprzez budowę oraz wspieranie systemu komunikacji zintegrowanego z Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna, polepszenie standardu nawierzchni dróg na jezdniach i chodnikach, usprawnienie systemu sieci dróg na terenie powiatu oraz budowę tras i ścieżek rowerowych. Chcemy wspierać działania w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w budynkach indywidualnych, promować wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także tworzyć warunki do rozwoju działalności gospodarczej, w szczególności bazującej na usługach i produktach lokalnych oraz zasobach tradycyjnych i ekologicznych - tłumaczy Małgorzata Chyziak, zapowiadając również zmiany w samej administracji powiatu. – Zamierzamy wdrożyć nowoczesne metody zarządzania, innowacyjne technologie w zakresie obsługi mieszkańców i inwestorów, wprowadzić standardy obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, powołać pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami i zintensyfikować współpracę  samorządu z organizacjami „trzeciego sektora”. Przyjęcie Strategii Rozwoju daje możliwość optymalnego wykorzystania zasobów Powiatu do realizacji zadań najbardziej potrzebnych z punktu widzenia rozwoju lokalnego. Program jest spójny z opracowaniami strategicznymi szczebla regionalnego oraz krajowego.

Na miejscu wydaje jednak pytanie o to, kto w najbliższych miesiącach i latach będzie realizował przyjętą przez Radę Powiatu w Olsztynie strategię? Niespodziewanie bowiem z przynależności do klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego zrezygnowały dziś dwie osoby. To zachwiało stabilnością rządzącej powiatem koalicji PSL-PO i najprawdopodobniej doprowadzi do zmian we władzach powiatu. O tej sprawie szerzej poinformujemy w odrębnym materiale.

Dodajmy jeszcze, że podczas pierwszego w nowym roku posiedzenia, radni przyjęli także projekt dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w związku z nowym ustrojem szkolnym.

UWAGA: W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego z dniem 25 maja Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO) informujemy, że wyłączyliśmy możliwość komentowania artykułów w serwisie Olsztyn24. Wszystkie dotychczasowe komentarze wraz z danymi osobowymi komentujących - zostaną usunięte.
Osoby chcące wypowiedzieć się na prezentowane na naszych łamach tematy zapraszamy do komentowania na naszym profilu facebookowym oraz kanale YouTube.
Media społecznościowe
Olsztyn24 w Google+
R E K L A M A
Podobne artykuły
Najnowsze artykuły
Polecane wideo
Najczęściej czytane
Najnowsze galerie
RSS| O Gazecie| Nasze loga| Regulamin Olsztyn24| Kontakt| Reklama| Copyright by Olsztyn 24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pracuj.pl